Wycieczki krajowe dla turystów indywidualnych na 2021 r.

W wycieczkach poniższych jeżeli nie będzie można zwiedzać grupowo np. w muzeach – to będzie zwiedzanie indywidualne. Ceny biletów wstępu mogą ulec zmianie bo nie wszystkie muzea podały cennik na 2021 r. W wielu wycieczkach zaproponowaliśmy spacery lub dłuższe przejścia piesze po terenach pięknych krajobrazowo. Dlatego też proszę o dokładne zapoznanie się z programami. Proszę o wcześniejsze rezerwacje na wycieczki kilkudniowe ponieważ hotele wymagają szybkich zaliczek za noclegi.

22.05.21 ZALIPIE – MALOWANA WIEŚ, NOWY KORCZYN (św. Kinga), DOŁĘGA (Biedermeier i secesja: St.Wyspiański, M. Langiewicz, A, Asnyk, W. Tetmajer)
7.00 – wyjazd z Lublina (Plac Zamkowy); NOWY KORCZYN – gotycko-renesansowy kościół św. Trójcy (piękny portal, sklepienia oraz ołtarz główny); klasztor franciszkanów z gotyckim kościołem św. Stanisława z XIII/XIV w.; ruiny klasycystycznej synagogi; źródło św. Kingi zw. „Kunegundą”; Dom Długosza – budynek dawnej akademii z XVI w. ZALIPIE– jest uważane za najpiękniejszą polską wieś. Malowane chaty, które są pokryte kwiecistymi wzorami. To unikalny na skalę Polski przykład sztuki ludowej, która przetrwała próbę czasu i jest kontynuowana przez kolejne pokolenia mieszkańców. Zobaczymy: kościół pw. św. Józefa Oblubieńca NMP (wewnątrz ozdobiony malowidłami m.in. ściany i chrzcielnica, haftowane obrusy i ornaty z motywami zalipiańskich malowideł) oraz Dom Malarek lub zagroda Felicji Curyłowej. DOŁĘGA – drewniany szlachecki dwór został wzniesiony w 1848 r. przez Marię i Aleksandra Güntherów – obecnie muzeum. W salonie, urządzonym meblami biedermeierowskimi i secesyjnymi, można obejrzeć fotografie rodzinne mieszkańców dworu oraz ich przyjaciół. Narożny gabinet, wyposażony XIX-wiecznym kompletem mebli z orzecha, mieści pamiątki związane z powstaniem styczniowym i rabacją chłopską. Zobaczyć możemy także meble i pamiątki z krakowskiego mieszkania prof. Michała Siedleckiego, wybitnego biologa i podróżnika. Sypialnia urządzona secesyjnymi meblami z obrazami autorstwa Stanisława Wyspiańskiego. W zabytkowych wnętrzach zachowały się także piece kaflowe z połowy XIX w. Przyjazd do Lublina ok. 20.30.
Cena: 150,-zł

4-6.06.21 KRAKÓW, NIEPOŁOMICE, WIELICZKA – NIESAMOWITE ZABYTKI HISTORII I ARCHITEKTURY !!!
