Wycieczki krajowe dla turystów indywidualnych na 2022 r.

Proszę o wcześniejsze decyzje dotyczące udziału w poniższych wycieczkach zarówno jednodniowych jak i kilkudniowych ze względów organizacyjnych jak i konieczności wpłat zaliczek w hotelach. W kalkulacjach ceny autokarów i biletów wstępu liczone były wg cen obowiązujących w lutym 2022. Jeżeli ceny te wzrosną mogą wzrosnąć ceny wycieczek.

24-26.06.22 GOLUB-DOBRZYŃ, TORUŃ – ASTRONOMIA, ZAMKI, ZABYTKOWE KOŚCIOŁY, CENNA GALERIA SZTUKI I OLENDRZY
6.00 – wyjazd z Lublina (Pl. Zamkowy); GOLUB-DOBRZYŃ zamek krzyżacki z XIV w. przebudowany na renesansową siedzibę królewny Anny Wazówny, rynek staromiejski z ostatnim domem podcieniowym stanowiącym relikt pierwotnej zabudowy przyrynkowej, gotycki kościół św. Katarzyny, pozostałości murów obronnych; PIWNICEobserwatorium astronomiczne z największym radioteleskopem w kraju (czasza o średnicy 32 m !!!) – zwiedzanie obiektu z pracownikiem naukowym Instytutu Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; obiadokolacja, nocleg, śniadanie; TORUŃ – zwiedzanie średniowiecznego zespołu Starego i Nowego Miasta (wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO oraz uznane za Pomnik Historii): gotyckie obwarowania miejskie (mury i bramy miejskie, Krzywa Wieża), kamienice Koperników, gotycka bazylika katedralna świętych Janów, Bulwar Filadelfijski (wiślane nabrzeże z widokiem na 3 toruńskie mosty, łódź „Katarzynka”, zabytkowy limnigraf), ruiny zamku krzyżackiego, „Baj Pomorski”, Gospoda pod Modrym Fartuchem, rynek nowego miasta z dawnym ratuszem i gotyckim kościołem św. Jakuba, ruiny kościoła dominikanów, rynek staromiejski z pomnikiem Mikołaja Kopernika, Dwór Artusa, Kamienica „Pod Gwiazdą” (najpiękniejsza na Starym Mieście), areszt śledczy, czas wolny; planetarium – film o tematyce astronomicznej wyświetlany na kopule odwzorowującej firmament niebieski, pofranciszkański kościół NMP, gotycki Ratusz Staromiejski (XIV w.) – zwiedzanie stałej ekspozycji oraz stylowych wnętrz (sukiennice, hala ław chlebowych, waga miejska, Sala Sądowa, Sala Wielka, Sala Królewska); dla chętnych wieczorny pokaz przy fontannie Cosmopolis (połączenie efektów wodnych, świetlnych oraz muzyki znanych kompozytorów – m.in. Krzesimira Dębskiego, W. Kilara, M. Lorenca, H. Zimmera); obiadokolacja, nocleg, śniadanie; TORUŃ – spacer po Bydgoskim Przedmieściu – dzielnicy zamieszkałej niegdyś przez toruńskie elity, urzędników, wojskowych, przedstawicieli wolnych zawodów i artystyczną bohemę z zabytkowymi domami powstałymi pod koniec XIX i w pierwszej połowie XX w. reprezentującymi stylistykę secesji, modernizmu oraz konstrukcji szkieletowych; Teatr im. Wilama Horzycy (secesja), zabytkowe budynki Urzędu Miasta i Urzędu Marszałkowskiego, CKK „Jordanki” (oryginalna „jaskiniowa” bryła obiektu obsypana nagrodami architektonicznymi) przy Placu Grzegorza Ciechowskiego; Muzeum Twierdzy Toruń – ulokowane w jednym z elementów twierdzy Toruń (koszary Bramy Chełmińskiej) w którym przygotowano nowoczesną ekspozycję przybliżającą wielowiekowe dzieje fortyfikacji toruńskich i ich wpływu na miasto, codzienne życie pruskiej załogi twierdzy, broń i sprzęt wojskowy, historię hal balonowych i lotnictwa (jedna z najnowszych atrakcji miasta); przejazd przez świeżo odremontowany kratownicowy Most im. Józefa Piłsudskiego łączący od 1934 r. północną i południową część miasta (przepiękna panorama Starego Miasta); WIELKA NIESZAWKA Olenderski Park Etnograficzny powstały na miejscu dawnego cmentarza mennonickiego, obejmuje rekonstrukcję wsi w układzie tzw. „rzędówki bagiennej” charakterystycznej dla osadnictwa olenderskiego na obszarze Dolnej Wisły w XVII-XX w.; obiad na trasie; przyjazd do Lublina ok. 21.30-22.00.
Cena: 640,-zł + 80,-zł na bilety wstępu + 4,-zł na TFG (Zapisy i zaliczka w wysokości 150,-zł/os do 6.06.22.)

