Wycieczki krajowe dla turystów indywidualnych na 2022 r.

Proszę o wcześniejsze decyzje dotyczące udziału w poniższych wycieczkach zarówno jednodniowych jak i kilkudniowych ze względów organizacyjnych jak i konieczności wpłat zaliczek w hotelach. W kalkulacjach ceny autokarów i biletów wstępu liczone były wg cen obowiązujących w lutym 2022. Jeżeli ceny te wzrosną mogą wzrosnąć ceny wycieczek.

8-9.10.22 ZARZECZE, JAROSŁAW, PRZEMYŚL, KRASICZYN – DZIEDUSZYCCY, TRASA PODZIEMNA, SECESJA, CENNE ARCHIKATEDRY, ZAMEK I PIĘKNE WIDOKI
godz. 6.00 – wyjazd z Lublina (Plac Zamkowy); ZARZECZE – dawny zespół pałacowy Morskich/Dzieduszyckich (Muzeum Dzieduszyckich) – park romantyczny, neoromański kościół paraf. z 1880 r. JAROSŁAW – Stare Miasto: podziemna trasa turystyczna, kamienica Orsettich (obecnie muzeum), cerkiew pw. Przemienienia Pańskiego z XVIII w. (cenna ikona Matki Boskiej w typie Hodegetrii: Brama Miłosierdzia), PRZEMYŚL – należy do najstarszych i najpiękniejszych polskich miast; zespół staromiejski w Przemyślu został uznany za Pomnik Historii w 2018; fakultatywnie: Muzeum Archikatedralne (najstarsze muzeum na Podkarpaciu z bogatymi i cennymi zbiorami); zwiedzanie m.in. Zamek Kazimierzowski z rekonstrukcją fundamentów średniowiecznego palatium z rotundą, gotycko-barokowa katedra łacińska z kryptami (wystawa „Podziemia Archikatedry jako nekropolia biskupów przemyskich i osób świeckich„), archikatedra bizantyjsko-ukraińska, kościół o.o. Franciszkanów. Obiadokolacja i nocleg w Przemyślu. Możliwość nieodpłatnego skorzystania z basenu, sauny i jacuzzi. Ew. za dodatkową opłatą wybrana usługa SPA. Śniadanie (szwedzki bufet); KRASICZYN – renesansowy zamek Krasickich z XVII w. zw. perłą polskiego renesansu – jeden z najcenniejszych zabytków w Polsce (zwiedzanie parku, zamku z przewodnikiem, wejście na wieżę zegarową, wejście do lochów) PRZEMYŚL – okazały dworzec kolejowy linii galicyjskiej z 1860 r. ozdobiony wewnątrz malowidłami, pałac Lubomirskich w dzielnicy Bakończyce. Przejazd autokarem na Zniesienie – górujące nad Przemyślem wzgórze, którego nazwa upamiętnia pokonanie „zniesienie” w tym miejscu Tatarów. Najbardziej znanym punktem Zniesienia jest tajemniczy Kopiec Tatarski (352 m n.p.m.), według legendy usypany przez Tatarów jako mogiła poległego w walce chana – wejście – punkt widokowy (rozległa panorama Kotliny Sandomierskiej oraz Płaskowyżu Sańsko- Dniestrzańskiego, a także Gór Sanocko-Turczańskich i Pogórza Przemyskiego w Karpatach).

