Wycieczki krajowe dla turystów indywidualnych na 2020 r.

11.07.20 ZIEMIA KRASIŃSKICH I BOŻNICA ZE SZKLANĄ BIMĄ – KUCHNIA ŻYDOWSKA
7.00 – wyjazd z Lublina (Plac Zamkowy); Chmielnik – synagoga z XVIII w. przekształcona w nowoczesny, unikatowy obiekt pn. Ośrodek Edukacyjno-Muzealny „Świętokrzyski Sztetl”, którego celem jest przypomnienie i odtworzenie specyfiki sztetli – dawnych polsko-żydowskich miasteczek, koegzystencji dwóch kultur: polskiej i żydowskiej. Jedyna na świecie szklana bima – miejsce gdzie dawniej odczytywano Torę. „Gęsia studnia” – studnia z podobizną gąski. Kościółek św. Trójcy z XVI w.. Czas wolny na skosztowanie dań kuchni żydowskiej. Lisów – kościół parafialny św. Mikołaja z XVI-XVII w. z cenną kaplicą św. Barbary dawniej kaplica Krasińskich; w podziemiach pochowano kolejnych przedstawicieli rodu Krasińskich. Piotrkowice – Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej (jedno z najstarszych sanktuariów Matki Bożej w Polsce) z Ogrodem Różańcowym. Późnobarokowa kaplica z domkiem loretańskim fundacji S. Krasińskiego; kościół Zwiastowania Pańskiego zbudowany z łamanego kamienia (późnorenesansowy wzorowany na kościele dominikanów w Klimontowie). Moleszowa – ruiny zamku Krasińskich z XVII w. z niesamowitą historią, urokliwie położone na wyspie oblanej wodami stawu czy też jeziora – zyskały nazwę „Żurawiego gniazda”. Przyjazd do Lublina ok. 20.00.
Cena: 125,-zł


25.07.20 WANDALE, GOCI, KASYNO I NIE TYLKO NAD BUGIEM I HUCZWĄ
7.00 – wyjazd z Lublina (Plac Zamkowy); Werbkowice – zespół pałacowo-parkowy Szydłowskich, potem Chrzanowskich z XIX/XX w.; Kotorów – Zagroda Wandalska – mini skansen prezentujący kulturę plemion wandalskich, które pojawiły się w rejonie Kotliny Hrubieszowskiej na przełomie II i III w. n.e.. Zrekonstruowano budowle mieszkalne i gospodarcze, sprzęty domowe, strój, broń; Terebiń – dawna cerkiew unicka pw. św. Eliasza (1779 r.), przejęta przez prawosławnych, od 1950 r. świątynia katolicka; Masłomęcz – skansen „Wioska Gotów” – powstała na miejscu odkrytej w 1977 r. największej w Kotlinie Hrubieszowskiej osady gockiej oraz cmentarzyska z okresu II-IV w. naszej ery; poczęstunek jadłem gockim; Kryłów – Kolonia – kaplica św. Mikołaja „Wilcze Uroczysko”; Kryłów – ruiny średniowiecznego zamku Ostrorogów wybudowanego pierwotnie na wyspie i otoczonego wodami rzeki Bug; Czumów – eklektyczny pałac Pohoreckich (XIX w.) – izba pamięci prof. Wiktora Zina (wolne datki); Hrubieszów – budynek dawnego Kasyna i Garnizonowego Klubu Oficerskiego (ob. hotel i browar – degustacja i możliwość zakupu piwa regionalnego) wchodzącego w skład kompleksu koszar carskich wybudowanych na polecenie cara Mikołaja II. Przyjazd do Lublina ok. 19.30.
Cena: 110,-zł + 10,-zł/os za bilety


