Nowe wycieczki 2023

15.04.23  WARSZAWA NOWE MIASTO  –  MARIA SKŁODOWSKA, KLASZTORY I MOST, KTÓREGO NIE MA

7.00 – wyjazd z Lublina (Pl. Zamkowy); WARSZAWA – spacer zaczniemy na Starym Mieście w Muzeum Historii Warszawy. Potem mury miejskie, Barbakan, wzdłuż ulic Mostowej, Freta, Długiej i Miodowej oglądać będziemy liczne pałace i kościoły m.in.: św. Ducha oo. Paulinów z historią sięgającą XIV w., św. Kazimierza – świątynia jest wybitnym przykładem twórczości Tylmana z Gameren, uchodzi za jedno z najwybitniejszych dzieł klasycyzującego baroku, w 1688 zakupiona przez królową Marię Kazimierę Sobieską, która przeznaczyła ją na kościół i klasztor, który miał służyć sprowadzonemu przez nią do Polski zakonowi sakramentek; Rynek Nowomiejski: kościół pod wezwaniem Stygmatów św. Franciszka z Asyżu, wchodzący wraz z przylegającym do niego klasztorem w skład zespołu franciszkańskiego, kościół Nawiedzenia NMP – według podania został zbudowany na miejscu pogańskiej świątyni w 1411 w stylu gotyckim i jest tym samym jedną z najstarszych świątyń Warszawy. Przy Bramie Mostowej wspomnimy pierwszy warszawski most, Muzeum Skłodowskiej-Curie – upamiętnianie noblistki poprzez upowszechnianie wiedzy o jej życiu, działalności naukowej i dokonaniach. Muzeum mieści się w XVIII-wiecznej kamienicy Łyszkiewicza, w miejscu narodzin uczonej; pomnik Marii Skłodowskiej –Curie. Przyjazd do Lublina ok. 20.30.

Cena: 175,-zł

29.04.23 W DOLINIE NIDY – CENNE GOTYCKIE ZABYTKI SAKRALNE I NIE TYLKO

7.00 – wyjazd z Lublina (Pl. Zamkowy); ŚWINIARY– początki parafii sięgają 1250 r. -drewniany kościół z poł. XVII w., do którego w 1874 r. dobudowano murowaną kaplicę z przedsionkiem. ZBORÓW – zespół pałacowo-parkowy z XVI-XVII w. W 1803 r. został przebudowany w stylu klasycystycznym. Pałac jest otoczony pięknym  XIX -wiecznym parkiem. PIASEK WIELKI – neogotycki kościół św. Katarzyny został zbudowany w 1340  z fundacji kasztelana krakowskiego Spicimira, zwanego Spytkiem (wewnątrz m.in. pochodzący z jednego z wiślickich kościołów ołtarz św. Tekli, słynący łaskami obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, obraz z patronką kościoła – świętą Katarzyną, barokowy krucyfiks); DOBROWODA – kościół św. Marii Magdaleny z poł. XIV w., ufundowany przez biskupa krakowskiego Floriana z Mokrska, w latach w XVI w. przebudowany w stylu późnogotyckim. ZAGOŚĆ STARA – pierwsza w kraju siedziba zakonu maltańskiego (joannici), którzy zostali sprowadzeni przez syna Bolesława Krzywoustego – Henryka;  gotycki kościół św. Jana Chrzciciela z XIV w. (m.in. w zakrystii fryz arkadowy z płaskorzeźbami zoomorficznymi, które przedstawiają dwa rodzaje syren lub syrenę oraz trytona – są włoskim śladem zdobienia pierwszej świątyni budowanej przez Włochów ); Jan Długosz zalicza go do grupy kościołów ekspiacyjnych króla Kazimierza Wielkiego, tj. postawionych w ramach pokuty za uśmiercenie kanonika Marcina Baryczki. CHOTELEK ZIELONY – późnogotycki kościółek św. Stanisława Biskupa z 1527 r., jest jedynym zachowanym na Kielecczyźnie obiektem XVI-wiecznego drewnianego budownictwa sakralnego (drewniany tryptyk Męki Pańskiej, na zasuwie ołtarza – obraz przedstawiający Ukrzyżowanie z Matką Boską, św. Janem i klęczącą fundatorką kościoła, późnorenesansowa ambona, strop belkowy z zachowaną renesansową polichromią z XVI w., kamienna gotycka kropielnica w kruchcie). W XX w. Chotelek Zielony należał do rodziny Leninów, a ostatnią dziedziczką była Antonina Lenin córka Włodzimierza i Ludwiki, zmarła w wieku 90 lat w 1966 r. Przyjazd do Lublina ok. 20.00.