6.00 wyjazd z Lublina (Pl. Zamkowy); NIEPOŁOMICE – zamek fundacji Kazimierza Wielkiego, przebudowany w stylu renesansu ,,mały Wawel” – dziedziniec arkadowy, ogrody królowej Bony; kościół pw. NMP i 10 000 Męczenników fundacji Kazimierza Wielkiego z 1350 r. z kaplicami Elżbiety Łokietkówny (gotycka), Branickich (renesansowa – Santi Gucci), Lubomirskich (barokowa) – sanktuarium św. Karola Boromeusza; ratusz- proj. Jana Sas – Zubrzyckiego z 1903r.; Kopiec Grunwaldzki z pomnikiem króla Władysława Jagiełły na Wężowej Górze upamiętniający dzień 25.11.1411r.; WIELICZKA – spacer po mieście: Magistrat – neogotycki z klasycystycznym odwachem; pałac Konopków z XVIII w.; kościół św. Sebastiana na Wzgórzu Babiny – modrzewiowy z 1582 r. z obrazami z XVI w., polichromią Włodzimierza Tetmajera z 1906r.,witrażami proj. Stanisława Matejki; rynek z muralem 3D największym w Polsce, rzeźbami górników i pałacem Przychockich; Szyb Regis z 1355 r.; kościół św. Klemensa – obecnie XIX w. z elementami średniowiecznymi i kaplicą Morsztynów z XVII w. ze sztukaterią Baltazara Fontany (i jednym z najbogatszych skarbców parafialnych w Polsce) oraz dzwonnica fundacji Jana III Sobieskiego proj. Pellegriniego; zamek Żupny z XIII w. – obiekt z listy dziedzictwa UNESCO (możliwość wejścia), obok najstarszy szyb kopalni z XIII w., fragmenty murów obronnych z basztą z XIV w., ogrody zamkowe; Sztygarówka z 1898 r. proj. Tadeusza Dołęgi-Mostowskiego; dla chętnych tężnia solankowa – obiekt leczniczy w kształcie zamku z punktem widokowym lub kościół pw. Stygmatów św. Franciszka i klasztor Franciszkanów Reformatów fundacji Zygmunta III Wazy z XVII w. – sanktuarium MB Łaskawej Księżnej Wielickiej i Sługi Bożego Alojzego Kosiby, kopia Porcjunkuli z Asyżu; obiadokolacja , nocleg, śniadanie w Krakowie; KRAKÓW –Stare Miasto: Wzgórze Wawelskie: katedra św. Stanisława i Wacława (Dzwon Zygmunta, Groby Królewskie, kaplice: Wazów, Potockich, Świętokrzyskiej i Zofii oraz Muzeum Katedralne). Zamek Królewski z zewnątrz z dziedzińcami, wystawa „Wszystkie arrasy króla”- dla chętnych zwiedzanie indywidualne (45,-zł i 35,-zł); Krzyż Katyński, romański kościół św. Idziego, kościół św. Andrzeja fundacji Sieciecha – największy romański w mieście; zabudowania Uniwersytetu Jagiellońskiego z Colegium Novum; kościół akademicki św. Anny proj. Tylmana z Gameren – najpiękniejszy barokowy kościół miasta (wejście); Rynek – Wieża Ratuszowa, romański kościół św. Wojciecha, bazylika Mariacka (wejście) – krucyfiks i odrestaurowany ołtarz Wita Stwosza, cyborium Padovana, polichromie młodopolskie; przejście obok Teatru Starego, Akademii Muzycznej, Pałacu Sztuki – budynki secesyjne, fontanna świetlno – dźwiękowa, Kamienica Szołayskich do Muzeum Książąt Czartoryskich (zwiedzanie indywidualne: 35,-zł i 20,-zł) – jedno z najstarszych muzeów w Polsce, otwarte w 1878 r. Jego początki sięgają 1801 r. i zbiorów księżnej Izabeli Czartoryskiej, prezentowanych w jej puławskim muzeum. Z końcem XIX w. zbiory przeniesiono do Krakowa. Jest tu najcenniejsza w Polsce i jedna z najcenniejszych kolekcji sztuki w Europie. Na wystawie znalazły się nie tylko arcydzieła światowego malarstwa jak Dama z gronostajem Leonarda da Vinci czy Krajobraz z miłosiernym Samarytaninem Rembrandta van Rijna, ale także dzieła z dziedziny malarstwa, rzeźby, rzemiosła, militariów czy sztuki użytkowej. To także ogromny zbiór pamiątek prezentujących historię Polski. Barbakan, obiadokolacja, nocleg, śniadanie; ss. Norbertanki – ,,Panny Zwierzynieckie” – najstarszy zakon żeński w Polsce i największy po Wawelu zespół zabytkowy Krakowa: kościół św. Salwatora fundacji Agnieszki, żony Władysława II z 1148 r. oraz kościół św. Augustyna i św. Jana Chrzciciela fundacji Jaksy Gryfity z Miechowa z 1162 r. – romanizm, gotyk, barok; klasztor z basztami obronnymi fundacji Władysława Jagiełły; Kopiec Kościuszki – Pomnik Historii – zabytek inżynierii z Fortem 2 Twierdzy Kraków, Muzeum Tadeusza Kościuszki z multimedialną ekspozycją „Kościuszko – bohater wciąż potrzebny”, ogrody Kościuszki, ścieżka edukacyjna, neogotycka kaplica św. Bronisławy; fakultatywnie: MIECHÓW – zespół klasztorny Bożogrobców (Bazylika Grobu Bożego, klasztor, zamek generałów zakonu i baszta) z XIV-XVIII w. – ZW. „Polską Jerozolimą”; obiad na trasie; przyjazd do Lublina ok.
