Krajowe wycieczki 2024

Wszystkie programy wycieczek są chronione prawem autorskim.

2.03.24 KONSTANCIN JEZIORNA
8.00 – wyjazd z Lublina (Plac Zamkowy); Konstancin-Jeziorna – zwiedzanie wystawy w Muzeum Villi La Fleur pt. „Zakopane. Wyrzeźbione. Namalowane”. Wystawa przybliża losy współtworzonej przez miejscowych i przyjezdnych osady pod Tatrami, która u schyłku XIX w. ze szczególną mocą zaczęła przyciągać elity artystyczne i intelektualne. Miejscowość wkrótce okrzyknięto „duchową stolicą Polski”, „polskimi Atenami”. Kilka dekad później Rafał Malczewski uznał Zakopane za „pępek świata”, a Witkacy dostrzegł w nim wytwórnię specyficznego polskiego narkotyku zwanego „zakopianiną”. Dowodów na artystyczny ferment w Zakopanem odnajdziemy wiele. To nie tylko teksty literackie, ale także obrazy i rzeźby.
Trzon wystawy stanowią międzywojenne rzeźby powstałe w środowisku zakopiańskiej Państwowej Szkoły Przemysłu Drzewnego. W ich kubizujących formach poszukujemy śladów mitu niesamowitej góralszczyzny, opowieści o tatrzańskiej przyrodzie i ludziach gór. Ale też fascynacji nowoczesnością, sportem i ruchem.
Opowieść o zakopiańskim genius loci współtworzy, obok wspomnianych rzeźb, blisko setka obrazów autorstwa najważniejszych przedstawicieli polskiej sceny artystycznej końca XIX i 1. poł. XX w., w tym m.in.: Władysława Ślewińskiego, Leona Wyczółkowskiego, Stanisława Witkiewicza, Zofii Stryjeńskiej, Leona Chwistka czy Witkacego. Szczególne miejsce wśród wystawianych obiektów zajmują szeroko reprezentowane prace Rafała Malczewskiego – w tym jego najważniejsze kompozycje, takie jak „Deszcz” czy „Auto na tle zimowego pejzażu”. Całość dopełniają fotografie, rzemiosło i historyczne publikacje.
Pokaz prac ze zbiorów Marka Roeflera, wzbogacony został o dzieła z wiodących państwowych kolekcji muzealnych oraz kolekcji prywatnych. W efekcie w Muzeum Villa la Fleur można podziwiać ponad 300 związanych z Zakopanem prac.
Spacer tematyczny po Konstancinie z przewodniczką: „Słodkim szlakiem”(m.in. Wedel, Blikle, W. Kawecka);
Czas wolny na kawę czy pobyt w tężni solankowej. Ok. 17.00 wyjazd do Lublina. Przyjazd ok. 19.30.
Cena: 220,-zł

16.03.24 MUZEUM POLARNE I MIEJSCA ZWIĄZANE Z CZARTORYSKIMI I KOCHANOWSKIMI
8.00 Lublin (wyjazd z Placu Zamkowego); Puławy: klasycystyczny kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP (dawna kaplica pałacowa), zespół pałacowo-parkowy (z zewnątrz), zwiedzanie Muzeum Czartoryskich – w najpiękniejszych wnętrzach pałacu książąt Czartoryskich prezentowane są niezwykłe w swej różnorodności eksponaty gromadzone od końca XVIII w. po drugą poł. XIX w. Pochodzą one z kolekcji księżnej Izabeli, ale również z bogatego zbioru jej wnuka księcia Władysława Czartoryskiego, który nabywał dzieła sztuki przebywając na emigracji w Paryżu. Na wystawie stałej pt. „Ojczyzno niechaj Cię uwiecznię!” można podziwiać wysokiej klasy malarstwo, militaria, rzemiosło artystyczne czy pamiątki o charakterze historyczno-sentymentalnym. Muzeum Badań Polarnych (pierwsze w Polsce muzeum polarnictwa) – m.in. rzeźby z kości morsa, strój Inuity, model kajaka, które pochodzą ze zbiorów prof. Aleksandra Kosiby z przedwojennych wypraw na Grenlandię. skuter śnieżny i sanie z polskich stacji polarnych. Muzeum posiada również kolekcję muszli, skamieniałości i bursztynów pochodzących z Syberii. W zbiorach instytucji znajdują się także zdjęcia z polskich wypraw badawczych, mapy i księgozbiór związany z badaniami polarnymi. Czarnolas Muzeum J. Kochanowskiego; Zwoleńkościół Podwyższenia Krzyża Świętego – z kryptą Jana Kochanowskiego); Sycyna – miejsce urodzenia Jana Kochanowskiego, kolumna wotywna Mikołaja Kochanowskiego za szczęśliwy powrót po bitwie pod Chocimiem w 1621 r.; ew. czas na danie regionalne w Zajeździe „Fraszka” w Sycynie. Przyjazd do Lublina ok. 20.00.
Cena: 195,-zł + ew. 25,-zł na danie regionalne (kartacze lub pierogi)

6.04.24 MUZEUM DOMU RODZINY PILECKICH, ALEJA POMNIKÓW KRÓLÓW, HETMANÓW, DOWÓDCÓW POWSTANIA LISTOPADOWEGO; DRZEWO JESSEGO

6.30 wyjazd z Lublina (Pl. Zamkowy); Komorowo – zespół dawnych koszar carskich z pomnikiem konnym marszałka Józefa Piłsudskiego oraz aleją pomników królów, hetmanów i dowódców Powstania Listopadowego; Ostrów MazowieckaMuzeum Kresów i Ziemi Ostrowskiej (dzieje Ziemi Ostrowieckiej, eksponaty związane z jednostkami wojskowymi stacjonującymi w Ostrowi Mazowieckiej i okolicy począwszy od XIX w. do czasów współczesnych, pamiątki z Kresów Wschodnich); reprezentacyjny neobarokowy ratusz, pomnik księżnej Anny Mazowieckiej, Muzeum Dom Rodziny Pileckich (muzeum, którego wystawa jest poświęcona Rotmistrzowi i jego żonie), rekonstrukcja drewnianego grodu książąt mazowieckich; Brok – gotycko-renesansowy kościół pw. św. Andrzeja Apostoła (oryginalny boczny ołtarz w kształcie Drzewa Jessego, cenne polichromie z wizerunkami starotestamentowych wodzów i proroków ubranych w XVI-wieczne stroje), pozostałości zamku – letniej rezydencji biskupów płockich; przyjazd do Lublina ok. 21.00