Cena: 160,-zł

13.05.23 ULANÓW I OKOLICE – SPŁYW PO SANIE GALARAMI Z FLISAKAMI

7.00 – Lublin (Pl. Zamkowy); MODLIBORZYCE – kościół parafialny z XVII w. pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika; synagoga z 1760 r.; cmentarz żydowski, 81 lat temu społeczność żydowska Modliborzyc została wywieziona przez nazistów do niemieckiego obozu zagłady w Bełżcu. W 80-tą rocznicę tych wydarzeń na cmentarzu żydowskim odsłonięto pamiątkową tablicę; DOMOSTAWA – drewniany kościół pw. Matki Bożej Królowej Polski; ULANÓW – przerwa na kawę w hotelu „Galicja” przy progu wodnym na rzece Tanwi; Muzeum Flisactwa Polskiego; spływ flisackimi galarami po Sanie; drewniany kościół parafialny z 1643 r, pw. św. Jana Chrzciciela i św.. Barbary; drewniany kościół „flisacki” z 1690 r. z organami, które są ewenementem na skalę światową, wykonane przez niemieckiego konstruktora organów Arpa Schnitgera. (doskonale oddają brzmienie utworów barokowych mistrzów muzyki sakralnej). KRZESZÓW GÓRNY – pobyt w Zagrodzie Kowalskiej; przyjazd do Lublina ok.20.00.

Cena: 155,-zł

27.05.23 CENNE ZABYTKI W PRZEWORSKU I NOWOSIELCACH 

7.00 – wyjazd z Lublina (Pl. Zamkowy); PRZEWORSK – spacer po mieście, w trakcie którego wejdziemy do jedynego w Polsce żywego skansenu Pastewnik (jeżeli będzie czynny), zwiedzimy zespół pałacowo – parkowy Lubomirskich, a w nim Muzeum Przeworskie i Muzeum Pożarnictwa, obok XVII w. oberży, której gościem był m.in. Honore de Balzac i Stefan Czarniecki, przejdziemy do otoczonej murami miejskimi gotyckiej bazyliki kolegiackiej Ducha Św. (dawniej zakonu Bożogrobców) z kaplicą Grobu Bożego, XVII w. ratusza z wieżą widokową (możliwość wejścia na wieżę), gotyckiego zespołu kościelno – klasztornego oo. Bernardynów z kaplicą św. Antoniego z XVIII w., gdzie w otoczeniu średniowiecznych murów zobaczymy XIV w. freski i obrazy Franciszka Lekszyckiego. Kopiec Tatarski – usypany dla upamiętnienia zwycięsko odpartego przez mieszczan przeworskich najazdu tatarskiego w 1624 r.(na szczycie kopca wznosi się barokowa kapliczka słupowa); czas wolny na posiłek; NOWOSIELCE – zabytkowy, drewniany kościół św. Marii Magdaleny zbudowany w II poł. XIV w., znajdujący się na szlaku architektury drewnianej województwa podkarpackiego; przyjazd do Lublina ok. 20.30-21.00.

Cena: 165,-zł

10.06.23 ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI – PAŁACE I MUZEA WARTE POZNANIA

6.30 – wyjazd z Lublina (Plac Zamkowy); PILZNO – niesamowite Muzeum Lalek wystawy: „Lalki z całego świata”, „Lalki polskie”, „Na babcinym strychu”, „ Królewna Śnieżka” największą w Polsce kolekcję lalek japońskich, poza tym miniaturowa wieś inspirowana „Chłopami” Reymonta, z miniaturowym kościołem, synagogą i taborem romskim; PRZECŁAW – zespół pałacowo-parkowy Reyów (jedna z najpiękniejszych renesansowych rezydencji arystokratycznych w Polsce); MIELEC – Muzeum Historii Regionalnej w dawnym pałacu należącym niegdyś do rodziny hrabiów Oborskich (wystawa poświęcona rodzinie hr. Oborskich, obrazy ze zbiorów muzealnych, w tym monumentalny obraz Stanisława Gucwy ukazujący mielczanina Ignacego Przybyłkiewicza, oraz okazałe prace – portrety Ignacego Pinkasa; meble i stroje z końca XIX i pocz. XX w.); Muzeum Historii Fotografii Jadernówka – znacząca kolekcja tematyczna w skali kraju (liczy ponad 40 tysięcy eksponatów). Jej wartość podnosi fakt, że jest przechowywana i prezentowana w dawnym Zakładzie Fotograficznym z oryginalną oszkloną altaną fotograficzną. Przyjazd do Lublina ok. 20.30.