Cena: 510,-zł (zaliczki do 20.05.21)

19.06.21 DWÓR W OBORACH, OGRÓD BOTANICZNY W POWSINIE I WARSZAWA JAKIEJ NIE ZNACIE
7.00 – wyjazd z Lublina (Pl. Zamkowy), OBORY k/Konstancina – dwór Wielopolskich z XVII w. z parkiem z okazami starodrzewu – jest to jedyny znany i zrealizowany projekt dworu autorstwa Tylmana z Gameren (wygląd pomiędzy pałacem a dworem szlacheckim); był siedzibą Domu Pracy Twórczej, który odwiedziło wielu znamienitych literatów, m.in.: Julian Tuwim, Jan Brzechwa, Igor Newerly, Tadeusz Konwicki, Jerzy Andrzejewski, Mieczysław Jastrun czy bracia Kazimierz i Marian Brandysowie. W 2015 r. dwór wrócił do rąk spadkobierców. POWSIN – Ogród Botaniczny PAN – spacer z przewodnikiem – m.in. Oranżeria, miejsca gdzie zobaczymy byliny, gatunki z kolekcji ‘Flora Polski’, kolekcje np.: z różami, magnoliami, azaliami. Cmentarz Powstańców Warszawy z 1945 r. – pierwsza odrębna nekropolia powstańcza w Warszawie. Kościół św. Elżbiety – sanktuarium, początki kościoła sięgają XIV w. . W 1398 r. Elżbieta Ciołkowa ufundowała drewniany kościół; po zniszczeniach murowany kościół w 1725 r. ufundowała Elżbieta Sieniawska zbud. wg proj. architekta doby baroku Józefa Fontana. W 1921 r. rozbudowany wg planów architekta Józefa Dziekońskiego. W ołtarzu gł. od przeszło 300 lat znajduje się słynący łaskami i otaczany czcią wiernych obraz Matki Bożej Tęskniącej, zwanej Powsińską. Od 1753 r. zasłaniana jest obrazem Trójcy Świętej namalowanym na desce przez Buchbündera, będący kopią Rafaela. WARSZAWA – MORYSIN spacer po terenie rezerwatu przyrody, który za rządów Stanisława Kostki Potockiego – ówczesnego właściciela dóbr wilanowskich, przekształcono w park romantyczny i nazwano Morysinem na cześć wnuka Potockiego – Maurycego, zw. zdrobniale Morysiem (rotunda wzorowana na świątyni Westy w Tivoli i malowniczo położone ruiny pałacyku, dom dozorcy oraz drewniana gajówka). Park ten był skomunikowany z wilanowskim zespołem pałacowym dzięki wodom Jeziora i Kanału Sobieskiego. Przyjazd do Lublina ok. 20.30.
Cena: 135,-zł

3.07.21 HUBAL, PANTEON PAMIĘCI, PAŁAC I CENNE ZESPOŁY KLASZTORNE ZIEMI ŁÓDZKIEJ
7.00 – wyjazd z Lublina (Pl. Zamkowy); POŚWIĘTNE-STUDZIANNA – Sanktuarium Matki Bożej Świętorodzinnej w zespole klasztornym Księży Filipinów z barokową bazyliką pw. św. Filipa Neri i św. Jana Chrzciciela z lat 1688 – 1724; AMELIN – szaniec mjr. Henryka Dobrzańskiego Hubala – miejsce bohaterskiej śmierci ostatniego zagończyka; INOWŁÓDZ – romański kościół pw. św. Idziego, parafialny kościół pw. św. Michała Archanioła z 1520 r., ruiny zamku Kazimierza Wielkiego w części zrekonstruowane; SPAŁA– park pałacowy przy dziewiętnastowiecznym pałacu prezydenta RP; Dom Pamięci Walki i Męczeństwa Leśników i Drzewiarzy Polskich – Panteon Pamięci poświęcony walce i męczeństwu leśników i drzewiarzy polskich w okresie II wojny światowej. SULEJÓW – gotycki kompleks Opactwa Cystersów z kościołem pw. św. Tomasza; przyjazd do Lublina ok. 21.00.