Cena: 230,-zł  

20.04.24 ZAMKI W DRZEWICY, PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM, OPOCZNIE I NIE TYLKO

7.00 – wyjazd (Plac Zamkowy); Drzewica – malownicza ruina zamku zbudowanego w latach 1527–1535 z inicjatywy arcybiskupa gnieźnieńskiego Macieja Drzewickiego, w stylu gotycko-renesansowym; obiekty dawnych zakładów „Gerlach” (z zewnątrz). Opoczno – zwiedzanie Muzeum Regionalnego znajdującego się w zrekonstruowanym w 1927 r. zamku gotycko-renesansowym (zamku króla Kazimierza Wielkiego). Początki historii opoczyńskiego zamku sięgają XIV w. Piotrków TrybunalskiBazylika pw. św. Jakuba z XIII w.; mury obronne miasta z XIV w., Rynek, Zamek Królewski – wzniesiony dla Zygmunta Starego – obecnie siedziba Muzeum (zwiedzanie). Jeżeli czas pozwoli – pałac Małachowskich w Końskich (z zewnątrz). Przyjazd do Lublina ok. 21.00.

Cena: 230,-zł

4.05.24 FABRYKANCKI ŻYRARDÓW I PANI JAZŁOWIECKA Z SZYMANOWA

7.00 – wyjazd z Lublina (Plac Zamkowy); Żyrardów – zabytkowe centrum miasta wpisane na listę Pomników Historii obejmujące pozostałości osady fabrycznej (XIX i pocz. XX w.) wybudowanej jako zaplecze dla największej w Europie fabryki lniarskiej. Podczas spaceru zobaczymy m.in. wille dyrektorskie, domy urzędników i kadry technicznej fabryki, osiedle robotników, szpital fabryczny i ochronkę, dworzec kolejowy, kościoły św. Karola Boromeusza, Matki Bożej Pocieszenia, ewangelicki, baptystów, szkoły fabryczne, magistrat, Dom Ludowy, budynki fabryczne, resursę, kręgielnię, kantor (siedziba komisariatu policji z serialu „Archiwista”), Park Miejski z reprezentacyjnym pałacykiem Karola Dittricha (ob. muzeum – ekspozycja obejmuje zbiory związane z historią Żyrardowa i okolic, kultury materialnej środowiska robotniczego miasta przełomu XIX/XX w., kultury ludowej dawnego woj. skierniewickiego oraz sztukę, m.in. obrazy Józefa Rapackiego, szkice Józefa Chełmońskiego, wielka Panorama Żyrardowa z 1899 r.), Muzeum Lniarstwa – ekspozycja przedstawiająca pracę najpotężniejszej fabryki wyrobów lnianych z przełomu XIX i XX w. ulokowana w jednej z hal tego wielkiego kompleksu przemysłowego i Industrialna Zagroda; Szymanówpałac Sanguszków-Lubomirskich (XVIII/XIX w.) – obecnie klasztor ss. Niepokalanek, w kaplicy figura MB Jazłowieckiej (oryginał) wykonana z białego karraryjskiego marmuru.; kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP z XVII w.; dodatkowo możliwość posiłku w Żyrardowie lub u sióstr niepokalanek; przyjazd do Lublina ok. 20.30.

Cena: 235,-zł + ofiara w Szymanowie

18.05.24 OPATÓW ORAZ PERŁY DOLINY KOPRZYWIANKI

7.00 – wyjazd z Lublina (Plac Zamkowy); OpatówMuzeum Geodezji i Kartografii z interesującymi przyrządami geodezyjnymi i fascynującymi mapami (w kolekcji znajduje się kilka wyjątkowych perełek – jedną z nich jest mapa pierworysu miejscowości Ujazd i Toporów z 1873 r. a także niwelator firmy Gustaw Gerlach pochodzącego z pocz. XX w. a także arytmometr „Feliks” firmy Sczetmasz z Kurska – był pierwszą tego typu maszyną wyprodukowaną przez zakłady powstałe w 1948 r.); zwiedzanie podziemi opatowskich(trasa liczy ok. 500 metrów i biegnie na trzech kondygnacjach pod opatowskim rynkiem, ulicami oraz kamienicami – podczas zwiedzania zobaczyć można ekspozycję, związaną z miastem oraz Ziemią Opatowską); czas wolny na kawę po opatowsku; Goźliceromańsko-gotycki kościół z XIII w. – wewnątrz m.in. obraz Wniebowzięcia NMP aut. Wojciecha Gersona, renesansowy nagrobek kasztelana sandomierskiego Hieronima Ossolińskiego aut. Santi Gucciego, który został po uszkodzeniu zrekonstruowany z 295 części!; Ossolin – ruiny dawnej rezydencji Jerzego Ossolińskiego, kaplica betlejemska; Klimontówkolegiata św. Józefa zbudowana przez Jerzego Ossolińskiego na wzór barokowych kościołów rzymskich i weneckich zbudowana na rzucie elipsy, miejsce wiecznego spoczynku jej fundatora; kościół św. Jacka (dzieło Kaspra i Sebastiana Fodygów) i klasztor podominikański z XVII w. (wewnątrz niedawno odkryte cenne malowidła sprzed czterech wieków); klasycystyczna synagoga (XIX w.), rynek z zabytkowymi kamieniczkami; ew. posiłek regionalny (zalewajka świętokrzyska, pierogi z farszem fasolowym, śliwką suszoną i boczkiem; racuchy z jabłkami śmietaną lub cukrem pudrem; kompot z owoców sezonowych); przyjazd do Lublina ok. 20.00.