Cena: 155,-zł + 75,-zł na bilety wstępu

24.06.23 OBLĘGOREK, KADZIELNIA, KARCZÓWKA

7.00 – wyjazd z Lublina (Pl. Zamkowy); OBLĘGOREK – eklektyczny pałacyk oraz park z przełomu XIX i XX w. oddane w 1900 r. Henrykowi Sienkiewiczowi jako dar Narodu z okazji 25-lecia pracy twórczej. Od 1958 r. znajduje się tu muzeum przechowujące liczne pamiątki po pisarzu; KIELCE – Kadzielnia – spacer wokół rezerwatu geologicznego przy którym zobaczymy: Jeziorko Szmaragdowe, wodospad, Skałkę Geologów, Tablice Mojżeszowe, amfiteatr, zwiedzanie trasy turystycznej w jaskiniach: Jaskinia Odkrywców, Prochownia i Szczelina; Wzgórze Karczówka – pobernardyński zespół klasztorny z barokowym kościołem św. Karola Boromeusza – wewnątrz m.in. marmurowy ołtarz główny z warsztatu chęcińskiego, wykonana z rudy ołowiu (galeny) figura św. Barbary zaliczana do najwybitniejszych dzieł XVII-wiecznej rzeźby polskiej, kamienne portale; dla chętnych wejście na wieżę; przyjazd do Lublina ok. 20.00.

Cena: 180,-zł

1-2.07.23 PODKRAKOWSKIE DOLINKI

6.30 – wyjazd z Lublina (Pl. Zamkowy); BALICE – neobarokowy pałac Radziwiłłów (XVI w.), ogród w stylu włoskim; MORAWICA – barokowy kościół św. Bartłomieja 1. poł. XVIII w. zbudowany z fundacji Czartoryskich przez arch. Franciszka Placidiego na miejscu średniowiecznego zamku wzniesionego przez rycerski ród Toporczyków, którego reliktem jest przebudowana w XVII w. plebania; MODLNICA – zespół dworski Nowina-Konopków (XVIII-XIX w.) – gośćmi dworu bywały znane krakowskie osobistości m.in. Jan Matejko, Włodzimierz Tetmajer, Artur Grottger, Oskar Kolberg; drewniany kościół pw. św. Wojciecha i MB Bolesnej (XVI w.) z bardzo cennym wyposażeniem m.in. polichromie z XVI i XVII w., renesansowa kaplica Kucharskich, gotycki obraz MB z Dzieciątkiem z XV w., marmurowe tabernakulum wykonane przez włoskiego rzeźbiarza Jana Marię Padovano; BOLECHOWICE – gotycki kościół śś. App. Piotra i Pawła (XIV-XV w.); spacer Wąwózem Bolechowickim (ok. 3 km) – wejście przez wapienne skały Bramy Bolechowickiej wykorzystywane często przez trenujących wspinaczy. Dalej dolina żłobiona wodami niewielkiego potoku Bolechówka przybiera formę wąwozu, spotkamy tu liczne utwory powstałe w wyniku działania procesów krasowych: jaskinie, źródła krasowe, dwustopniowy wodospad; obiadokolacja, nocleg, śniadanie; CZERNA – karmelicki klasztor fundacji Agnieszki z Tęczyńskich Firlejowej (muzeum klasztorne, kościół – sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej i św. o. Rafała Kalinowskiego, cmentarz przyklasztorny), KRZESZOWICE – spacer po mieście: nowy i stary pałac oraz park Potockich, kaplica gen. Chłopickiego, wille i budynki dawnego uzdrowiska, rynek z pomnikiem Gladiatora, neogotycki kościół pw. św. Marcina (współautorem projektu był Karl Friedrich Schinkel); RUDNO – ruiny zamku Tenczyn –jedna z kazimierzowskich twierdz systemu „Orlich Gniazd” położona na dawnym stożku wulkanicznym; owiane legendami ruiny Diabelskiego Mostu; DOLINKA BĘDKOWSKA – (ok. 4 km) – przejście fragmentem jednej z najdłuższych dolinek podkrakowskich pokrytej licznymi formami skalnymi w tym najwyższą skałą na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej – Sokolicą (ok. 100 m wys.); obiad na trasie; przyjazd do Lublina ok. 22.00.