9.07.22 OD J.PIŁSUDSKIEGO POPRZEZ ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH DO WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH PRL – SULEJÓWEK, WARSZAWA
7.30 – wyjazd z Lublina (Pl. Zamkowy); WARSZAWA – Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL – trudno przecenić jaką rolę więzienie przy ulicy Rakowieckiej na warszawskim Mokotowie odegrało w historii komunistycznego aparatu represji. Obsadzone i zarządzane przez funkcjonariuszy resortu bezpieczeństwa, stało się jednym z najbardziej złowieszczych symboli budowy, a następnie utrwalania władzy komunistycznej w Polsce. SULEJÓWEK – Muzeum J. Piłsudskiego – przedstawienie postaci Józefa Piłsudskiego na szerokim tle historycznym, kulturowym i społecznym oraz przekazanie i upowszechnianie reprezentowanych przez niego wartości, idei walki o niepodległość i pracy nad budową państwa. Dworek Milusin i ogród historyczny – gdy Marszałek zrezygnował z pełnienia funkcji państwowych, dom w Sulejówku stał się miejscem jego wytchnienia po trzydziestu latach intensywnej działalności i pracy nad budową niepodległej Polski. Przyjazd do Lublina ok. 20.00.
Cena: 190,-zł

23.07.22 POGÓRZE DYNOWSKIE – ZAMKI, DWORY, PAŁACE.
7.00 wyjazd z Lublina (Pl. Zamkowy); IZDEBKI – eklektyczny dwór Bukowskich w typie włoskiej willi z elementami architektury tyrolskiej wzniesiony pod koniec XIX w. wg proj. Tadeusza Stryjeńskiego; NOZDRZECzespół pałacowy Skrzyńskich (klasycystyczny pałac z XIX w., XVII-wieczne umocnienia po starym dworze, oficyna, kaplica); DYNÓW – rynek z pozostałościami historycznej zabudowy i pomnikiem króla Władysława Jagiełły; kościół św. Wawrzyńca (wewnątrz m.in. późnorenesansowe sklepienie zdobione sztukateriami, bogaty barokowy wystrój, XVIII-wieczny obraz MB Dynowskiej); DĄBRÓWKA STARZEŃSKAruiny zamku Stadnickich z zachowanymi bastejami, resztkami murów i fosy, neoromańska kaplica grobowa Starzeńskich; BACHÓRZEC – barokowy modrzewiowy kościół pw. św. Katarzyny (polichromie); DUBIECKO – XVIII-wieczny pałac Krasickich zwany „zamkiem”, Muzeum Skamieniałości i Minerałów – zbiory skamieniałości fliszu karpackiego (ryby, kraby, rośliny) oraz kości ssaków plejstoceńskich (mamutów, nosorożców włochatych, reniferów); przyjazd do Lublina ok. 20.30.
Cena: 160,- + 5,-zł na bilet wstępu