Cena: 170,-zł + ew. posiłek regionalny

1.06.24 H.SIENKIEWICZ, KLEEBERCZYCY I KOŃ CHAMPION

7.30 wyjazd z Lublina (Plac Zamkowy); Wojcieszkówpłaskorzeźba konia angloarabskiego Ramzesa urodzonego  w 1937 r. w tutejszej stadninie hrabiny Marii Plater-Zyberk. Odnosił liczne sukcesy w konkursach skoków na szczeblu międzynarodowym. Burzec – wioskę pisarz uwiecznił na kartach ,,Potopu”;  w wakacje gimnazjalista Henryk Sienkiewicz przyjeżdżał tu do swego wuja Leona Dmochowskiego. Z czasów Sienkiewiczowskich pozostały tu dwa stawy ,,Zagłoba” i ,,Kmicic”, aleja lipowo – kasztanowa oraz resztki dawnej fosy w postaci zarośniętego trawą parowu. W nowym dworze po przebudowie mieści się obecnie szkoła podstawowa, a w parku  przetrwały 300 – letnie drzewa. Na pamiątkę lipy sienkiewiczowskiej w parku, przy szkole, znajdziemy ustawiony kamień z pamiątkową tablicą. Wola OkrzejskaMuzeum H. Sienkiewicza  w oficynie dworskiej, w której przyszedł na świat przyszły Noblista. Ukazuje tradycje rodzinne i związki Henryka Sienkiewicza z Lubelszczyzną, twórczość pisarza, liczne dzieła malarskie, rysunki, grafiki i rzeźby ludowe, osobiste pamiątki po pisarzu, imponujący zbiór rekwizytów z ekranizacji filmowych jego dzieł  jak również kolekcję XIX – wiecznych mebli. Okrzejakościół pw. św. Piotra i Pawła ufundowany przez prababkę noblisty. Tutaj rodzice pisarza Józef Sienkiewicz i Stefania Cieciszowska wzięli ślub. Tu został ochrzczony H. Sienkiewicz. Na suficie kościoła, w nawie zobaczymy obrazy – sceny z “Quo Vadis” i z “Potopu”, dwie tablice pamiątkowe dziadka i babki H. Sienkiewicza. Na pobliskim cmentarzu, kamienna płyta nagrobna rodzicielki Stefanii z Cieciszowskich – oraz nowo postawiony pomnik matki H. Sienkiewicza. Kopiec H. Sienkiewicza, który oddano społeczeństwu 2 .10.1938 r. przy udziale wielotysięcznej rzeszy zgromadzonych z całej Polski. Adamów kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa – murowany w stylu neoromańsko-neogotyckim; Wola GułowskaMuzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków (zbiór pamiątek i dokumentów)  w zrewitalizowanym Domu Kultury – zwiedzanie z przewodnikiem; ew. Izba Regionalna, Szkółka Rzeźbiarska oraz Sala Myśliwska;  Klasztor o.o. Karmelitów – kościół Nawiedzenia NMP z  XVII w., z dwuwieżową, „falującą” fasadą charakterystyczną dla kościołów późnobarokowych. Znajduje się tu sanktuarium maryjne o tradycji sięgającej XVII w.– cudowny obraz Matki Bożej Gułowskiej a także Sanktuarium Matki Bożej Patronki Żołnierzy Września (tablice pamiątkowe – jedna z nich poświęcona jest generałowi Kleebergowi i prezentuje jego popiersie).  Przed klasztorem w Woli Głowskiej znajduje się  ujęcie wody z podziemnego źródła. Właśnie ze względu na źródło powstał ten wielki sakralny obiekt, sanktuarium Matki Bożej Gułowskiej, które mogło inspirować wyobraźnie historyczną i literacką małego Henryka Sienkiewicza, co zaowocowało  napisaniem Trylogii. Przyjazd do Lublina ok. 19.30.

Cena: 170,-zł

15.06.24  POPRZEZ PARK MILIONA RÓŻ, PROM I ZAMEK DO KOMISARIATU PIWNEGO.

7.30 wyjazd z Lublin (Plac Zamkowy); Janowiec nad Wisłą – gotycko-renesansowy kościół parafialny pw. śś. Stanisława i Małgorzaty (wewnątrz sztukaterie w typie lubelskim, późnobarokowe ołtarze z puławskiego warsztatu braci Hoffmanów, manierystyczne nagrobki Firlejów – dzieło florentczyka Santi Gucciego), XVI-wieczny zamek Firlejów ufortyfikowany bastejami i przebudowany przez Santi Gucciego oraz Tylmana z Gameren, przejście wysoką skarpą wiślaną do przeprawy promowej; prom do Kazimierza Dln.; Park Miliona Róż i Zabytków Kresowych – urokliwy i malowniczy zakątek w pobliżu Kamieniołomów. To wyjątkowe miejsce powstałe z pasji do historii i potrzeby upowszechniania wiedzy o Kresach Rzeczpospolitej. W naturalnym otoczeniu unikalnych kolekcji róż prezentowane są miniatury zamków, pałaców oraz obiektów sakralnych związanych z najważniejszymi osobami i miejscami dla naszej historii (możliwość wypicia herbaty lub kawy różanej, lemoniady różanej lub kupna krówek różanych itp.). Kamieniołom – od XIV w. eksploatowano tu opoki powstałe ok. 65 mln lat temu w epoce górnej kredy. Z tego okresu zachowały się utrwalone w skale ślady żyjących mieszkańców ciepłego morza kredowego (amonity, gąbki, jeżowce). Z tego budulca powstała zabudowa historycznego i współczesnego Kazimierza. Przejście na Albrechtówkę. Jeden z piękniejszych widoków na Małopolski Przełom Wisły z ruinami zamku w Janowcu w tle. Południowe zbocza Albrechtówki od strony Mięćmierza porastają ciepłolubne murawy kserotermiczne. Karczma u Kazika (Komisariat Piwny w Mięćmierzu) – czas wolny; Punkt widokowy przy Wiatraku – zabytkowy drewniany wiatrak kozłowy z 1911 r. posadowiony na wysokiej skarpie nad Wisłą. Dalsze przejście typowym dla Wyżyny Lubelskiej terenem wśród mozaiki pól uprawnych (zboża, chmiel) i sadów (drzewa i krzewy owocowe, winnice) do miejscowości Podgórz. Przyjazd do Lublina ok. 19:00.