Cena: 370,-zł + bilety 65,-zł/os + 4,-zł na TFG

22.10.22 OBÓZ ZAGŁADY W BEŁŻCU, ZABYTKOWE CERKWIE ZIEMI LUBACZOWSKIEJ + REGIONALNE JADŁO
7.00 wyjazd z Lublina (Pl. Zamkowy); BEŁŻEC – teren dawnego obozu zagłady w Bełżcu, pierwszego i wzorcowego przeznaczonego dla eksterminacji Żydów z Generalnego Gubernatorstwa (Akcja Reinhardt) oraz Żydów czeskich, słowackich, niemieckich i austriackich (obecnie muzeum i miejsce pamięci); KOWALÓWKA – drewniana cerkiew greckokatolicka Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy (XVIII w.); GORAJEC – drewniana cerkiew Narodzenia NMP z 1586 r. – jedna z najstarszych w Polsce (polichromia z XVII w., 5-rzędowy ikonostas), kaplica „na łąkach” – miejsce objawień Matki Bożej w 1906 r. (przejście ok. 3 km), zabytkowy cmentarz greckokatolicki (kaplica baronostwa Brunickich, pomnik pomordowanych mieszkańców wsi, krzyże bruśnieńskie, przejście 1,5 km; CIESZANÓW – miasto ze świątyniami trzech wyznań: kościół rzym.-kat. pw. św. Wojciecha (XIX w.), cerkiew greckokatolicka pw. św. Jerzego z 1910 r. z zachowanymi polichromiami Grzegorza Kuźniewicza, synagoga (k. XIX w.); poczęstunek regionalnym jadłem; przyjazd do Lublina ok. 20.30.
Cena: 160,-zł

5.11.22 SZLAKIEM PIĘKNYCH CERKWI I SANKTUARIÓW NA ZIEMI BIELSKIEJ
6:30 – wyjazd z Lublina (Pl. Zamkowy); NURZEC – zabytkowy zespół dworca kolejowego z wieżą ciśnień z 1906 r.; ŻERCZYCE – zachowany kurhan, który wg przekazów jest grobem spopielonych szczątków rycerzy jaćwieskich, poległych w czasie tej bitwy Wojsk Księcia Kijowskiego z Jaćwingami. Prawosławna cerkiew p.w. św. Dymitra z Salonik (Sołuńskiego) z lat 1869-71. Jest ośrodkiem kultu uznawanej za cudotwórczą kopii Tichwińskiej Ikony Matki Bożej. MILEJCZYCE – drewniana cerkiew św. Barbary z 1900 r. w stylu tzw. rosyjsko-bizantyjskim (dwa ikonostasy – główny eklektyczny z ok. 1900 r., boczny neorenesansowy z 1865 r.; ikony z XVII i XVIII w.); cmentarna Cerkiew św. Apostoła Tomasza wzniesiona w latach 1996–2005 wg proj. Michała Bałasza (część nawowa w formie rotundy, ściany cerkwi ozdobione freskami,). Dawna bożnica – jest jednym z nielicznych obiektów murowanych tego typu pochodzących z 1. poł. XX w.; na elewacjach zachowały się liczne dekoracje, m.in. gwiazda Dawida, kościół św. Stanisława – drewniany z II poł. XVII w., drewniana dzwonnica konstrukcji słupowo-ramowej, wzniesiona w 1740 r., drewniana plebania zbudowana ok. 1900 r. DZIADKOWICEkościół Trójcy Świętej – w 1657 r. w trakcie potopu szwedzkiego kościół został spalony przez wojska Jerzego Rakoczego II, księcia Siedmiogrodu. Obecny kościół w stylu odrodzenia został zbud. w 1802 r. kosztem miejscowej szlachty i byłego proboszcza dziadkowickiego. ANDRYJANKI cerkiew prawosławna pw. Podwyższenia Krzyża Świętego z 1914 r. z materiałów budowlanych pochodzących z rozebranego w 1912 r. klasztoru reformatów w Boćkach. BOĆKIcerkiew Zaśnięcia Bogurodzicy z XIX w. – budowla podobna do cerkwi prawosławnych na ziemiach rdzennie rosyjskich. Jest to jedyna na terenie Podlasia prawosławna murowana cerkiew dwu-wieżowa. Sanktuarium św. Antoniego Padewskiego – kościół świętego Józefa Oblubieńca i świętego Antoniego z Padwy. Powrót do Lublina ok. 20:00-20:30
Cena: 145,-zł