Cena: 485,-zł + 10,-zł na bilety 4,-zł na TFG i TFP  (zapisy do końca maja)

15.07.23 DZIEŃ W LEŻAJSKU – WSZYSTKO CO NAJCENNIEJSZE

7.00 – wyjazd z Lublina (Pl. Zamkowy); LEŻAJSK – klasztor oo. Bernardynów – barokowy kościół z XVII w. wzniesiony na miejscu objawień Matki Bożej piwowarowi Tomaszowi Michałkowi; klasztor zakonny z XVII w. (jest tu m.in. cudowny obraz MB Pocieszenia z Dzieciątkiem; jedne z najcenniejszych w świecie trójnawowe organy z XVII w. ufundowane przez rodzinę Potockich; Muzeum Prowincji oo. Bernardynów z cennymi zbiorami); zespół Dworu Starościńskiego z XVIII w. – Muzeum Ziemi Leżajskiej (w tym Muzeum Piwa -degustacja); spacer: biblioteka „Proświta” z 1913 r. – dawny Dom Społeczno-Kulturalny Stowarzyszenia Ukraińców; eklektyczny ratusz z XIX w. z wieżą obserwacyjną (dzwonnicą); Pomnik Ofiar Pacyfikacji Leżajskiej; Pałac Miera – klasycystyczny pałacyk hr. Wojciecha Miera – poety i tłumacza z XIX w. (obecnie Dom Zakonny i przedszkole Zgromadzenia ss. Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej); modrzewiowy Dwór Podstarościego z XVIII w., wybudowany na tzw. „jedenastą godzinę” (tak by o tej samej porze dnia słońce świeciło we wszystkie okna domu); modrzewiowy dworek Szwajcarsko-Tyrolski w stylu szwajcarskim o konstrukcji zrębowej z przełomu XIX/XX w.; Bank Spółdzielczy wzniesiony w latach 1903-1914 – niegdyś siedziba Urzędu Podatkowego oraz Urzędu Straży Skarbowej; neoklasycystyczny budynek Sądu Rejonowego z 1925 r. wzniesiony według proj. lwowskiego architekta Władysława Derdackiego. Podczas II wojny światowej – więzienie sądu grodzkiego podporządkowane żandarmerii niemieckiej. Podczas pacyfikacji miasta Niemcy przeprowadzali tu selekcję aresztowanych mieszkańców miasta. Dworzec Galicyjski z 1896-1900. Przyjazd do Lublina ok. 20.00.

Cena: 145,-zł/os + 20,-zł na datki w Bazylice i Muzeum Prowincji

29.07.23 IŁŻA I OKOLICE –  MALINOWY CHRUŚNIAK I LEŚMIAN, ZAMEK, DWOREK, KOŚCIOŁY, ARBORETUM

7:00 – wyjazd z Lublina (Pl. Zamkowy); BARDZICE – modrzewiowy kościół św. Andrzeja Boboli z XVIII w.; WIERZBICA – nietypowy trójkątny rynek, barokowy kościół św. Stanisława BiM z XVIII w.; MIRZEC – modrzewiowa willa w stylu alpejskim (ob. lokal na imprezy okolicznościowe), park podworski z najgrubszym wiązem szypułkowym w Polsce; IŁŻA – Iłżeckie Muzeum Regionalne w budynku dawnego szpitalika z XVIII w. (dzieje Iłży i regionu, barokowe meble , portrety biskupów, którzy najbardziej przyczynili się do rozwoju Iłży, piękne gobeliny, kandelabry, kinkiety, dywany, stylowa zastawa zarówno porcelanowa jak i srebrna.) kościół farny Wniebowzięcia NMP z XVII w., Izba Pamięci Bolesława Leśmiana – ukazująca codzienne życie samego poety, jego żony Zofii z Chylińskich i dwóch córek, Marii Ludwiki oraz Wandy. Obejmuje trzy pomieszczenia w amfiladzie, zaaranżowane jako hall, salon z pracownią malarską i gabinet pisarza, które kreują atmosferę międzywojennego świata. pomnik gen. Antoniego Hedy „Szarego”, dom Sunderlandów (tu powstał słynny cykl leśmianowskich erotyków „W malinowym chruśniaku”), XIV-wieczne ruiny zamku biskupów krakowskich, osada leśna MARCULE –arboretum (kolekcja dendrologiczna obejmująca ok. 600 gatunków rodzimych drzew i krzewów, alpinarium, wrzosowisko), pomnik upamiętniający akcję bojową oddziału Antoniego Hedy „Szarego”; przyjazd do Lublina ok. 19.30.