Cena: 175,-zł

29-30.06.24 RÓŻNE ODCIENIE ŁODZI, LIPCE REYMONTOWSKIE , ARBORETUM W ROGOWIE

6.00 wyjazd z Lublina (Plac Zamkowy); Lipce ReymontowskieMuzeum regionalne im. St. Reymonta – eksponaty z dziedziny historii i kultury materialnej Lipiec (dawne stroje, tkaniny, hafty, wyposażenie wnętrz w chałupie lipieckiej, narzędzia rolnicze) i sąsiednich miejscowości, a także pamiątki związane bezpośrednio z postacią Władysława St. Reymonta. Siedzibą Muzeum są zabudowania dawnej manufaktury włókienniczej rodziny Winklów z lat 80-tych i 90-tych XIX w. Obecnie manufaktura Winklów jest unikatowym w skali kraju dawnym obiektem przemysłowym wsi polskiej. Zachowały się w całości budynki wraz z kompleksem maszyn i urządzeń produkcyjnych do pełnego cyklu technologicznego, pochodzące z XIX i XX w.; Rogów arboretum; należy do grupy najcenniejszych, najbogatszych w gatunki i odmiany drzew i krzewów tego typu ogrodów w Europie. Składa się z trzech części: kolekcji dendrologicznych, alpinarium i leśnych powierzchni doświadczalnych. Kolekcje drzew i krzewów obejmują około 2400 gatunków i odmian, a specjalnością tych zbiorów są klony oraz drzewa i krzewy pochodzące z Chin. Alpinarium obejmuje ogród skalny z roślinnością pochodzącą z gór z różnych części świata, ogród krajowych roślin chronionych (ok. 100 gatunków), zagrożonych i rzadkich oraz zbiorniki i cieki wodne z roślinnością siedlisk wilgotnych – ulubione miejsce zwiedzających. Obiadokolacja i nocleg. Śniadanie, zwiedzanie Łodzi: Stacja Radegast” – zabytkowy budynek kolejowy z 1941 r. W czasie II wojny światowej był on związany z gettem, utworzonym przez Niemców w 1940 r. (Litzmannstadt). Stąd  wywożono ludność żydowską do obozów zagłady. Dziś budynek ten jest miejscem pamięci, elementem Pomnika Zagłady Litzmannstadt Getto. Na ekspozycji w budynku stacyjnym znajduje się makieta Lizmannstadt Ghett – największa tego typu makieta w Polsce, przedstawiająca wygląd dzielnicy zamkniętej w 1942 r. Tunel Pamięci, który swoją minimalistyczną formą oddaje uczucie przytłoczenia okupacją i coraz trudniejszą historią Żydów w Łodzi. Zwieńczeniem Tunelu jest Kolumna Pamięci, z napisem Nie zabijaj w języku niemieckim, hebrajskim i polskim. Księży Młyn – kompleks fabryczny wybudowany przez Scheiblerów. Willa Herbsta, zbudowana dla córki Scheiblera i jej męża. Wnętrza robią niesamowite wrażenie i dobitnie pokazują, jakimi pieniędzmi dysponowali najwięksi ludzie włókienniczego sukcesu. Pięknie utrzymane pokoje, z których największe wrażenie robi sala balowa. To zabytek na europejską skalę. Galeria malarstwa wystawy „Widziałem prawdziwe arcydzieło. Malarstwo polskie XIX i pocz. XX w. Muzeum Fabryki” w Manufakturze – historia zakładów włókienniczych stworzonych przez Izraela Poznańskiego w drugiej poł. XIX w. Przemysłowe imperium Poznańskiego stanowiło samowystarczalną dzielnicę z rezydencją właściciela, domami dla robotników, własnym kościołem i szpitalem. W Muzeum Fabryki można poznać dzieje przemysłowej fortuny Poznańskich, rozwój zakładów, technikę produkcji tkanin bawełnianych i codzienną pracę dawnych robotników. Wystawa prezentuje zdjęcia, dokumenty, filmy, plany architektoniczne, próbki surowców i produktów fabryki, przedstawia również długą drogę bawełny z plantacji, poprzez fabrykę, do sklepu z tkaninami. Sobór św. Aleksandra Newskiego – wzniesiony w drugiej poł. XIX w. z inicjatywy grupy fabrykantów, którzy w ten sposób chcieli budować pozytywne relacje z rosyjskim zaborcą. Cerkiew w stylu bizantyjskim. We wnętrzu oryginalne wyposażenie z XIX w. – m.in. ikonostas ufundowany przez Izraela Poznańskiego rzeźbiony w dębowym drewnie. Obiad. Przyjazd do Lublina ok. 22.00.

Cena: 585,-zł + ok. 85,-zł na bilety wstępu + 4,-zł na TFG (wpłata zaliczki 150,-zł do końca marca)

13.07.24 PODWARSZAWSKIE MIASTA-OGRODY, M. DĄBROWSKA I OGRÓD RZEŹB JUANA SORIANO

7.00 – wyjazd z Lublina (Plac Zamkowy); Pęcice – klasycystyczny kościół pw. św. Piotra i Pawła; ew. z zewnątrz klasycystyczny pałac z pocz. XIX w. (obecnie „Dwór Polski”); Komorówświątynia p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w kształcie rotundy; posąg Matki Boskiej Komorowskiej; ławeczka, dom i Izba Pamięci Marii Dąbrowskiej; zabytkowa aleja drzew (Lipowa); były cmentarz wojenny „Na Zieleńcu” i głaz pioniera krajoznawstwa  Aleksandra Janowskiego; OwczarniaOgród Rzeźb Juana Soriano światowej sławy meksykańskiego malarza i rzeźbiarza w pełnym pięknych i wiekowych drzew, wśród których jest sporo chronionych pomników przyrody. Niezwykły park pełen sztuki – pomiędzy starymi drzewami rozmieszczone są zjawiskowe rzeźby. Twórcą tego niecodziennego ogrodu jest Marek Keller, wieloletni przyjaciel Soriano oraz propagator jego twórczości. Po śmierci Juana Soriano przywiózł rzeźby z Meksyku. Rzeźb w Ogrodzie Soriano jest ponad dwadzieścia. Wszystkie wkomponowane są w otaczający je krajobraz i poruszają wyobraźnię. Niektóre wyglądają jak surrealistyczne twory. Większość z nich to ptaki, z których każdy jest inny i niepowtarzalny. Ale każdy z nich jest intrygujący. Ogród Rzeźb Juana Soriano  to nie tylko sztuka, ale także miejsce odpoczynku. Podkowa Leśna – m.in. kościół – ogród św. Krzysztofa – fresk przedstawiający św. Krzysztofa oraz projekty witraży czterech świętych na ołtarzu stworzył Jan Henryk Rozen; liczne dzieła rzeźbiarzy Jerzego Kaliny i Stanisława Słoniny; ogród podzielony na osiem stref tematycznych: przyroda chroniona Polski, przyroda Podkowy Leśnej, lapidarium, przyroda minionych wieków, poletko Matki Bożej, ogród biblijny, ptasi raj (m.in. pawie) i ogród ziołowy; Kalwaria Polska – pierwszy polski pomnik upamiętniający polskich oficerów zamordowanych przez NKWD powstały wg projektu znanego plastyka Jerzego Kaliny; rzeźbiona modrzewiowa willa Aida – dom Lilpopów oraz Anny i Stanisława Iwaszkiewiczów; Pałacyk Kasyno; Brwinów cukiernia i kawiarnia Jarzyna – słynie z pysznych tortów, pączków, jagodzianek, faworków i znakomitej kawy. Oferuje także autorskie desery. Przyjazd do Lublina ok. 20.30.

