Wycieczki krajowe dla turystów indywidualnych na 2020 r.

24.10.20 „POLSKA JEROZOLIMA”, ZAMEK, OPACTWO I MUZEUM ZEGARÓW
6.00 – wyjazd z Lublina (Plac Zamkowy), Jędrzejów Muzeum Zegarów – bogate zbiory zegarów słonecznych i przyrządów gnomonicznych, przyrządy do mierzenie czasu: klepsydry, zegary ogniowe i mechaniczne a także przyrządy astronomiczne. Jest to trzeci taki zbiór na świecie po Oxfordzie i Chicago. W dziale starodruków liczącym około 600 tomów do najcenniejszych należy dzieło Kopernika z 1566 r. „De revolutionimbus orbium coelestium”, oraz egzemplarze z autografami Heweliusza, Kartezjusza i Huyghensa. Kolekcja grafik i ekslibrisów licząca około 25.000 dzieł powstałych od XVI do XX w. oraz zachowane wnętrza domu Przypkowskich wypełnione zbiorami sztuki. Ogród czasu – unikatowa ekspozycja słonecznych zegarów (najstarszy z 1777 r.)- niezwykły ogród z kaskadą wodną i oryginalną altaną, noszący w sobie wątki modernizmu. Opactwo Cystersów – najstarsze opactwo cysterskie na ziemiach polskich. Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka. Książ Wielki – zaliczany jest do najstarszych miejscowości Małopolski. Renesansowy zamek Myszkowskich zbud. wg proj. Santi Gucciego z XVI w. (obecnie zespół szkół); gotycki kościół św. Wojciecha – słynący łaskami renesansowy obraz Matki Bożej Pocieszenia z XVI w.; poaugustiański kościół św. Ducha z XIV-XVIII w. (fakultatywnie) Mianocice – klasycystyczny pałac Hallerów (obecnie Dom Pomocy Społecznej); Miechów – zespół klasztorny Bożogrobców (Bazylika Grobu Bożego, klasztor, zamek generałów zakonu i baszta) z XIV-XVIII w. Przyjazd do Lublina ok. 21.00
Cena: 150,-zł

7.11.20 WARSZAWA – MUZEUM NARODOWE I MUZEUM X PAWILONU CYTADELI WARSZAWSKIEJ.
7.30 – wyjazd z Lublina (Plac Zamkowy), WarszawaMuzeum Narodowe – wystawa: POLSKA. SIŁA OBRAZU. Wystawa malarstwa polskiego XIX w. (ponad 100 obrazów), prezentująca dzieła najwybitniejszych polskich artystów, m.in. Stanisława Wyspiańskiego, Aleksandra i Maksymiliana Gierymskich, Jana Matejki, Leona Wyczółkowskiego, Józefa Mehoffera, Olgi Boznańskiej, Józefa Brandta, Józefa Chełmońskiego, Ferdynanda Ruszczyca, Konrada Krzyżanowskiego, Jacka Malczewskiego, Wojciecha Weissa, Jana Stanisławskiego, Juliusza i Wojciecha Kossaków, Witolda Wojtkiewicza, Władysława Ślewińskiego, Artura Grottgera, Józefa Simmlera, Juliana Fałata, Zbigniewa Pronaszki. Wystawa opowiada o kulturotwórczej i mitotwórczej roli polskiego malarstwa w XIX w. Dzieła, które nie tylko przedstawiały, lecz także kształtowały – wyobrażenia, myślenie i odczuwanie Polaków. Ekspozycja prezentuje zatem m.in.: obrazy podejmujące refleksję nad chwalebną i tragiczną historią Polski; eksplorujące kulturowe bogactwo odziedziczone po Rzeczpospolitej przedrozbiorowej, z jej etniczną, społeczną i religijną różnorodnością; dzieła powstałe z fascynacji folklorem; ikonografię powstania styczniowego i zsyłek; wybitne przykłady prac polskiej szkoły pejzażu; w końcu – świadectwa poszukiwania nowoczesnych form wyrazu u progu XX w., w duchu m.in. symbolizmu, nabizmu, protoekspresjonizmu, estetyzmu.Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej to jedno z najważniejszych miejsc martyrologii polskiej z epoki zaborów. Według szacunkowych danych przez Cytadelę, w której urzędowała komisja śledcza i ferujący wyroki sąd wojenny, przewinęło się około 40 tysięcy więźniów – bojowników o wyzwolenie narodowe i przemiany społeczne. Wśród więźniów X Pawilonu były tak wybitne postaci polskiej historii jak Romuald Traugutt, Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Gustaw Ehrenberg, ksiądz Piotr Ściegienny, Jarosław Dąbrowski, Ludwik Waryński i wielu innych. Galeria malarstwa malarza – sybiraka Aleksandra Sochaczewskiego, ukazująca losy skazańców na Syberii. Aleksander Sochaczewski (właściwe nazwisko Lejb Sonder) utalentowany artystycznie, od 1858 studiował malarstwo w Warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych. Na początku lat 1860-tych brał udział w manifestacjach patriotycznych, zajmował się też kolportażem nielegalnych wydawnictw. Aresztowany i osadzony w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej. W 1863 został skazany na karę śmierci, zamienioną następnie na 20 lat katorgi i w tymże roku wysłany na Syberię. Po kilku latach na mocy amnestii zamieniono mu resztę kary na zesłanie. Po powrocie z Syberii wyemigrował do Monachium. Później zamieszkał w Brukseli, a w 1901 osiadł na stałe w Wiedniu. Kilka lat przed śmiercią przekazał swoją kolekcję miastu Lwów w zamian za dożywotnią rentę. Dzięki temu jedyna w swoim rodzaju „kolekcja syberyjska” nie uległa rozproszeniu. Do Polski wróciła w 1956, w ramach przekazywanych wówczas przez władze ZSRR wielu poloników z dawnych polskich kresów wschodnich. Stała się wówczas własnością Muzeum Historycznego m.st. Warszawy. Obecnie jest tu eksponowanych 118 obrazów i szkiców do poszczególnych prac artysty. Przyjazd do Lublina ok. 19.00.
Cena: 140,-zł

21.11.20 STORCZYKARNIA , DWÓR KOSSAKÓW, MUZEUM SIŁ POWIETRZNYCH W DĘBLINIE – ZAKOŃCZENIE SEZONU
7.30 – wyjazd z Lublina (Plac Zamkowy); Kośmin – dwór Kossaków z 1911 r. (salonik pisarki Zofii Kossak-Szczuckiej; Stężyca – storczykarnia – wizyta w największym w Polsce zespole szklarni produkujących kwiaty, głównie orchidee (ok. 200 gatunków), a także róże i anturium. Kościół pw. św. Marcina – perła gotyku nadwiślańskiego (XVI w.), kompleks wypoczynkowo-rekreacyjny Wyspa Wisła (starorzecze Wisły, widok z korony wału na Wisłę, możliwość zakupu storczyków); Dęblin – Muzeum Sił Powietrznych ze odmienioną wystawą „Historia Polskiego Lotnictwa Wojskowego” oraz z nowymi wystawami czasowymi: „W cieniu Katyńskiego Lasu”, „80-ta rocznica bitwy o Wielką Brytanię”, „Dęblin nad Wisłą”, „Stulecie Bitwy Warszawskiej”. Bobrowniki – renesansowy kościół Nawiedzenia NMP (XVII w.); Markuszów – zakończenie sezonu – biesiada z daniami regionalnymi przygotowanymi przez panie ze stowarzyszenia w Końskowoli. Przyjazd do Lublina ok. 19.30-20.00.
Cena: 145,-zł

Dodaj komentarz