Cena: 165,-zł

12.08.23 DOLINĄ KAMIENNEJ –  PREHISTORIA, PRZEMYSŁ, PRZYRODA I ROMAŃSKIE KOŚCIOŁY

7.30 – wyjazd z Lublina (Pl. Zamkowy); KRZEMIONKI OPATOWSKIE – podziemne wyrobiska neolitycznej kopalni krzemienia pasiastego, rekonstrukcja osady neolitycznej, muzeum archeologiczne (obiekt z listy światowego dziedzictwa UNESCO i Pomnik Historii); OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI –drewniany kościół Najświętszego Serca Jezusowego mający cechy stylu zakopiańskiego; CHMIELÓW – spacer po kredowo-lessowych wąwozach (dł. 2-2,5 km); NIETULISKO DUŻE – dawna walcownia (ruiny fabryki, budynek dyrekcji, głaz narzutowy); TARCZEK – jeden z najstarszych kościołów w Polsce – romański kościół św. Idziego (tryptyk w ołtarzu głównym z ok. 1540 r., dwa manierystyczne ołtarze boczne z ok. 1614 r., ambona z 2. Poł. XVII w. i kamienna chrzcielnica z 2 poł. XVIII w.).GRZEGORZEWICE – kościół św. Jana Chrzciciela z romańską rotundą z XIII w.; świątynia składa się z dwóch części: wykonanej z miejscowego kamienia (wapień dewoński) rotundy z absydą oraz dobudowanej od zachodu w XVII w. kwadratowej nawy z gotycką zakrystią od północy. Przyjazd do Lublina ok. 20.30.

Cena: 160,-zł

19.08.23 DOLINA BUGU – MIELNIK I OKOLICE (CERKWIE, KOPALNIA KREDY I PIĘKNE WIDOKI)

7.00 – wyjazd z Lublina (Pl.Zamkowy); TOKARY – kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w typie drewnianych kościołów Podkarpacia; KOTERKA – cerkiew prawosławna pw. Ikony Matki Bożej Radości Wszystkich Strapionych z 1912 r., liczne kultowe krzyże drewniane oraz otoczone kultem źródełko, cerkiew położona jest w leśnym, bagiennym uroczysku o specyficznym i dobroczynnym mikroklimacie; MIELNIK – prawosławna cerkiew pw. Narodzenia NMP z bogato zdobionym wnętrzem, Góra Zamkowa – grodzisko z XI w., miejsce zawarcia Unii mielnickiej z Litwinami (rozległe widoki na dolinę Bugu), ruiny gotyckiego kościoła pw. Świętej Trójcy, budynek dawnej synagogi, z zewnątrz neobarokowy rzymskokatolicki kościół Przemienienia Pańskiego z pocz. XX w.; jedyna w Polsce czynna odkrywkowa kopalnia kredy (taras widokowy), Ośrodek Dziejów Ziemi Mielnickiej – Muzeum – wystawy stałe (prace Musiałowicza – obrazy, rzeźby; historia przyjaźni ks. Kazimierowicza z Witkacym; wystawy czasowe ew. kolekcja rekwizytów i kostiumów używanych podczas realizacji filmu ,,Ogniem i mieczem”; pomnik króla Aleksandra Jagiellończyka (jedyny w Polsce); wejście drewnianymi kładkami i pomostami na Górę Rowską – ze szczytu piękna panorama na osadę, okoliczne wzgórza oraz na dolinę Bugu; drodze powrotnej w Siemiatyczach czas na danie regionalne (zaguby z sosem czosnkowym i surówką, babka ziemniaczana z sosem pieczarkowym i surówką, kartacze podlaskie z mięsem okraszone cebulką i surówką). Przyjazd do Lublina ok. 19.30-20.00.