Cena: 195,-zł +10,-zł (na przewodnika)

27.07.24  ZWIERZYNIEC NIETYPOWO:  ZWIEDZANIE + PRZEJŚCIE PIESZE + SPŁYW KAJAKOWY

7.00 wyjazd z Lublina (Plac Zamkowy); Zwierzynieckościół pw. Matki Bożej Królowej Polski wzniesiony jako pomnik upamiętniający niemiecki obóz przejściowy dla ludności wysiedlanej z Zamojszczyzny oraz Dzieci Zamojszczyzny działający w ramach tzw. „Aktion Zamość” (pomnik ofiar obozu, makieta obozu, obraz Matki Bożej Dzieci Zamojszczyzny aut. Lusi Ogińskiej); mural poświęcony Aleksandrze Wachniewskiej – absolwentce ASP w Warszawie i miłośniczce roztoczańskiej przyrody, która przyczyniła się do powstania rezerwatów przyrody oraz Roztoczańskiego Parku Narodowego (jej prace malarskie rozstawione na sztalugach w różnych zakątkach miasta), zabytkowe wille, Staw Kościelny – w jego otoczeniu liczne pomniki w tym jedyny w kraju pomnik wybicia szarańczy, kościół św. Jana Nepomucena „na wodzie”, zespół zabudowań dawnego zarządu Ordynacji Zamojskiej, browar ordynacki, „Zwierzyńczyk” – spacer – park, alejki i mostki wśród zespołu wodnego zasilanego potokiem Świerszcz, zagroda koników polskich (herbowego zwierzęcia RPN), punkt informacyjny RPN (możliwość nabycia pamiątek, map, przewodników), Przytulisko roztoczańskich krasnali – maleńkich postaci o sympatycznych imionach (Łezka, Bulwa, Słomka, Cichokichek i inne) wymyślonych przez związaną z Roztoczem artystkę Lusię Ogińską, Pałac Plenipotenta (ob. Dyrekcja RPN); przejście wybranym szlakiem po Roztoczańskim Parku Narodowym (w zależności od trasy 3-5,5 km); ognisko w Obroczy (kiełbaski, ketchup, musztarda, pieczywo, napoje); spływ kajakowy na trasie: Obrocz – Zwierzyniec  (odcinek spokojny, bezpieczny, nie wymagający, bardzo malowniczy, wijący się licznymi meandrami wśród lasów i łąk); powrót do Lublina ok. 20:30.

Cena: 210,-zł

10.08.24 ZOFIA KOSSAK, WYSPA WISŁA, KOŚCIOŁY – PERŁY ARCHITEKTURY, PLANTACJA LAWENDY  (DEGUSTACJA PRODUKTÓW Z LAWENDĄ)

7.30 wyjazd z Lublina (Plac Zamkowy); Kośminmost na rzece Wieprz im. Zofii Kossak, wielkiej pisarki i najwybitniejszej mieszkanki Kośmina. Izba pamięci pisarki Zofii Kossak-Szczuckiej. Z. Kossak urodziła w Kośminie nad Wieprzem gdzie spędziła pierwszych 20 lat swojego życia. Mieszkała tutaj w dworku, który wybudował jej ojciec, Tadeusz Kossak, brat bliźniak Wojciecha, słynnego malarza batalisty. Na ścianach w salonie głównym odsłonięto spod tynku malowidła autorstwa prawdopodobnie samego Wojciecha Kossaka. To scena, nawiązująca przypuszczalnie do tematu powstania styczniowego z 1863 r. Fresk zajmuje trzy ściany salonu. Danie regionalne. Stężycakościół pw. św. Marcina – perła gotyku nadwiślańskiego (XVI w.), kompleks wypoczynkowo-rekreacyjny Wyspa Wisła (starorzecze Wisły, widok z korony wału na Wisłę); Gołąbkościół pw. śś. Floriana i Katarzyny w stylu niderlandzko-włoskiego manieryzmu posiadający cechy budowli obronnej (podwójny mur, korytarze obronne, otwory strzelnicze), domek loretański – fundacji Jerzego Ossolińskiego (XVII w.), ozdobiony jedną z najcenniejszych w Polsce dekoracji rzeźbiarskich i ornamentalnych; Końskowolakościół farny p.w. Znalezienia Krzyża Św. i św. Andrzeja Apostoła, ufundowany został w poł. XVI w. przez Andrzeja Tęczyńskiego (podziemia Tęczyńskich); kościół szpitalny p.w. św. Anny , Nowy Pożóg plantacja lawendy ok. 1 ha (opowieść o plantacji, możliwość zakupu produktów z lawendy m.in. świeże bukiety, saszetki, poduszki, wianki) a także będzie można wypić lawendową lemoniadę, herbatę, kawę lub piwo, zjeść lawendowe ciasteczka. Przyjazd do Lublina ok. 18.30.