6.08.22 GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE Z NOWYMI ATRAKCJAMI
7.00 – wyjazd z Lublina (Pl. Zamkowy); BODZENTYNruiny zamku biskupów krakowskich, gotycki kościół pw. św. Stanisława Bpa (wewnątrz gotycka Madonna z 1430 r., tzw. tryptyk bodzentyński z 1508 r. oraz ołtarz z katedry wawelskiej z obrazem Ukrzyżowania – o niebanalnej historii), NOWA SŁUPIAOsada Starożytna oraz Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego – multimedialna podróż w czasy starożytnych początków tego pierwiastka. Poznajemy dwa przenikające się wzajemnie światy hutników . Kino 3D – 1/ film „Geneza Żelaza” przenosi w świat żelaza, od kosmicznych barbarzyńców, który stworzyli na terenie dzisiejszego regionu świętokrzyskiego wielki ośrodek produkcji żelaza oraz świat i kulturę Starożytnego Rzymu. 2/ film w technologii 3D „Piecowisko”, ukazuje historię tego miejsca od prehistorii aż po budowę mielerzy, prażaków i pieców dymarskich. ŚWIĘTY KRZYŻ – to symbol Gór Świętokrzyskich – pobenedyktyński klasztor – zwiedzanie klasztoru: furty klasztornej, krużganków, kościoła i bazyliki Trójcy Świętej, kaplicy Relikwii Drzewa Krzyża Świętego, kaplicy Oleśnickich, muzeum historyczno-misyjnego, krypty benedyktynów, krypty księcia Jeremiego Wiśniowieckiego. Zrekonstruowana wieża klasztoru z platformą widokową (wejście), która pozwala na obserwowanie rozległych panoram obejmujących dużą część Gór Świętokrzyskich i ich okolic. Przy dobrej pogodzie i przejrzystym powietrzu mogą stąd być widoczne nawet tatrzańskie szczyty. ŁYSA GÓRAgołoborza – nazwa określa obszary bezleśne (gołe od boru) znajdujące się na stokach pasm górskich. Gołoborza zbudowane są z bloków kambryjskiego piaskowca kwarcytowego, powstałych ponad 500 mln lat temu. Przyjazd do Lublina ok. 20.30.
Cena: 165,-zł/os

20.08.22 WIŚLICA, KAZIMIERZA WLK., BEJSCE – PIĘKNE I WAŻNE HISTORYCZNE MIEJSCA Z UNIKATOWYMI ZABYTKAMI
6.30 – wyjazd z Lublina (Pl. Zamkowy); WIŚLICA – najbogatszy zespół zabytkowy na Ponidziu. Jej dzieje sięgają aż IX w. i związane są z Państwem Wiślan. Okres średniowiecza to czas rozkwitu Wiślicy, kiedy to, wg historyków, była ona tym dla królewskiego Krakowa, co Wersal dla Paryża. Unikatowy na skalę Polski i Europy szlak zamykający wszystkie najważniejsze wiślickie zabytki: Pawilon Archeologiczny, Podziemia i Dom Długosza. Do zobaczenia: gotycka Bazylika Mniejsza pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny z XIV w. – Sanktuarium Uśmiechniętej Madonny Łokietkowej (relikty romańskie), dzwonnica fundacji Jana Długosza z XV w. oraz grodzisko wczesnośredniowieczne z przełomu X i XI w. KAZIMIERZA WIELKAkościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego z 1633 r., przebudowany w XIX. Na ołtarzu gł. obraz Ukrzyżowania autorstwa Franciszka Smuglewicza. Zespół pałacowy z XIX w.: pałacyk budynek zarządu cukrowni (obecnie hotel). Wieża mieszkalna z 1888 r. nazywana basztą (Izba Regionalno-Historyczna) – taras widokowy. BEJSCE – gotycki kościół św. Mikołaja z późnorenesansową kaplicą Firlejów, wzorowaną na Kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu, wywodzącą się z warsztatu kamieniarskiego Santi Gucciego. Kaplica jest unikatowym w Polsce przykładem architektury manierystycznej. Klasycystyczny pałac wybudowany w 1802 r. przez Jakuba Kubickiego dla Marcina Badeniego, późniejszego ministra sprawiedliwości Królestwa Polskiego zw. małym Belwederem. Jeden z najlepiej zachowanych w pierwotnej kreacji klasycystycznych pałaców w Polsce, z unikalną stiukowo-malarską dekoracją wnętrz oraz sztuczną grotą pod głównym salonem. W pałacu (Dom Opieki dla Dorosłych) oglądać można zdobione m.in. techniką chiaroscuro – owalny salon oraz gabinety. Pałac znajduje się w parku krajobrazowym, wg założeń Francuza Augustyna Denizot z poł. XIX w. Przyjazd do Lublina ok. 21.00.
Cena: 170,-zł