Cena: 145,-zł + 22,-zł danie regionalne

26-27.08.23 GRUNWALD, ZAMKI KRZYŻACKIE, PAŁAC, PRZEKOP NA MIERZEI WIŚLANEJ

6.00 – wyjazd z Lublina (Pl. Zamkowy). GRUNWALD: zwiedzanie Muzeum Bitwy pod Grunwaldem wystawa „Wielka Wojna z Zakonem krzyżackim 1409 – 1411”- ekspozycja przedstawia wydarzenia jakie miały miejsce przed, w trakcie i po bitwie pod Grunwaldem. Wprowadza zwiedzającego w zagadnienia polityczne, gospodarcze i wojskowe. Zwiedzający zapoznaje się ze stronami konfliktu, które brały udział w bitwie. „Boży bojownicy. Jan Żiżka i husyci w walce z Zakonem Krzyżackim” – wystawa planszowa omawiająca genezę ruchu husyckiego, udział wojsk husyckich w Wielkiej Wojnie 1409 – 1411 oraz historię kontaktów polsko – husyckich w XV w. Prezentowane są także repliki husyckich wozów taborowych i machin oblężniczych. OSTRÓDA – krzyżacki  zamek XIV-wieczny, którego budowę rozpoczął ok. 1349 r. komtur Ostródy Günther von Hohenstein. Obecnie jest tu muzeum – wystawy „Z dziejów Ostródy i okolic” i „Napoleon w Ostródzie”. Neogotycki kościół ewangelicki zbud. w latach 1907-09 – oryginalna wieża kościoła, w której podziwiać można sprawny do dziś mechanizm zegara wahadłowego oraz zobaczyć piękną panoramę miasta i okolic. Jeżeli czas pozwoli: KARNITY – piękny, neogotycki pałac przypominający zamek został wzniesiony w 1856 r. Cały kompleks wraz z otaczającym parkiem utrzymany jest w duchu romantyzmu. Leży nad jeziorem Kocioł. Obecnie jest tu luksusowy hotel. Obiadokolacja, nocleg, śniadanie. Punkt widokowy na przekopie Mierzei Wiślanej – kanał przez Mierzeję Wiślaną łączący drogą morską Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską w obrębie terytorium Polski, mający na celu skrócenie, pogłębienie i uproszczenie morskiego szlaku na Bałtyk. Otwarcie kanału nastąpiło 17.09.2022 r. (jeżeli będą kursowały statki w okolice przekopu – za dodatkową opłatą będzie możliwość rejsu statkiem). NIDZICA – zamek krzyżacki z II poł. XIV w. Jest on największym pokrzyżackim zamkiem rezydencyjno-obronnym na Mazurach. Był siedzibą wójtów, komturów, urzędów miejskich. Był wykorzystany również jako więzienie a przed 1945 r., mieścił się w nim sąd obwodowy. Obecnie siedziba Nidzickiego Ośrodka Kultury. Obiad. Przyjazd do Lublina ok. 21.30 -22.00.  

Cena: 650,-zł + 4,-zł na TFP i TFG  (zapisy do końca kwietnia)

9.09.23  SOBIBORSKI PARK KRAJOBRAZOWY + WŁODAWA

7.00 – wyjazd z Lublina (Pl. Zamkowy); WŁODAWA – zespół cmentarny – kwatera poległych żołnierzy WP i KOP z września ’39, mogiła powstańców styczniowych, grób Leona Taraszkiewicza „Jastrzębia”; park miejski (daw. kirkut, pomnik Sapera), zespół synagogalny po rewitalizacji (wielka i mała synagoga, dom pokahalny), pomniki (T. Kościuszki, Żołnierzy AK-WiN, Ławeczka Krystyny Krahelskiej), rekonstrukcja neolitycznego grobowca kultury łużyckiej; zespół kościelno-klasztorny oo. Paulinów, cerkiew prawosławna (XIX w.), zespół kramów i jatek – tzw. Czworobok; ORCHÓWEK – barokowy kościół św. Jana Jałmużnika z XVIII w. – nadbużańskie sanktuarium MB Pocieszenia, SOBIBÓR – muzeum i miejsce pamięci byłego niemieckiego obozu zagłady, ostatnio otwarto nową salę wystawienniczą, w której umieszczono stałą wystawę „SS-Sonderkommando Sobibor. Niemiecki obóz zagłady 1942–1943”; Rez. Żółwiowe Błota – najliczniejsza w Europie ostoja żółwia błotnego (przejście terenowe), a także miejsce występowania wielu rzadkich i zagrożonych gatunków ssaków (wydra, bóbr, borsuk, wilk), ptaków (orlik krzykliwy, bocian czarny), gadów (padalec, zaskroniec, żmija zygzakowata) oraz roślin (m.in. wierzby lapońska i borówkowolistna, 3 gatunki rosiczek); przyjazd do Lublina ok. 19.30.