8.08.20 PAŁACE, ZABYTKOWA HUTA ZIEMI SZYDŁOWIECKIEJ + CENTRUM RZEŹBY POLSKIEJ W OROŃSKU
7.00 – wyjazd z Lublina (Plac Zamkowy), Szydłowiec – gotycko-renesansowa rezydencja rodu Szydłowieckich i Radziwiłłów (obecnie Szydłowieckie Centrum Kultury); późnogotycki kościół św. Zygmunta z XVI w. z renesansowym wystrojem; Chlewiskapałac Odrowążów (obecnie hotel); oryginalny ozdobny zegar z 1902 r., ufundowany z okazji imienin Konstantego Platera; późnogotycki kościół św. Stanisława Biskupa; Muzeum Zabytkowa Huta Żelaza – zespół wielkopiecowy z XIX w., który jest ewenementem na skalę ogólnopolską i jednym z niewielu tego typu zachowanych rozwiązań konstrukcyjnych w Europie. Jedyny zabytkowy wielki piec hutniczy opalany węglem drzewnym w Polsce (rzadkość europejska)!!! Wystawa najbardziej popularnych samochodów i motocykli XX w. Ekspozycja zawiera ponad dwadzieścia pojazdów polskich i zagranicznych. Uzupełnieniem kolekcji jest kilka motocykli a wśród nich m.in. Junak M10 czy SHL M04. Wystawa unikalnego w skali kraju zbioru maszyn do obróbki metalu (m.in. ciekawym eksponatem jest prostownica do luf karabinowych, z końca XIX i początku XX w.). Przytyk – kościół Św. Krzyża wg proj. arch. Stefana Szyllera, w prezbiterium zamiast ołtarza głównego – malowidło Jana Henryka Rosena „Znalezienie Krzyża Świętego”. Orońsko – Centrum Rzeźby Polskiej; pałac Józefa Brandta w formie XIX-wiecznej, neorenesansowej willi włoskiej (stała ekspozycja wnętrz dworskich), oranżeria, kaplica, wozownia – wystawy czasowe, park krajobrazowy, ogród rzeźby. Przyjazd do Lublina ok. 19.30-20.00.
Cena: 145,-zł

22.08.20 ATRAKCJE TURYSTYCZNE POWIATU ŁOSICKIEGO – ALPAKARIUM – PRODUKTY REGIONALNE
7.00 – wyjazd z Lublina (Plac Zamkowy), Mostów – neobarokowy kościół pw. Matki Boskiej Anielskiej z XIX w.; Liwki – kopiec Frankowskich – powstańców styczniowych; Huszlew – neogotycki kościół św. Antoniego Padewskiego, dzwonnica z XIX w.; zespół dworski z klasycystycznym dworem z XVIII/XIX w.(własność prywatna); socrealistyczny budynek szkoły; Stara Kornica – neogotycki kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP; Galeria Wiejska – poczęstunek produktami regionalnymi z opowieścią o nich (kiełbasa z wątrobą, naleśniki starokornickie, piernik babuni, pierogi pieczone z bobem); Koszelówka – stare wyrobiska kopalni kredy; Wólka Nosowska – ruiny zespołu pałacowo-parkowego z XIX w.; Rudka – Alpakarium (spacer z Alpakami) Przyjazd do Lublina ok. 19.00.
Cena: 135-zł

29-30.08.20 SUWALSZCZYZNA – PIĘKNE KRAJOBRAZY + REJS ŁODZIĄ ZE SZKLANYM DNEM
6.30 – wyjazd z Lublina (Plac Zamkowy); Stańczyki – wejście na nowo powstałą wieżę widokową nad jeziorami Tobellus z widokiem na dawne wiadukty kolejowe. Jezioro Hańcza – najgłębsze jezioro w Polsce, głazy na brzegu, miejsce w którym z jeziora wypływa Czarna Hańcza. Spacer ścieżką poznawczą „Doliną Czarnej Hańczy” : po drodze atrakcyjne krajobrazowo formy geologiczne – „Wisząca Dolina Gaciska” jest pięknym przykładem doliny wiszącej, powstałej w wyniku działalności wypływających spod lodowca rzek i strumieni w miejscu ich ujścia do dolin i obniżeń wypełnionych martwym lodem; oz tur tulski; „Głazowisko Bachanowo”. Turtul – zwiedzanie siedziby Suwalskiego Parku Krajobrazowego, punkt widokowy na staw turtulski i ruiny młyna na Czarnej Hańczy, ścieżka „Opowieści Turtula” z drewnianą kładką i punktem widokowym na drzewie, źródliska rzeki Szeszupy; ewentualnie zwiedzanie wybranego miejsca np. Głazowisko Rutka, Góra Cisowa lub platforma widokowa w Smolnikach. Obiadokolacja. Nocleg. Śniadanie. Suwałki – krótki spacerek ul. Kościuszki – główną ulicą miasta (dawny trakt z Warszawy do Petersburga) z klasycystyczną zabudową do Muzeum Okręgowego w Suwałkach. Zwiedzanie wystawy archeologicznej (Jaćwingowie), historycznej i malarstwa Alfreda Wierusza-Kowalskiego oraz innych malarzy szkoły monachijskiej . Siedziba Wigierskiego Parku Narodowego w Krzywem. Krótki spacer ścieżką edukacyjną (kładki, śródleśne jeziorka, tzw. Suchary, mini skansen). Stary Folwark – podział na grupy. Jedna grupa zwiedza Muzeum Wigier, druga płynie łodzią Leptodora II z przeszklonym dnem. Trzecia grupa ma czas na plażę, przejście się kładką w podmokłym lesie nad Wigrami, obok jest restauracja z lodami itp. Obiad. Przyjazd do Lublina ok. 21.00.
Cena: 390,-zł + 55,-zł na bilety (zapisy do 20.05.20)

