Usługi Przewodnickie

Cennik usług przewodnickich:

język polski
Lublin do 3 godzin 350,-zł
Lublin + Majdanek do 6 godzin 600,-zł
teren do 8 godzin 750,-zł
język obcy
Lublin do 3 godzin 500,-zł
Lublin + Majdanek do 6 godzin 850,-zł
teren do 8 godzin 950,-zł

Każda następna godzina pracy przewodnika w języku polskim – 100,-zł,
w języku obcym – 150,-zł.

PILOTAŻ WYCIECZEK:

– kraj 400,-zł/dzień,

– zagranica 500,-zł/dzień

TRASY ZWIEDZANIA LUBLINA

 1. Jagielloński szlak Unii Lubelskiej
  (Kaplica św. Trójcy na zamku lubelskim, zamek lubelski, Plac po Farze, kościół Ojców Dominikanów, kamienica Lubomelskich, pobernardyński kościół pw. Nawrócenia św. Pawła, pobrygidkowski kościół pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej, pomnik Unii Lubelskiej)
 2. Szlak pamięci Żydów lubelskich
  (kamienny obelisk na Placu Zamkowym z planem byłej dzielnicy żydowskiej, neogotycki zamek lubelski, miejsce dawnego kompleksu synagogalnego,stary Kirkut, nowy Kirkut, dawna Uczelnia Mędrców Lublina, dawny szpital żydowski, dawny Dom Ludowy, lubelska bożnica, pomnik Ofiar Getta, budynek dawnej siedziby Centralnego Komitetu Żydów w Polsce, dawny żydowski Dom Sierot tzw. „Ochronka”, Brama Grodzka),
 3. Szlak wielokulturowy
  (pomnik Unii Lubelskiej, kościół ewangelicko-augsburski pw. Trójcy Świętej,pałac Lubomirskich, dawna cerkiew grecka, Zespół Szkół Ekonomicznych im. Augusta i Juliusza Vetterów, Plac Katedralny, rynek Starego Miasta, Brama Grodzka, Wzgórze Zamkowe, miejsce gdzie wznosił się duży zespół synagogalny, cerkiew prawosławna pw. Przemienienia Pańskiego, Wzgórze Czwartek)
 4. Szlak zabytków architektury
  (Brama Krakowska, kościół pw. św. Ducha, kościół pw. św. Józefa i klasztor oo Karmelitów Bosych, zespół kościelno-klasztorny Sióstr Karmelitanek, pałac książąt Czartoryskich, dawny gmach Kasy Przemysłowców, kościół i klasztor oo Kapucynów, hotel „Europa”, teatr im. Juliusza Osterwy, kościół pw. MB Zwycięskiej i klasztor Sióstr Brygidek, kościół pw. Nawrócenia św. Pawła, kościół i klasztor pomisjonarski, Archikatedra i Wieża Trynitarska)
 5. Szlak znanych Lublinian
  (zamek lubelski, miejsce związane z życiem i działalnością „Widzącego z Lublina”,stancja Józefa Kraszewskiego, dom, w którym urodził się Wincenty Pol, stancja ks. Stefana Wyszyńskiego, Muzeum Literackie im. Józefa Czechowicza, kamienice na Rynku Starego Miasta, szkoła im. Augusta i Juliusza Vetterów, Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego, pomnik Jana Kochanowskiego, dawna Szkoła Wojewódzka Lubelska, pomnik Józefa Czechowicza, dom rodzinny błogosławionej Kazimiery Wołowskiej, pomnik Henryka Wieniawskiego, pomnik Jana Pawła II i Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego, pomnik Marii Curie-Skłodowskiej