19.11.22 ZIEMIA CHEŁMSKA Z WIZYTĄ W WINNICY NA ZAKOŃCZENIE SEZONU.
7.00 – wyjazd z Lublina (Plac zamkowy); KRASNYSTAWDworek Strościński z zewnątrz, dawna apteka, pojezuicki kościół pw. św. Franciszka Ksawerego, rynek i „klęczące drzewo”- klon jesionolistny, który otrzymał tytuł Drzewa Roku 2018 r., budynek ratusza z lat 20. XX w., miejsce po dawnym zamku królewskim; SIENNICA RÓŻANA – neogotycki kościół pw. Wniebowzięcia NPM fundacji hr. Jana Poletyło; WIERZCHOWINY – pomnik poświęcony niewyjaśnionej pacyfikacji wsi z czerwca 1945 r., dawna gorzelnia z pocz. XX w.; SIELEC – pozostałość po dawnym zamku z XVI w. rodziny Uhrowieckich; WOJSŁAWICEzamczysko średniowieczne z pozostałościami umocnień ziemnych, kościół pw. Św. Michała Archanioła z XVI/XVII w. cerkiew prawosławna z 1771 r., Izba Pamięci Ziemi Wojsławickiej w Nowej Synagodze; BOŃCZA – późnorenesansowy kościół pw. św. Stanisława – pierwotnie zbór kalwiński wzniesiony przez Mikołaja Siennickiego ok. 1577 r.; cerkiew prawosławna pw. Opieki Matki Bożej z 1881 r. NOWY FOLWARK – wizyta w winnicy połączona z degustacją i możliwością zakupu wina (25,-zł butelka); przyjazd do Lublina ok. 19.00.
Cena: 150,-zł

B.T. EL-TUR Lublin, tel. 603 40 40 64, e-mail: info@el-tur.pl, www.el-tur.pl

Informacje dla klientów:

 1. Cena zawiera: przejazd autokarem lub mikrobusem, obsługę pilota, przewodnika, ubezpieczenie
  NNW (w wyjazdach zagranicznych dodatkowo KL, bagaż), składkę na Turystyczny Fundusz
  Gwarancyjny, Turystyczny Fundusz Pomocowy, w wycieczkach kilkudniowych dodatkowo
  śniadania, obiadokolacje, noclegi w pokojach 2-, 3-os. z łazienkami (wg programu).
 2. Cena nie zawiera biletów wstępu w przypadku wycieczek krajowych i zagranicznych – płatne
  w biurze w przypadku biletów w złotówkach, w innych walutach pobiera pilot w dniu rozpoczęcia
  wycieczki. W cenę biletów wliczone są koszty usług lokalnych przewodników.
 3. Przy zapisie wpłata zaliczki 30% wartości imprezy.
 4. Godziny przyjazdu podane są orientacyjnie.
 5. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
 6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany cen imprezy w przypadku wzrostu cen:
  np. transportu – paliw, podatków oraz kursów walut, nie później jednak niż na 21 dni przed
  rozpoczęciem imprezy.
  WIĘCEJ INFORMACJI O PRAWACH I OBOWIĄZKACH PODRÓŻNEGO NA STRONIE BIURA

2 myśli na temat “Wycieczki krajowe dla turystów indywidualnych na 2022 r.

 1. Życzę wielu zrealizowanych wycieczek w 2022 roku. 🌲Romana C
  Ps. Pani Elu gdyby Pani mogła uwzględnić w planach na 2022 wycieczkę Toruń – Bydgoszcz. Parę osób z ktorymi rozmawiałam jest żywo zainteresowana.
  Dużo szczęścia w Nowym roku 🎈pozdrawiam

 2. Bardzo ciekawy program – gratuluję. Wiele rzeczy i miejsc które mnie interesują. Tylko czy inne wydarzenia i okoliczności pozwolą mi w realizacji.

Dodaj komentarz