27-28.08.22 GALICYJSKIE MIASTECZKA, WIELCY KOMPOZYTORZY, SKAMIENIAŁE MIASTO
6.30 – wyjazd z Lublina (Pl. Zamkowy); MELSZTYN – ruiny XIV-wiecznego zamku Melsztyńskich malowniczo położonego na zboczach doliny Dunajca; ZAKLICZYN – układ urbanistyczny (XVI-XIX w.) z pozostałościami dawnej zabudowy przysłupowej, rynek (jeden z największych w Małopolsce), klasycystyczny ratusz; barokowy kościół św. Idziego z XVII w. (wewnątrz bogaty rokokowy wystrój); LUSŁAWICE Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego; zespół dworski który w 1975 r. stał się własnością Krzysztofa i Elżbiety Pendereckich obejmujący: XIX-wieczny dwór, lamus (XVII w.), Mauzoleum arianina Fausta Socyna, oraz rozległy 15-hektarowy park w którym właściciele urządzili arboretum (ponad 1500 gatunków drzew i krzewów sprowadzonych z całego świata); BRZOZOWA – późnogotycki kościół pw. Mikołaja z k. XV w.; obiadokolacja, nocleg, śniadanie; CIĘŻKOWICE – zabytkowa architektura rynku z podcieniową zabudową z XVIII-XIX w., ratuszem, kapliczką św. Floriana, ławeczką Ignacego Paderewskiego; neogotycki kościół pw. św. Andrzeja proj. Jana Sas-Zubrzyckiego – sanktuarium w którym czczony jest obraz Ecce Homo ofiarowany miastu w XVII w. przez papieża Innocentego XI; KĄŚNA DOLINA – eklektyczny dwór Ignacego Paderewskiego (XVIII/XIX w.); REZERWAT SKAMIENIAŁE MIASTO – spacer ok. 4 km po rezerwacie Skamieniałe Miasto na którym napotkamy skały z piaskowca ciężkowickiego uformowane w fantazyjne kształty, którym nadano intrygujące nazwy, m.in. Grunwald, Czarownica, Borsuk, Piramidy, itp.; Wąwóz Czarownic i Wodospad Ciężkowicki (wys. 14 m – najwyższy poza Tatrami w polskich Karpatach); STASZÓWKAcmentarz wojenny – jedna z większych nekropolii żołnierzy niemieckich, austro-węgierskich i rosyjskich poległych podczas tzw. „operacji gorlickiej” w maju 1915 r., zwieńczona potężnymi pylonami, rozległe widoki na Pogórze Ciężkowickie, Beskidy oraz przy sprzyjających warunkach na …Tatry!; RZEPIENNIK BISKUPI – gotycki drewniany kościół pw. św. Jana Chrzciciela z XVI w. (wewnątrz m.in. gotycko-renesansowy tryptyk ze scenami z życia św. Mikołaja i Męki Pańskiej, fragmenty dawnej polichromii); obiad na trasie; przyjazd do Lublina ok. 21.00.
Cena: 460,-zł + 4,-zł na TFG (Uwaga! Zapisy i zaliczka w wysokości 100,-zł do 10.06.22).