Cena: 125,-zł

17.07.21 JĘDRZEJÓW – OPACTWO CYSTERSÓW, MUZEUM ZEGARÓW ORAZ PAŁACE ZIEMI MIECHOWSKIEJ
6.30 – wyjazd z Lublina (Plac Zamkowy), JĘDRZEJÓW– Muzeum Zegarów – bogate zbiory zegarów słonecznych i przyrządów gnomonicznych, przyrządy do mierzenie czasu: klepsydry, zegary ogniowe i mechaniczne a także przyrządy astronomiczne. Jest to trzeci taki zbiór na świecie po Oxfordzie i Chicago. W dziale starodruków liczącym około 600 tomów do najcenniejszych należy dzieło Kopernika z 1566 r. „De revolutionimbus orbium coelestium”, oraz egzemplarze z autografami Heweliusza, Kartezjusza i Huyghensa. Kolekcja grafik i ekslibrisów licząca około 25.000 dzieł powstałych od XVI do XX w. oraz zachowane wnętrza domu Przypkowskich wypełnione zbiorami sztuki. Ogród czasu – unikatowa ekspozycja słonecznych zegarów (najstarszy z 1777 r.)- niezwykły ogród z kaskadą wodną i oryginalną altaną, noszący w sobie wątki modernizmu. Opactwo Cystersów – najstarsze opactwo cysterskie na ziemiach polskich. Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka. KSIĄŻ WIELKI – zaliczany jest do najstarszych miejscowości Małopolski – renesansowy zamek Myszkowskich zbud. wg proj. Santi Gucciego z XVI w. (obecnie zespół szkół); gotycki kościół św. Wojciecha – słynący łaskami renesansowy obraz Matki Bożej Pocieszenia z XVI w.; poaugustiański kościół św. Ducha z XIV-XVIII w. (z zewnątrz); MIRÓW – pałac wzniesiony dla bpa Piotra Myszkowskiego w XVI w. – rezydencja o charakterze obronnym proj. architekta Santi Gucciego z Florencji z późniejszymi zmianami (obecnie Szkoła Rolnicza). Pałac otacza park krajobrazowy z pawilonami manierystycznymi. MIANOCICE – klasycystyczny pałac Hallerów (obecnie Dom Pomocy Społecznej); przyjazd do Lublina ok. 20.30.