12.09.20 SZCZEBRZESZYŃSKIE „PIEKIEŁKO”
7.30 – wyjazd z Lublina (Plac Zamkowy); Sąsiadka – grodzisko (XI-XIII w.), pozostałość osady Siutiejsk, jednego z głównych Grodów Czerwieńskich; Michalów – pałac w Klemensowie zbudowany dla Ordynata Tomasza Antoniego Zamoyskiego, rozległy park; Szczebrzeszyn – zwiedzanie czterech świątyń: kościół parafialny pw. św. Mikołaja (renesansowe ołtarze, obrazy Rafała Hadziewicza, sklepienia z dekoracją stiukową w typie lubelsko-kaliskim); kościół pofranciszkański pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej – jedna z cenniejszych manierystycznych świątyń w kraju, cerkiew prawosławna Zaśnięcia NMP z XVI w., dawna synagoga, kirkut (należy do najstarszych w kraju), Muzeum Starych Zegarów; pomnik Chrząszcza, zabytkowy młyn; Topólcza – dawna cerkiew prawosławna z pocz. XX w. wybudowana w typie rosyjsko-bizantyjskim (ob. kościół katolicki pw. św. Izydora); Kawęczynek – poczęstunek daniem regionalnym, spacer ok. 6 km po szczebrzeszyńskim „piekiełku” (jednym z największych zespołów lessowych wąwozów w Europie) oraz Lesie Cetnar (buczyna karpacka); przyjazd do Lublina ok. 19.30.
Cena: 110,-zł

26.09.20 POŁUDNIOWE PODLASIE – „DZIKA RZEKA” BUG I RAKIETA V-2
7.00 – wyjazd z Lublina (Plac Zamkowy); Hruszniew – dwór hr. Broell-Platerów z czterema narożnymi alkierzami, które upodabniają go do pałacu, rozległy park ze stawami oraz część folwarczna obejmującą oficyny, spichlerz i gorzelnię; Sarnaki – pomnik rakiety V-2, drewniany kościół św. Stanisława ufundowany przez hr. Stanisława Ossolińskiego, wewnątrz XVIII-wieczny rokokowy prospekt organowy z instrumentem sprowadzony z Dolnego Śląska (ma obecnie 50 głosów i jest największy w diecezji drohiczyńskiej); Serpelice – kościół i klasztor kapucynów, kalwaria (przejście ok. 2 km); Borsuki – dwór „Zaścianek” poczęstunek (danie regionalne), ew. pokaz wyrobu sękacza z poczęstunkiem; Olendry – kasztel-ik „Korona Podlasia” – współczesne kamienna budowla wzorowana na średniowiecznych zameczkach obronnych, posiada fosę, most kamienny i wieżę z tarasem widokowym, z którego można podziwiać piękno nadbużańskiej przyrody; przyjazd do Lublina ok. 19.00.
Cena: 135,-zł + ew. 10,-zł/os na poczęstunek