Cena: 130,-zł + 30,-zł (danie regionalne) + 5,- na przewodnika (degustacja płatna we własnym zakresie wg indywidualnych zamówień)

24-25.08.24  CENNE ZABYTKI WOKÓŁ JEZIORA ROŻNOWSKIEGO

7.00 wyjazd z Lublina (Plac Zamkowy); Czchów – ruiny królewskiego zamku z XII/XIII w. (najstarszą budowlą na zamku jest wolno stojąca wieża z pocz. XIV w. (widok na malowniczą dolinę Dunajca), gotycki kościół pw. Narodzenia NMP z XIV w. (jest najstarszym i najlepiej zachowanym zabytkiem architektury sakralnej ziemi brzeskiej – gotycka polichromia ścienna); Tropie – romański kościół Świętych Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta z XI/XII w. – malowniczo położony w zakolu Jeziora Czchowskiego (muzeum parafialne), spacer do Pustelni św. Świerada (ok. 1,5 km); Wytrzyszczkazamek Tropsztyn z XIV w.- dawna prywatna rezydencja feudalna; jeden z niewielu w Polsce posiadający nazwę własną tak jak Wawel czy też Książ (kryjący ponoć w swych lochach skarb Inków – „Skalny Szlak Inków”); Przydonica – późnogotycki kościół pw. MB Różańcowej konstrukcji zrębowej z 1527 r. (polichromia renesansowa, cenne ołtarze w formie tryptyków, obraz Matki Bożej – wotum króla Jana III Sobieskiego za wiktorię pod Wiedniem); obiadokolacja, nocleg, śniadanie; Nowy Sącz – spacer w centrum miasta: relikty zamku kazimierzowskiego z Basztą Kowalską, Wielka Synagoga, rynek z eklektycznym ratuszem (jeden z najpiękniejszych w Polsce), kolegiata św. Małgorzaty (wejście w miarę możliwości), ewent. czas wolny (30-60 min); Przejście piesze: Rozdziele Białowodzka Góra (dł. 4,5 km) – rozległe widoki na okolicę  bliższą (Dolina Dunajca, Jezioro Rożnowskie, Nowy Sącz) i dalszą (Pogórze Rożnowskie, Beskidy Wyspowy i Sądecki, Gorce oraz Tatry), kaplica Miłosierdzia Bożego, rezerwat Białowodzka Góra nad Dunajcem (ochrona siedlisk buczyny karpackiej i dąbrowy oraz rzadkich okazów florystycznych: jarząbu brekinia, irgi czarnej, bluszczu), relikty naddunajeckiej strażnicy Lemiesz; Tabaszowa – drewniany, konstrukcji zrębowej kościół św. Mikołaja z 1753 r., przeniesiony w 1985 r. z Tęgoborzy (wewnątrz polichromia figuralna i ornamentalna, bogaty barokowo-rokokowy wystrój); Tymowa – drewniany kościół św. Mikołaja z 1764 r. (leży na wysokim, lewym brzegu Dunajca; z bogatym wyposażeniem z XVIII w.); obiad; przyjazd do Lublina ok. 21.00.

Cena: 585,- + 4,- na TFG + ofiary na zwiedzane kościoły (wpłata zaliczki 150,-zł do końca kwietnia)

7.09.24  DOLINĄ KAMIENNEJ – ROMAŃSKI KLASZTOR, PREHISTORIA, PRZEMYSŁ, PRZYRODA

7.00 wyjazd z Lublina (Plac zamkowy); StarachowiceMuzeum Przyrody i Techniki zlokalizowane na terenie dawnego zakładu wielkopiecowego (ekspozycje dotyczące historii górnictwa ród żelaza oraz XIX-wiecznych zakładów metalurgicznych, osada starożytnych hutników sprzed 2 tys. lat, kolekcja samochodów Star produkowanych przez FSC Starachowice, ekspozycja paleontologiczna przedstawiająca modele dinozaurów żyjących na tym terenie w erze mezozoicznej (200-245 mln lat temu); Wąchockopactwo cystersów z XII w. (trasa zwiedzania obejmuje: Muzeum Pamięci Walki o Niepodległość Narodu, grób Jana Piwnika „Ponurego”, klasztorne krużganki, romański kościół, kapitularz, karcer, fraternię, wirydarz, refektarz oraz klasztorne ogrody.); pomniki gen. Mariana Langiewicza, mjr Jana Piwnika „Ponurego” oraz … słynnego wąchockiego sołtysa, dworek Langiewicza;  spacer (ok. 2 km) malowniczym wąwozem po użytku ekologicznym „Rocław” (cenne gatunki roślinności, wychodnie lessowe i osadów polodowcowych); Marcinkówzabytkowa zagroda – obejmuje dom z 1895 r. i zabudowania gospodarcze (obora, stodoła, zimna piwnica, studnia-żuraw. Wewnątrz obiektów wyposażenie z ok. 1930 r. oraz wystawy tematyczne odwołujące się do codziennych zajęć ludności wiejskiej okresu międzywojnia (warsztat tkacki, krawiecki, szewski, ekspozycja dot. prania i prasowania, narzędzia rolnicze); Brody-Krynkizapora, kamienny przelew wodny z 1840 r. niegdyś piętrzący wody rzeki Kamiennej; przyjazd do Lublina ok. 20.00.

Cena: 160,-zł + 10,-zł na przewodnika

21.09.24  POŁUDNIOWA LUBELSZCZYZNA

8.00 – wyjazd z Lublina (Plac Zamkowy); Jabłonnapałac rodziny Vetterów z pocz. XX w. z cennym XIX- wiecznym parkiem (z zachowanym układem kompozycyjnym charakterystycznym dla założeń ogrodowych tego okresu); Goraj – rynek – historia tej dawnej prywatnej miejscowości należącej do Dymitra z Goraja i jego potomków; barokowy kościół pw. św. Bartłomieja Apostoła z XVIII w.; Nadrzeczekapliczka z pięknymi obrazami autorstwa Jerzego Dudy-Gracza (wnętrze kapliczki wypełnione jest postacią Jezusa – cykl obrazów Jerzego Dudy-Gracza przedstawia Drogę Krzyżową, skupiając się na twarzy cierpiącego Chrystusa. W centrum widnieje drewniana rzeźba Jezusa Frasobliwego). Fundacja KRESY 2000 – Dom Służebny Polskiej Sztuce Słowa, Muzyki i Obrazu prowadzony przez Alicję Jachiewicz i Stefana Szmidta (możliwość zamówienia kawy lub herbaty); BiłgorajMiasteczko Na Szlaku Kultur Kresowych; cerkiew Prawosławna p.w. Św. Jerzego jest pomnikiem smutnych i tragicznych wydarzeń z 1938 r., upamiętniającym akcję burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i południowym Podlasiu. Józefów – rynek z jedną  z największych atrakcji turystycznych miasta – fontanną na rynku (fontanna przedstawia naturalnej wielkości postacie zwierząt występujących w roztoczańskich lasach); Kamieniołom Babia Dolina z wieżą widokową; Szczebrzeszyn – zrewitalizowane wzgórze zamkowe z tarasem widokowym; Pomnik Chrząszcza; przyjazd do Lublina ok. 20.00.