10.09.22 KROŚNIEŃSKIE – PIĘKNE FORMY SKALNE, CERKIEW, DWÓR I PIJALNIA CZEKOLADY Z DEGUSTACJĄ!!!
6.30 – wyjazd z Lublina (Pl. Zamkowy); WĘGLÓWKA – przy dawnej murowanej cerkwi z przepięknym i oryginalnym ikonostasem, jeden z najstarszych i najgrubszych dębów na Podkarpaciu (i w kraju) – Dąb Poganin” (obwód ok. 9 m, wiek ok. ponad 650 lat); Szczególną atrakcję stanowią w oddali gęsto rozsiane i wrosłe w krajobraz wsi szyby naftowe. ŻARNOWIEC – zabytkowy XVIII-wieczny dworek przekazany jako dar narodu Marii Konopnickiej (ob. muzeum biograficzne pisarki); KORCZYNAneogotycki kościół z obrazem (ob. sanktuarium św. Jana Sebastiana Pelczara) – w głównym ołtarzu znajduje się obraz pędzla Jana Styki przedstawiający hołd wszystkich stanów składany Matce Najświętszej; pijalnia czekolady – prezentacja historii powstania i procesu produkcji czekolady połączona z degustacją; REZERWAT PRZĄDKI – przejście piesze (ok. 4,5 km) wśród piaskowcowych ostańców skalnych, które przybrały fantazyjne kształty i nazwy oraz kryjące romantyczne legendy; wieża widokowa (rozległa panorama na kotlinę krośnieńską, pasma pogórzańskie i Beskid Niski) – zalecane obuwie turystyczne; przyjazd do Lublina ok. 21.30.
Cena: 160,- + 45,-zł na bilety

24.09.22 PÓŁNOCNA LUBELSZCZYZNA
7.00 – wyjazd z Lublina (Plac Zamkowy); CZOŁNA – zabytkowy wiatrak Koźlak; BARANÓWkościół pw. Św. Jana Chrzciciela z XVIII w., zabytkowa plebania, pomnik J. Piłsudskiego, skwer rekreacyjno-wypoczynkowy przy zbiorniku wodnym (po rewitalizacji); przejazd pradoliną rzeki Wieprz; SOBIESZYN – neogotycki kościół pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego z XIX w. fundacji hr. Kajetana Kickiego, który spoczywa w krypcie tej świątyni; zespół pałacowo-dworski z XVIII w. należący niegdyś do hr. Kajetana Kickiego, który cały swój majątek w testamencie pozostawił dla miejscowego społeczeństwa z przeznaczeniem na szkołę rolniczą; UŁĘŻ – park i pałac zbudowany wg. Jakuba Kubickiego w XIX w. w stylu klasycyzmu; stanowi on miniaturę warszawskiego Belwederu (obecnie siedziba gminy). Dawne lotnisko polowe (obecnie Moto Park Ułęż); ŻELECHÓW – neobarokowy kościół pw. Zwiastowania NMP wybud. w latach 1692-1728, pałac Ordęgów z XVIII w. (obecnie hotel i browar – możliwość degustacji), dworek z XIX w.; STOCZEK ŁUKOWSKI – pomnik gen. Józefa Dwernickiego, neogotycki kościół pw. Wniebowzięcia NMP; pomnik bitwy pod Stoczkiem w pobliżu wsi Zgórznica zbud. w setną rocznicę bitwy 1931 r.; czas wolny na obiad w dawnym dworku ziemiańskim (Dwór Zgórznica) – w domu działała komórka konspiracyjna Armii Krajowej Powiatu Łukowskiego. Przed domem znajduje się pomnik poświęcony jego właścicielom: Alinie i synowi Adamowi Nenckim spadkobiercom Marcelego Nenckiego – wielkiego polskiego uczonego; przyjazd do Lublina ok. 20.00.
Cena: 120,-zł