Cena: 150,-zł

24.07.21 TAJEMNICZE ŚCIEŻKI PRYMASA ST. WYSZYŃSKIEGO W LASACH KOZŁOWIECKICH
8.00 – wyjazd z Lublina (Pl. Zamkowy); SERNIKI – późnobarokowy kościół pw. św. Marii Magdaleny (proj. Pawła A. Fontany), wewnątrz m.in. obraz Nawiedzenia NMP autorstwa nadwornego malarza króla Stanisława A. Poniatowskiego – Jana Bogumiła Plerscha; LUBARTÓW – klasztor Braci Mniejszych – kościół kapucynów w stylu baroku toskańskiego (proj. Pawła A. Fontany) z cyklem obrazów ołtarzowych pędzla Szymona Czechowicza, klasztor w którym nowicjat odbył bł. Honorat Koźmiński, odwiedził go także z wizytacją bp lubelski Stefan Wyszyński, ogród klasztorny a w nim bardzo rzadko spotykane w Polsce dęby korkowe; SKROBÓW – miejsce po dawnym obozie NKWD, cmentarz wojenny; KOZŁÓWKA – w całkiem nowej odsłonie po zmianach!!! Muzeum po ostatnich remontach i rewitalizacji z nowymi atrakcjami (m.in. nowa Galeria Sztuki Socrealizmu, wystawa kolekcji fotografii Konstantego Zamoyskiego). Zespół pałacowy Bielińskich i Zamoyskich (proj. Józefa Fontany) w którym przez ponad rok (1940-41) ukrywał się przed gestapo u Aleksandra i Jadwigi Zamoyskich ks. St. Wyszyński. Zwiedzanie wnętrz pałacowych; kaplica pałacowa w której odprawiał msze św. przyszły Prymas Tysiąclecia, pomieszczenie przy kaplicy w którym mieszkał oraz tablica upamiętniająca jego pobyt w Kozłówce; rozległy ogród pałacowy łączący w sobie cechy barokowe z romantycznym stylem angielskim, który w obecnej postaci ukształtował dyr. ogrodów miejskich w Warszawie Franciszek Szanior. DĄBRÓWKA – przejście piesze przez Lasy Kozłowieckie (ok. 7 km) ścieżkami które w czasie okupacji wielokrotnie przemierzał ks. Stefan Wyszyński (fragment planowanego szlaku) na trasie: Dąbrówka – Stary Tartak – Nasutów; NASUTÓW – miejscowość w której podczas okupacji ukrywał się i odprawiał potajemnie msze św. ks. Stefan Wyszyński – zabytkowa kapliczka z ołtarzem przy którym odprawiał msze św., dawny budynek folwarczny ob. Szkoła Podstawowa im. kard. Stefana Wyszyńskiego, pomnik patrona „z pieskiem”, pomnik i krzyż upamiętniające niemiecką egzekucję na mieszkańcach Nasutowa (1943 r.); przyjazd do Lublina ok. 18.30.
Cena: 140,-zł

31.07.21 REZYDENCJE MAGNACKIE NAD WISŁĄ I NARWIĄ
7.00 – wyjazd z Lublina (Pl. Zamkowy); TARCHOMIN – kościół św. Jakuba z XVI w. w stylu gotyku nadwiślańskiego; zespół pałacowy Mostowskich (proj. Szymona Bogumiła Zuga) zbudowany na miejscu dawnej rezydencji Ossolińskich – ob. siedziba Wyższego Seminarium Duchownego diecezji warszawsko-praskiej; JABŁONNA – barokowy pałac proj. Dominika Merliniego – letnia rezydencja bp Michała Poniatowskiego (XVIII w.) z rozległym parkiem proj. Szymona Bogumiła Zuga; JANÓWEK – grupa forteczna Janówek stanowiąca fragment zewnętrznego pierścienia carskich fortów Twierdzy Modlin, popularne miejsce treningowe dla wspinaczy skałkowych; GÓRA- pozostałości zespołu pałacowo-parkowego (ruiny pałacu księcia Stanisława Poniatowskiego – bratanka króla Stanisława Augusta, oficyna, kuźnia i spichlerz); WIELISZEW – wieża widokowa na dzwonnicy kościoła parafialnego – rozległe widoki na okolicę (Jezioro Zegrzyńskie, starorzecza Narwi, uroczyska i lasy); JADWISIN – neorenesansowy pałac Konstantego Radziwiłła, spacer przez teren rezerwatów „Jadwisin” i „Wąwóz Szaniawskiego” oraz brzegiem Zalewu Zegrzyńskiego, zabytkowy starodrzew z pomnikowymi okazami dębów, sosen, lip i jesionów, ruiny dworku Jerzego Szaniawskiego; przyjazd do Lublina ok. 20.30.