Cena: 135,-zł

23.09.23 WARSZAWA

7.30 – wyjazd z Lublina (Pl. Zamkowy); WARSZAWA – Muzeum Techniki w nowej nowoczesnej szacie – m.in. wystawy: „Historia transportu”, „Historia komputerów”, „Wkład Polaków w rozwój techniki”, „Kopalne i odnawialne źródła energii i wystawa dot. Ignacego Łukasiewicza”; Varso Tower – najwyższy budynek w Warszawie, Polsce i całej Unii Europejskiej. Wjazd na taras widokowy (jeżeli będzie czynny) – panorama Warszawy robi stąd naprawdę niezwykłe wrażenie. Niższa część tarasu znajduje się na 205 metrze – jest połączona oszkloną klatką schodową z wyższym tarasem na 230 metrze. Windy wjeżdżające na taras widokowy są przeszklone i od razu widać zachodnią panoramę stolicy. Szklane windy panoramiczne poruszają się z prędkością do 8 m/s. tj. z prędkością dwóch pięter na sekundę. Pierwszy taras Varso Tower jest częściowo przykryty. Z drugiego, położonego wyżej, na wysokości 230 metrów będzie można podziwiać panoramę Warszawy. WARSZAWA PRAGA – Bazylika Najświętszego Serca Jezusowego Sanktuarium – historia budowy bazyliki wiąże się z osobą znanej filantropki – księżnej Marii Radziwiłłowej z Zawiszów , która finansowo i moralnie wspierała to dzieło. Budowę prowadzono w latach 1907 – 1923. Imponująca architektura zewnętrzna  obiektu i oryginalny w formie wizerunek Serca Jezusowego na jej kopule oraz mozaikowy wystrój absydy ukazujący promotorów kultu Serca Jezusowego. Centrum Praskie Koneser to przykład architektury poprzemysłowej. W odnowionym kompleksie XIX-wiecznej Warszawskiej Wytwórni Wódek „Koneser” obecnie m.in. centrum przedsiębiorczości Google Campus, autorskie restauracje i małe knajpki. Dla chętnych: Multimedialne Muzeum Polskiej Wódki, pokazujące proces powstawania tego polskiego trunku (interaktywna wystawa, można prześledzić ponad 500 lat historii naszego narodowego trunku i dowiedzieć się, co sprawiło, że Polska Wódka zyskała światową sławę). Można zajrzeć  do wirtualnej pracowni średniowiecznego alchemika oraz tradycyjnej gorzelni rolniczej – odkryć tajemnice produkcji, odpocząć w dawnej karczmie i szlacheckim dworze, obejrzeć legendarne butelki i etykiety ze stu ostatnich lat.

Cena: 160,-zł + 55,-zł do Muzeum Polskiej Wódki + ew. bilet na taras widokowy

Jeżeli będzie już otwarte Muzeum Wojska Polskiego w nowej siedzibie -będzie możliwość częściowej zmiany programu.

7-8.10.23 BIESZCZADY W MNIEJ ZNANEJ ODSŁONIE

6.00 – wyjazd z Lublina (Pl. Zamkowy), ZAGÓRZ – spacer do ruin obronnego klasztoru karmelitów bosych z pocz. XVIII w. (przepiękne widoki na dolinę Osławy); KAMIEŃ LESKI – piaskowcowa skała której niepowtarzalna malowniczość wzruszała od wieków wielu przybyszów, w tym znane postaci (m.in. Aleksander Fredro, Oskar Kolberg);SOLINA – zwiedzanie  wewnątrz Zapory i Elektrowni Wodnej (projekcja filmu, zwiedzanie Wnętrza Zapory z przewodnikiem); w czasie wolnym dla chętnych za dodatkową opłatą wjazd kolejką gondolową z zapory na górę Jawor (najnowsza atrakcja nad Jeziorem Solińskim), obiadokolacja, nocleg, śniadanie; przejazd fragmentem małej i wielkiej obwodnicy bieszczadzkiej; GÓRZANKA – zwiedzanie drewnianej cerkwi św. Paraskewy (ob. kościół katolicki), wewnątrz elementy rzadko spotykanego płaskorzeźbionego ikonostasu; MUCZNE – plenerowe Muzeum Wypału Węgla Drzewnego (dla tych, którzy nie będą wchodzić na wzniesienie Jeleniowaty), zagroda pokazowa żubrów, oraz pozostałości leśniczówki Brenzberg (miejsce pamięci) – trasa terenem leśnym,  Centrum Promocji Leśnictwa (izba leśna), wycieczka terenowa (ok. 2h 30′) na wieżę widokową na wzniesieniu Jeleniowaty (jeden z najlepszych punktów widokowych na bieszczadzkie połoniny oraz szeroką dolinę górnego Sanu – zalecane obuwie turystyczne i ewent. kijki nordic-walking); obiad; przyjazd do Lublina ok. 21.00.