8-9.10.22 ZARZECZE, JAROSŁAW, PRZEMYŚL, KRASICZYN – DZIEDUSZYCCY, TRASA PODZIEMNA, SECESJA, CENNE ARCHIKATEDRY, ZAMEK I PIĘKNE WIDOKI
godz. 6.00 – wyjazd z Lublina (Plac Zamkowy); ZARZECZE – dawny zespół pałacowy Morskich/Dzieduszyckich (Muzeum Dzieduszyckich) – park romantyczny, neoromański kościół paraf. z 1880 r. JAROSŁAW – Stare Miasto: podziemna trasa turystyczna, kamienica Orsettich (obecnie muzeum), cerkiew pw. Przemienienia Pańskiego z XVIII w. (cenna ikona Matki Boskiej w typie Hodegetrii: Brama Miłosierdzia), PRZEMYŚL – należy do najstarszych i najpiękniejszych polskich miast; zespół staromiejski w Przemyślu został uznany za Pomnik Historii w 2018; fakultatywnie: Muzeum Archikatedralne (najstarsze muzeum na Podkarpaciu z bogatymi i cennymi zbiorami); zwiedzanie m.in. Zamek Kazimierzowski z rekonstrukcją fundamentów średniowiecznego palatium z rotundą, gotycko-barokowa katedra łacińska z kryptami (wystawa „Podziemia Archikatedry jako nekropolia biskupów przemyskich i osób świeckich„), archikatedra bizantyjsko-ukraińska, kościół o.o. Franciszkanów. Obiadokolacja i nocleg w Przemyślu. Możliwość nieodpłatnego skorzystania z basenu, sauny i jacuzzi. Ew. za dodatkową opłatą wybrana usługa SPA. Śniadanie (szwedzki bufet); KRASICZYN – renesansowy zamek Krasickich z XVII w. zw. perłą polskiego renesansu – jeden z najcenniejszych zabytków w Polsce (zwiedzanie parku, zamku z przewodnikiem, wejście na wieżę zegarową, wejście do lochów) PRZEMYŚL – okazały dworzec kolejowy linii galicyjskiej z 1860 r. ozdobiony wewnątrz malowidłami, pałac Lubomirskich w dzielnicy Bakończyce. Przejazd autokarem na Zniesienie – górujące nad Przemyślem wzgórze, którego nazwa upamiętnia pokonanie „zniesienie” w tym miejscu Tatarów. Najbardziej znanym punktem Zniesienia jest tajemniczy Kopiec Tatarski (352 m n.p.m.), według legendy usypany przez Tatarów jako mogiła poległego w walce chana – wejście – punkt widokowy (rozległa panorama Kotliny Sandomierskiej oraz Płaskowyżu Sańsko- Dniestrzańskiego, a także Gór Sanocko-Turczańskich i Pogórza Przemyskiego w Karpatach).
Cena: 370,-zł + bilety ok. 65,-zł/os + 4,-zł na TFG (Zapisy i zaliczka w wysokości 100,-zł do 10.06.22).
LUB
8.10.22 KRASICZYN, PRZEMYŚL – ZAMEK, PIĘKNE ŚWIĄTYNIE I CENNE MUZEUM
6.30 – wyjazd z Lublina (Pl. Zamkowy); KRASICZYN – renesansowy zamek Krasickich z XVII w. zw. perłą polskiego renesansu – jeden z najcenniejszych zabytków w Polsce (zwiedzanie zamku i parku). PRZEMYŚL – jest to jedno z najstarszych miast Polski, miasto wielu kościołów m.in. gotycko-barokowa katedra łacińska z kryptami (wystawa „Podziemia Archikatedry jako nekropolia biskupów przemyskich i osób świeckich„)oraz Muzeum Archikatedralne (najstarsze muzeum na Podkarpaciu z bogatymi i cennymi zbiorami), archikatedra bizantyjsko-ukraińska, kościół o.o. Franciszkanów. Zabytkowy dworzec linii galicyjskiej z 1860 r. ozdobiony wewnątrz pięknymi malowidłami. Przyjazd do Lublina ok. 20.30.
Cena: 185,-zł