10-11.10.20 DWORY, BUDDYZM, CHOPIN, PŁOCKA SECESJA , DRZWI PŁOCKIE I DUCHY MAŁACHOWIANKI
6.30 – wyjazd z Lublina (Plac Zamkowy), Drobin – gotycki kościół pw. MB Różańcowej i św. Stanisława Bp z 2. poł. XV w. – wewnątrz renesansowe nagrobki z warsztatu Santi Gucciego wykonane na wzór grobowców Medyceuszy z kościoła San Lorenzo z Florencji; Kuchary – klasycystyczny dworek związany z życiem Heleny Mniszkówny, ob. zajmowany przez największy w Europie Środkowej ośrodek buddyjski; Płock – Wzgórze Tumskie, romańsko-gotycka bazylika katedralna pw. Wniebowzięcia NMP (jedna z najstarszych budowli sakralnych w kraju, kaplica grobowa Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego, Drzwi Płockie, renesansowe i barokowe nagrobki, młodopolska polichromia), zamek książąt mazowieckich i dawne opactwo benedyktynów (najwyższe mury obronne w Polsce – 17 m wys.), skarpa wiślana (widok na Wisłę, most drogowo-kolejowy i jedyne w Polsce nadrzeczne molo zbudowane nietypowo równolegle do linii brzegu), rynek z klasycystycznym ratuszem, neogotycka katedra mariawicka (najważniejsza i największa świątynia tego wyznania w kraju, grób „mateczki” Marii Franciszki Kozłowskiej – założycielki i świętej kościoła mariawickiego), obiadokolacja, nocleg, śniadanie, Płock – Plac Obrońców Warszawy (pomniki Józefa Piłsudskiego i Władysława Broniewskiego), odwach, „Małachowianka” – uznawana za najstarsza szkołę w Polsce działającą nieprzerwanie od 1180 r., reprezentacyjny deptak – ul. Tumska, Muzeum Mazowieckie zajmujące 4-piętrową secesyjną kamienicę – wewnątrz największa w Polsce ekspozycja wnętrz mieszczańskich urządzonych w stylu secesji i art déco, „mała” synagoga, pomnik Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej, relikty murów miejskich; Sanniki – klasycystyczny zespół pałacowo-parkowy Pruszaków ( XVIII w.), który w 1828 r. odwiedził Fryderyk Chopin – ob. siedziba Europejskiego Centrum Artystycznego im. F. Chopina; obiad na trasie; przyjazd do Lublina ok. 21.30.
Cena: 350,-zł (zapisy do końca czerwca)


24.10.20 „POLSKA JEROZOLIMA”, ZAMEK, OPACTWO I MUZEUM ZEGARÓW
6.00 – wyjazd z Lublina (Plac Zamkowy), Jędrzejów Muzeum Zegarów – bogate zbiory zegarów słonecznych i przyrządów gnomonicznych, przyrządy do mierzenie czasu: klepsydry, zegary ogniowe i mechaniczne a także przyrządy astronomiczne. Jest to trzeci taki zbiór na świecie po Oxfordzie i Chicago. W dziale starodruków liczącym około 600 tomów do najcenniejszych należy dzieło Kopernika z 1566 r. „De revolutionimbus orbium coelestium”, oraz egzemplarze z autografami Heweliusza, Kartezjusza i Huyghensa. Kolekcja grafik i ekslibrisów licząca około 25.000 dzieł powstałych od XVI do XX w. oraz zachowane wnętrza domu Przypkowskich wypełnione zbiorami sztuki. Ogród czasu – unikatowa ekspozycja słonecznych zegarów (najstarszy z 1777 r.)- niezwykły ogród z kaskadą wodną i oryginalną altaną, noszący w sobie wątki modernizmu. Opactwo Cystersów – najstarsze opactwo cysterskie na ziemiach polskich. Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka. Książ Wielki – zaliczany jest do najstarszych miejscowości Małopolski. Renesansowy zamek Myszkowskich zbud. wg proj. Santi Gucciego z XVI w. (obecnie zespół szkół); gotycki kościół św. Wojciecha – słynący łaskami renesansowy obraz Matki Bożej Pocieszenia z XVI w.; poaugustiański kościół św. Ducha z XIV-XVIII w. (fakultatywnie) Mianocice – klasycystyczny pałac Hallerów (obecnie Dom Pomocy Społecznej); Miechów – zespół klasztorny Bożogrobców (Bazylika Grobu Bożego, klasztor, zamek generałów zakonu i baszta) z XIV-XVIII w. Przyjazd do Lublina ok. 21.00
Cena: 150,-zł