Cena: 480,-zł/os + 4,-zł/os na TFG i TFP (zapisy do końca kwietnia)

21.10.23 POŁUDNIOWE PODLASIE Z PIĘKNĄ REZYDENCJĄ POTOCKICH

7.00 – wyjazd z Lublina (Pl. Zamkowy); RADZYŃ PODLASKI – renesansowy kościół parafialny pw. Trójcy Świętej; pałac Potockich po ostatniej, długoletniej rewitalizacji – należy do wąskiego grona dziesięciu najwspanialszych rezydencji rokokowych w Europie; TERESPOL – „Prochownia” – jeden z obiektów dawnej Twierdzy Brześć; Wystawa eksponatów militarnych, etnograficznych i  wystawy tematyczne pod tytułami : ” Ogórek Terespolski” , „Lotnisko w Małaszewiczach”, „Pamięci Franciszka Krajewskiego – dowódcy XVIII Dywizji Piechoty „. Miejscem tym opiekuje się  Koło Miłośników Fortyfikacji i Historii z Terespola. Podominikański kościół parafialny pw. Świętej Trójcy z 1863 r., przebudowany  w 1904 r.; cerkiew pw. św. Apostoła Jana Teologa, cmentarna cerkiew prawosławna pw. Zmartwychwstania Pańskiego z 1892 r.;  żeliwny obelisk z 1825 r., upamiętniający budowę drogi Warszawa – Siedlce – Brześć; ŁOBACZEW – Fort VII Twierdzy Brześć; SOKOŁÓW PODLASKI – pomnik księdza  Stanisława Brzóski – kapelana oddziałów powstańczych z 1863 r.; neogotycka Konkatedra pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny; przyjazd do Lublina ok. 20.00.      

Cena: 150,-zł + 5,-zł na bilety

4.11.23  NA BITEWNYM SZLAKU:  POWSTANIE STYCZNIOWE, BITWA POD KOMAROWEM, POWSTANIE ZAMOJSKIE

7.00 – WOLICA ŚNIATYCKA– kurhan Ułanów oraz cmentarz polskich kawalerzystów poległych w bitwie pod Komarowem w 1920 r., monumentalny pomnik Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej (odsłonięty w 2022 r., największy pomnik konny w kraju); KRASNOBRÓD – kwatera żołnierzy z I WŚ, pomnik powstańców styczniowych, uroczysko św. Rocha – miejsce bitwy oddziału Marcina Borelowskiego „Lelewela” z Rosjanami (24 III 1863 r.), kaplica, rezerwat przyrody (krótki spacer); BONDYRZ – Muzeum Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej; przejście piesze (7 km): Kosobudy – Wojda (pomnik pierwszej bitwy powstania zamojskiego) – SZEWNIA DOLNA (pomnik ofiar pacyfikacji wsi w 1942 r., pomnik Powstania Zamojskiego) lub krótsze przejście: Bliżów – Wojda – Szewnia Dolna (5 km); przyjazd do Lublina ok. 19.00

Cena: 115,-zł

18.11.23  Z BIEGIEM DOLNEJ BYSTRZYCY – ZAKOŃCZENIE SEZONU

8.00 – wyjazd z Lublina (Pl. Zamkowy); JAKUBOWICE MUROWANE– ruiny pałacu Tęczyńskich (XVI/XVII w.); PLISZCZYN – zespół dworsko-parkowy Boduszyńskich i Kołaczkowskich (ob. klasztor oo. Sercanów); ŁYSAKÓW – Przejście piesze (ok. 3 km) do platformy widokowej stojącej na progu doliny Bystrzycy (obszar Natura 2000); Bystrzyca – kościół parafialny Wniebowzięcia NMP posiadający elementy wyposażenia lubelskiej fary rozebranej w poł. XIX w., zespół dworski Rojowskich; CHARLĘŻ – cmentarz z I WŚ położony wśród pięknych dębów; KIJANY – neorenesansowy pałac Sonnenbergów z XIX w. zbudowany na miejscu dawnego zamku Firlejów, wokół park z cennym drzewostanem oraz skarpa rzeki Wieprz, barokowy kościół i sanktuarium św. Anny, cmentarz z nagrobkami Skłodowskich i „żołnierzy wyklętych”; NOWOGRÓD-DĄBRÓWKA – pomnik w miejscu śmierci („bunkrze”) kpt. Zdzisława Brońskiego „Uskoka”; ŁUSZCZÓW – barokowy kościół – wewnątrz m.in. słynący łaskami obraz patronki parafii św. Barbary z XV w. (jeden z najstarszych w kraju); rest. „Zaścianek” (gorący posiłek na zakończenie sezonu); przyjazd na Pl. Zamkowy ok. 19.00 – 19.30.

Cena: 145,-zł

Dodaj komentarz