22.10.22 OBÓZ ZAGŁADY W BEŁŻCU, ZABYTKOWE CERKWIE ZIEMI LUBACZOWSKIEJ + REGIONALNE JADŁO
7.00 wyjazd z Lublina (Pl. Zamkowy); BEŁŻEC – teren dawnego obozu zagłady w Bełżcu, pierwszego i wzorcowego przeznaczonego dla eksterminacji Żydów z Generalnego Gubernatorstwa (Akcja Reinhardt) oraz Żydów czeskich, słowackich, niemieckich i austriackich (obecnie muzeum i miejsce pamięci); KOWALÓWKA – drewniana cerkiew greckokatolicka Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy (XVIII w.); GORAJEC – drewniana cerkiew Narodzenia NMP z 1586 r. – jedna z najstarszych w Polsce (polichromia z XVII w., 5-rzędowy ikonostas), kaplica „na łąkach” – miejsce objawień Matki Bożej w 1906 r. (przejście ok. 3 km), zabytkowy cmentarz greckokatolicki (kaplica baronostwa Brunickich, pomnik pomordowanych mieszkańców wsi, krzyże bruśnieńskie, przejście 1,5 km; CIESZANÓW – miasto ze świątyniami trzech wyznań: kościół rzym.-kat. pw. św. Wojciecha (XIX w.), cerkiew greckokatolicka pw. św. Jerzego z 1910 r. z zachowanymi polichromiami Grzegorza Kuźniewicza, synagoga (k. XIX w.); poczęstunek regionalnym jadłem; przyjazd do Lublina ok. 20.30.
Cena: 160,-zł

5.11.22 SZLAKIEM PIĘKNYCH CERKWI I SANKTUARIÓW NA ZIEMI BIELSKIEJ
6:30 – wyjazd z Lublina (Pl. Zamkowy); NURZEC – zabytkowy zespół dworca kolejowego z wieżą ciśnień z 1906 r.; ŻERCZYCE – zachowany kurhan, który wg przekazów jest grobem spopielonych szczątków rycerzy jaćwieskich, poległych w czasie tej bitwy Wojsk Księcia Kijowskiego z Jaćwingami. Prawosławna cerkiew p.w. św. Dymitra z Salonik (Sołuńskiego) z lat 1869-71. Jest ośrodkiem kultu uznawanej za cudotwórczą kopii Tichwińskiej Ikony Matki Bożej. MILEJCZYCE – drewniana cerkiew św. Barbary z 1900 r. w stylu tzw. rosyjsko-bizantyjskim (dwa ikonostasy – główny eklektyczny z ok. 1900 r., boczny neorenesansowy z 1865 r.; ikony z XVII i XVIII w.); cmentarna Cerkiew św. Apostoła Tomasza wzniesiona w latach 1996–2005 wg proj. Michała Bałasza (część nawowa w formie rotundy, ściany cerkwi ozdobione freskami,). Dawna bożnica – jest jednym z nielicznych obiektów murowanych tego typu pochodzących z 1. poł. XX w.; na elewacjach zachowały się liczne dekoracje, m.in. gwiazda Dawida, kościół św. Stanisława – drewniany z II poł. XVII w., drewniana dzwonnica konstrukcji słupowo-ramowej, wzniesiona w 1740 r., drewniana plebania zbudowana ok. 1900 r. DZIADKOWICEkościół Trójcy Świętej – w 1657 r. w trakcie potopu szwedzkiego kościół został spalony przez wojska Jerzego Rakoczego II, księcia Siedmiogrodu. Obecny kościół w stylu odrodzenia został zbud. w 1802 r. kosztem miejscowej szlachty i byłego proboszcza dziadkowickiego. ANDRYJANKI cerkiew prawosławna pw. Podwyższenia Krzyża Świętego z 1914 r. z materiałów budowlanych pochodzących z rozebranego w 1912 r. klasztoru reformatów w Boćkach. BOĆKIcerkiew Zaśnięcia Bogurodzicy z XIX w. – budowla podobna do cerkwi prawosławnych na ziemiach rdzennie rosyjskich. Jest to jedyna na terenie Podlasia prawosławna murowana cerkiew dwu-wieżowa. Sanktuarium św. Antoniego Padewskiego – kościół świętego Józefa Oblubieńca i świętego Antoniego z Padwy. Powrót do Lublina ok. 20:00-20:30
Cena: 145,-zł