7.11.20 WARSZAWA – MUZEUM NARODOWE I MUZEUM X PAWILONU CYTADELI WARSZAWSKIEJ.
7.30 – wyjazd z Lublina (Plac Zamkowy), WarszawaMuzeum Narodowe – wystawa obrazów Anny Bilińskiej-Bohdanowiczowej (1854–1893). To pierwsza polska artystka, która osiągnęła międzynarodową sławę. Celem wystawy jest prezentacja możliwie najszerszego wyboru prac malarskich i rysunkowych Bilińskiej (w tym dzieł do tej pory nieznanych), pochodzących z polskich i zagranicznych muzeów oraz kolekcji prywatnych. Głównym wątkiem wystawy będzie artystyczna kariera Bilińskiej, wiodąca od pierwszych prób malarskich w Warszawie poprzez naukę w paryskiej Académie Julian ku udziałowi w międzynarodowych wystawach sztuki. Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej to jedno z najważniejszych miejsc martyrologii polskiej z epoki zaborów. Według szacunkowych danych przez Cytadelę, w której urzędowała komisja śledcza i ferujący wyroki sąd wojenny, przewinęło się około 40 tysięcy więźniów – bojowników o wyzwolenie narodowe i przemiany społeczne. Wśród więźniów X Pawilonu były tak wybitne postaci polskiej historii jak Romuald Traugutt, Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Gustaw Ehrenberg, ksiądz Piotr Ściegienny, Jarosław Dąbrowski, Ludwik Waryński i wielu innych. Galeria malarstwa malarza – sybiraka Aleksandra Sochaczewskiego, ukazująca losy skazańców na Syberii. Aleksander Sochaczewski (właściwe nazwisko Lejb Sonder) utalentowany artystycznie, od 1858 studiował malarstwo w Warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych. Na początku lat 1860-tych brał udział w manifestacjach patriotycznych, zajmował się też kolportażem nielegalnych wydawnictw. Aresztowany i osadzony w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej. W 1863 został skazany na karę śmierci, zamienioną następnie na 20 lat katorgi i w tymże roku wysłany na Syberię. Po kilku latach na mocy amnestii zamieniono mu resztę kary na zesłanie. Po powrocie z Syberii wyemigrował do Monachium. Później zamieszkał w Brukseli, a w 1901 osiadł na stałe w Wiedniu. Kilka lat przed śmiercią przekazał swoją kolekcję miastu Lwów w zamian za dożywotnią rentę. Dzięki temu jedyna w swoim rodzaju „kolekcja syberyjska” nie uległa rozproszeniu. Do Polski wróciła w 1956, w ramach przekazywanych wówczas przez władze ZSRR wielu poloników z dawnych polskich kresów wschodnich. Stała się wówczas własnością Muzeum Historycznego m.st. Warszawy. Obecnie jest tu eksponowanych 118 obrazów i szkiców do poszczególnych prac artysty. Przyjazd do Lublina ok. 19.00.
Cena: 135,-zł


21.11.20 STORCZYKARNIA , DWÓR KOSSAKÓW, MUZEUM SIŁ POWIETRZNYCH W DĘBLINIE – ZAKOŃCZENIE SEZONU
7.30 – wyjazd z Lublina (Plac Zamkowy); Kośmin – dwór Kossaków z 1911 r. (salonik pisarki Zofii Kossak-Szczuckiej; Stężyca – storczykarnia – wizyta w największym w Polsce zespole szklarni produkujących kwiaty, głównie orchidee (ok. 200 gatunków), a także róże i anturium. Kościół pw. św. Marcina – perła gotyku nadwiślańskiego (XVI w.), kompleks wypoczynkowo-rekreacyjny Wyspa Wisła (starorzecze Wisły, widok z korony wału na Wisłę, możliwość zakupu storczyków); Dęblin – Muzeum Sił Powietrznych ze odmienioną wystawą „Historia Polskiego Lotnictwa Wojskowego” oraz z nowymi wystawami czasowymi: „W cieniu Katyńskiego Lasu”, „80-ta rocznica bitwy o Wielką Brytanię”, „Dęblin nad Wisłą”, „Stulecie Bitwy Warszawskiej”. Bobrowniki – renesansowy kościół Nawiedzenia NMP (XVII w.); Markuszów – zakończenie sezonu – biesiada z daniami regionalnymi przygotowanymi przez panie ze stowarzyszenia w Końskowoli. Przyjazd do Lublina ok. 19.30-20.00.
Cena: 145,-zł

Dodaj komentarz