Cena: 135,-zł + 10,- (przewodnik Nadrzecze)

5-6.10.24 REZYDENCJE KSIĄŻĘCE GÓRNEGO ŚLĄSKA I SZTOLNIA CZARNEGO PSTRĄGA

6.30 – wyjazd z Lublina (Plac Zamkowy);  Miasteczko Śląskie – drewniany kościół z 1666 r. zachowany dawny wystrój z „graffiti” sprzed 350 lat; Nakło ŚląskiePałac Donnersmarcków z poł. XIX w. w stylu neogotyku angielskiego z neoromańską wieżą, park pałacowy; Świerklaniec – „Dom Kawalera” z pocz. XX w., jedyna pozostałość po „Śląskim Wersalu” – pałacu księcia Guido Henkel von Donnersmarck, dawny kościół pałacowy i mauzoleum książąt Henkel von Donnersmarck wybudowane na wzór berlińskiego Monbijou. Całość założenia ulokowana w rozległym parku krajobrazowym (154 ha); położonym nad zbiornikiem Kozłowa Góra. W centrum parku sadzawka, amfiteatr i efektowne dzieła francuskiego rzeźbiarza Emanuela Fremieta – fontanna „Trzy Gracje” (wzorowana na paryskiej z obserwatorium) oraz kompozycje rzeźbiarskie przedstawiające walczące ze sobą zwierzęta; Piekary Śląskiebazylika Najświętszej Maryi Panny i św. Bartłomieja – największe na Śląsku miejsce pielgrzymkowe związane z kultem maryjnym, kalwaria, Kopiec Wyzwolenia – usypany w 250. rocznicę przemarszu przez Piekary wojsk króla Jana III Sobieskiego pod Wiedeń, rozległa panorama na większą część Aglomeracji Górnośląskiej (widoczna m.in. bazylika i kalwaria w Piekarach Śl., Huta Katowice, Radiostacja w Gliwicach), a przy dobrej widoczności można dojrzeć pasma Beskidów, Sudetów a nawet Tatry!; obiadokolacja, nocleg, śniadanie; Tarnowskie Góry – „Sztolnia Czarnego Pstrąga” – przepływ łodziami podziemnym wyrobiskiem kopalni ołowiu i srebra; jedyną w Polsce wciąż działającą sztolnię odwadniającą i jeden z najdłuższych w Europie podziemnych przepływów łodziami. Stare Tarnowice – renesansowy zamek Wrochemów z dziedzińcem i arkadowymi krużgankami (XVI w.); Brynekzespół pałacowo-parkowy Rosenthalów i Donnersmarcków w którego skład wchodzą eklektyczny pałac z dwoma cebulastymi wieżami (XIX w.), rozległy park krajobrazowy z ogrodem botanicznym, budynki gospodarcze – wieża wodna, stajnia, wozownia, maneż; lub: Koszęcin – dawny pałac książąt Hohenlohe-Ingelfingen (2. poł. XVIII w.) ob. siedziba Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny; obiad; przyjazd do Lublina ok. 21.30.

Cena: 575,-zł + 4 TFG + 110,-zł (bilety wstępu) – wpłata zaliczki 150,-zł do końca maja

19.10.24  SZLAKIEM RODU KRASIŃSKICH I ŚW. STANISŁAWA KOSTKI PO PÓŁNOCNYM MAZOWSZU

7.00 – wyjazd z Lublina (Plac Zamkowy), Krasne – późnorenesansowy kościół parafialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (polichromie Sebastiana Ecksteina, liczne nagrobki i epitafia, Mauzoleum Krasińskich) wybudowany w XVI w. z funduszy podkanclerzego Franciszka Krasińskiego, plebania proj. Antoniego Solariego z 1763 r.; Muzeum Rodu Krasińskich (m.in. obrazy przedstawicieli tego rodu I obraz „Bitwa pod Ostrołęką”, poza tym pamiątkowe zdjęcia i gabloty z zabytkowymi przedmiotami związanymi z historią rodu Krasińskich) w neogotyckiej wieży w dawnym zespole pałacowo-parkowym (wcześniej muzeum Marcelego Nowotki, który tu się urodził i mieszkał); pozostałości po zespole pałacowo-parkowym Krasińskich, fakultatywnie: Stadnina Koni „Krasne”. Zielona – drewniany kościół pw. św. Mateusza z XVIII w., wewnątrz rokokowe ołtarze, chrzcielnica w kształcie muszli i polichromia proj. Józefa Mehoffera; Przasnysz – gotycki kościół farny Wniebowzięcia NMP z XV w.- najdawniejsza świątynia Przasnysza, w której ochrzczono św. Stanisława Kostkę (kaplica Kostków), gotycka dzwonnica z XV w.; pobernardyński zespół klasztorny z gotyckim kościołem św. Jakuba i św. Anny wybudowany z inicjatywy kasztelana zakroczymskiego Pawła Kostki (brata św. Stanisława), obecnie sanktuarium maryjne prowadzone przez ojców Pasjonistów; Rostkowokościół parafialny wystawiony wg tradycji w miejscu urodzenia św. Stanisława Kostki. W ołtarzu głównym rzeźba św. Stanisława Kostki odbierającego z rąk Matki Bożej Dzieciątko Jezus – pamiątki po świętym; (lipa, pod którą zgodnie z legendą modlił się święty i leży kamień z odciskiem jego stopy, relikwie);   przyjazd do Lublina ok. 21.00.