19.11.22 ZIEMIA CHEŁMSKA Z WIZYTĄ W WINNICY NA ZAKOŃCZENIE SEZONU.
7.00 – wyjazd z Lublina (Plac zamkowy); KRASNYSTAWDworek Strościński z zewnątrz, dawna apteka, pojezuicki kościół pw. św. Franciszka Ksawerego, rynek i „klęczące drzewo”- klon jesionolistny, który otrzymał tytuł Drzewa Roku 2018 r., budynek ratusza z lat 20. XX w., miejsce po dawnym zamku królewskim; SIENNICA RÓŻANA – neogotycki kościół pw. Wniebowzięcia NPM fundacji hr. Jana Poletyło; WIERZCHOWINY – pomnik poświęcony niewyjaśnionej pacyfikacji wsi z czerwca 1945 r., dawna gorzelnia z pocz. XX w.; SIELEC – pozostałość po dawnym zamku z XVI w. rodziny Uhrowieckich; WOJSŁAWICEzamczysko średniowieczne z pozostałościami umocnień ziemnych, kościół pw. Św. Michała Archanioła z XVI/XVII w. cerkiew prawosławna z 1771 r., Izba Pamięci Ziemi Wojsławickiej w Nowej Synagodze; BOŃCZA – późnorenesansowy kościół pw. św. Stanisława – pierwotnie zbór kalwiński wzniesiony przez Mikołaja Siennickiego ok. 1577 r.; cerkiew prawosławna pw. Opieki Matki Bożej z 1881 r. NOWY FOLWARK – wizyta w winnicy połączona z degustacją i możliwością zakupu wina (25,-zł butelka); przyjazd do Lublina ok. 19.00.
Cena: 150,-zł

B.T. EL-TUR Lublin, tel. 603 40 40 64, e-mail: info@el-tur.pl, www.el-tur.pl

Informacje dla klientów:

 1. Cena zawiera: przejazd autokarem lub mikrobusem, obsługę pilota, przewodnika, ubezpieczenie
  NNW (w wyjazdach zagranicznych dodatkowo KL, bagaż), składkę na Turystyczny Fundusz
  Gwarancyjny, Turystyczny Fundusz Pomocowy, w wycieczkach kilkudniowych dodatkowo
  śniadania, obiadokolacje, noclegi w pokojach 2-, 3-os. z łazienkami (wg programu).
 2. Cena nie zawiera biletów wstępu w przypadku wycieczek krajowych i zagranicznych – płatne
  w biurze w przypadku biletów w złotówkach, w innych walutach pobiera pilot w dniu rozpoczęcia
  wycieczki. W cenę biletów wliczone są koszty usług lokalnych przewodników.
 3. Przy zapisie wpłata zaliczki 30% wartości imprezy.
 4. Godziny przyjazdu podane są orientacyjnie.
 5. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
 6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany cen imprezy w przypadku wzrostu cen:
  np. transportu – paliw, podatków oraz kursów walut, nie później jednak niż na 21 dni przed
  rozpoczęciem imprezy.
  WIĘCEJ INFORMACJI O PRAWACH I OBOWIĄZKACH PODRÓŻNEGO NA STRONIE BIURA

2 myśli na temat “Wycieczki krajowe dla turystów indywidualnych na 2022 r.

 1. Życzę wielu zrealizowanych wycieczek w 2022 roku. 🌲Romana C
  Ps. Pani Elu gdyby Pani mogła uwzględnić w planach na 2022 wycieczkę Toruń – Bydgoszcz. Parę osób z ktorymi rozmawiałam jest żywo zainteresowana.
  Dużo szczęścia w Nowym roku 🎈pozdrawiam

 2. Bardzo ciekawy program – gratuluję. Wiele rzeczy i miejsc które mnie interesują. Tylko czy inne wydarzenia i okoliczności pozwolą mi w realizacji.

Skomentuj Erazm Leopold Anuluj pisanie odpowiedzi