Cena: 225,-zł

9.11.24 POLESIE LUBELSKIE: PARCZEW, AUGUST ZAMOYSKI, KARP W SIEMIENIU

6.30 –wyjazd z Lublina (Plac Zamkowy); Parczewspacer po centrum miasta: Plac Wolności – zrewitalizowany dawny rynek z pomnikiem królewskiego jelenia, modernistyczna hala targowa, zespół synagogalny, dawna szkoła carska, neogotycka bazylika św. Jana Chrzciciela (sanktuarium „Madonny z gruszką”); JabłońMuzeum Augusta Zamoyskiego – właściciela majątku Jabłoń i jednego z najwybitniejszych polskich rzeźbiarzy XX w. (muzeum odnowione po gruntownym remoncie); pałac Zamoyskich wzniesiony przez wiedeńskich architektów w stylu neogotyku angielskiego (z zewnątrz); kościół parafialny św. Tomasz z Villanuev’a; Horodyszczezespół dworsko-parkowy Frankowskich i Horodyskich wzniesiony na pocz. XIX w. wg koncepcji włoskiego architekta Antonio Corazziego; przerwa na kawę; dla chętnych krótka wizyta w Wisznicach – zabytkowy cmentarz na którym pochowano m.in. krewnych pisarza J.I. Kraszewskiego i gen. Kazimierza Sosnkowskiego oraz powstańców styczniowych; Kolano – eklektyczny pałacyk Łubieńskich (poł. XIX w.); Siemieńzespół dworsko-parkowy Zaorskich, w dworze z pocz. XX w. znajduje się Izba Pamięci Rybactwa; możliwość poczęstunku – smażonej ryby z własnego Gospodarstwa Rybackiego). Przyjazd do Lublina ok. 19.00.

Cena: 140,-zł + poczęstunek (smażona ryba – dodatkowo płatne na miejscu)

23.11.24 MUZEALNA WARSZAWA

8.00 wyjazd z Lublina (Plac zamkowy);  WarszawaKopiec Powstania Warszawskiego – sztuczne wzniesienie na Mokotowie. Na szczycie kopca wznosi się kilkumetrowy symbol Polski Walczącej (symbol powstańców). Po dwóch stronach pomnika są dwie tablice pamiątkowe. Jedna z nich jest poświęcona pamięci żołnierzy Armii Krajowej a druga twórcy tego pomnika, czyli ppłk. Eugeniuszowi Ajewskiemu (żołnierz AK – pseudonim „Kotwa”, architekt, sędzia bokserski). Na szczyt prowadzą schody nazwane  Aleją Godziny „W”, a drodze na szczyt towarzyszą ułożone wzdłuż schodów małe drewniane krzyże. Muzeum Wojska Polskiego w Cytadeli Warszawskiej. Poza salami ekspozycyjnymi, znajdują się w nim magazyn eksponatów oraz nowoczesne sale multimedialne. Jedyne muzeum w Polsce, w którym można zapoznać się z historią Wojska Polskiego od jego początków przypadających na wiek X do końca II wojny światowej. Zobaczyć tu można m.in. relikwiarz gotycki zdobyty w bitwie pod Grunwaldem w 1410 r., zbroje i hełmy jak szyszak z X-XI w. wykonany z blachy złoconej i należący do woja Mieszka I lub Bolesława Chrobrego, szable, miecze oraz mundury należące do Marszałka Józefa Piłsudskiego czy generała Władysława Sikorskiego. Muzeum Narodowe –  wystawa czasowa „Józef Chełmoński 1849–1914” – w historii sztuki polskiej Józef Chełmoński należy do najwyżej cenionych malarzy, a jego twórczość zajmuje miejsce szczególne. Wykreowane przez niego wizje natury, widoki wsi i sceny z życia jej mieszkańców od przeszło stu lat są uznawane za kwintesencję „polskości” w malarstwie XIX i pocz. XX w. Odznaczał się znakomitym zmysłem obserwacji i zdolnością zapamiętywania najbardziej ulotnych wrażeń, które następnie utrwalał na płótnie. Układ wystawy odzwierciedla najważniejsze dziedziny malarskich zainteresowań Chełmońskiego: ukaże go jako kronikarza codziennego życia wsi, artystę zafascynowanego końmi, ich urodą, charakterem, żywiołową dynamiką ruchu, wreszcie jako wrażliwego obserwatora natury, dostrzegającego także duchowy, religijno-mistyczny wymiar jej bytu. Tak zaprojektowana ekspozycja stworzy okazję do nowego, krytycznego spojrzenia na malarstwo Chełmońskiego. W drodze powrotnej nietypowe zakończenie sezonu!!! Przyjazd do Lublina ok. 20.00.

Cena: 230,-zł + 50,-zł (bilety wstępu)

2 myśli na temat “Krajowe wycieczki 2024

  1. Pani Ela Rojewska świetna znawczyni tematu. Od lat jeżdżę z Nią na wycieczki i nigdy nie żałowałam żadnego wyjazdu.
    POLECAM dla wszystkich, zarówno starszych jak i młodzież, znajdą dla siebie coś ciekawego!!
    Dobrzy, przygotowani Przewodnicy i Pani Ela, która pilnuje żeby wszystko było jak trzeba.
    Barbara Węgłowska z Lublina

  2. Wizyta na Południowym Podlasiu brzmi absolutnie zachwycająco! Te miejscowości i ich zabytki są prawdziwymi klejnotami naszego kraju. Wyjątkowo urzekła mnie informacja o pałacu Potockich, który po rewitalizacji stał się jednym z dziesięciu najpiękniejszych rezydencji w Europie. Wyobrażam sobie, jak niesamowity musi być jego wnętrze. Chciałabym zobaczyć aranżację pomieszczeń, jak zostały ustawione meble i w jakim stylu są one utrzymane. Czy to tradycyjne, odrestaurowane antyki czy może zostały wprowadzone nowoczesne akcenty? Ciekawe też, jak wykorzystano oświetlenie w tak historycznym miejscu, czy stawiano na tradycyjne żyrandole, czy może na nowoczesne lampy? Ogólnie mówiąc, każda rezydencja i zabytek wspomniany w tym tekście jest unikalny i wartościowy, ale pałac Potockich w szczególności jest ciekawy. Inspirujące jest to, jak nasze dziedzictwo kulturowe łączy się z aranżacją wnętrz i historią mebli. Czekam na więcej takich relacji z podróży po naszym kraju.

Dodaj komentarz