Cena: 140,-zł

14.08.21 „OCZY ZIEMI”, ZŁODZIEJ W SUTANNIE I SUCHEDNIOWSKIE STENY
7.00 – wyjazd z Lublina (Pl. Zamkowy); SUCHEDNIÓW – „Oczy Ziemi” – to nieczynny kamieniołom położony w lasach suchedniowskich, który powstał przez eksploatację piaskowca, ostatnio udostępniony turystom, szczególnie zachwycają fantazyjne formacje skalne oraz malownicze oczko wodne (przejście ok. 5,5-6 km); kościół św. Andrzeja Ap. (poł. XVIII w.) fundacji bp. Andrzeja Załuskiego rozbudowany przez Henryka Marconiego, wewnątrz barokowo-klasycystyczne wyposażenie (ołtarze, malowidła, witraże) oraz kaplica włoska poświęcona św. Janowi Pawłowi II, proboszczem parafii był infułat Józef Wójcik (więzień wiary w PRL-u); Suchedniowski Ośrodek Kultury – izba tradycji w której przechowywany jest m.in. „suchedniowski” STEN; młyn z XIX w., którego właścicielem był ojciec Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, przy nim obelisk upamiętniający pisarza na miejscu w którym spędził lata młodzieńcze (ob. hotel-restauracja); obelisk upamiętniający produkcję STEN-ów; SKARŻYSKO-KAMIENNA – Muzeum Orła Białego – ekspozycja dotycząca początków II WŚ, niemieckiemu terrorowi na Ziemi Kieleckiej, działalności niemieckiego obozu pracy przymusowej HASAG – filii Majdanka, działalności ruchu oporu oraz jedna z największych w kraju plenerowa wystawa ciężkiego sprzętu wojskowego (działa, transportery, czołgi, samoloty a nawet kuter torpedowy!); pomnik Powstańców Styczniowych nad Jeziorem Rejowskim; pomnik Stanisława Staszica; ruiny wielkiego pieca; Skałki Rejowskie – wychodnie piaskowca pstrego poddane procesom wietrzenia doprowadziły do powstania ciekawych form skalnych: nawisów, progów, szczelin a nawet jaskiń (Dziurawe Okno, Schronisko pod Osiedlem – spacer); drewniany kościół św. Józefa Oblubieńca w BZINIE (1928 r.); obelisk pamięci Leopolda Staffa; Mogiła Ofiar Niemieckiego Terroru 1940 r. (os. Bór); przyjazd do Lublina ok. 20.30.
Cena: 125,-zł

28-29.08.21 WŁOCŁAWEK I ATRAKCJE HISTORYCZNO-TURYSTYCZNE OKOLIC
6.30 – wyjazd z Lublina (Pl. Zamkowy); KŁÓBKA – ze względu na swoje położenie wśród pagórków, lasów i jezior Kłóbka nazywana jest „Perłą Kujaw”. Skansen prezentujący budownictwo wiejskie z terenu Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, wśród nich drewniany kościół z Brzeźna i dwór Orpiszewskich w którym mieszkała narzeczona Chopina i muza Słowackiego – Maria z Wodzickich Orpiszewska; KOWAL – centrum miasta ze skwerem i pomnikiem urodzonego w Kowalu króla Kazimierza Wielkiego, gotycko-renesansowy kościół św. Urszuli z barokowym wyposażeniem – siedziba najstarszej parafii w diecezji włocławskiej; WŁOCŁAWEK – największe miasto na Kujawach. Tama na Wiśle z największą elektrownią przepływową w Polsce, miejsce odnalezienia ciała bł. ks. Jerzego Popiełuszki, który torturowany zginął z rąk funkcjonariuszy SB; Wzgórza Szpetalskie gdzie stoi pomnik Poległych Obrońców Wisły 1920 i skąd rozpościera się panorama miasta; przejazd przez most kratownicowy im. marszałka Rydza-Śmigłego; gotycka bazylika katedralna (jedna z 4 najstarszych w Polsce) pw. Wniebowzięcia NMP – wewnątrz: najstarszy witraż w kraju fundacji Mikołaja z Bnina z ok. 1360 r., witraże J. Mehoffera, ekspresyjny krucyfiks tumski, gotycki tryptyk Matki Bożej Apokaliptycznej, obraz ołtarzowy Wniebowzięcia NMP z XV w., obrazy Bartłomieja Strobla, trzymetrowy siedmioramienny kandelabr, płyta nagrobna biskupa Piotra z Bnina dłuta Wita Stwosza, stalle z 1683 r. oraz srebrny Tron Eucharystyczny z 1744 r. dzieło złotników toruńskich; zakwaterowanie, obiadokolacja, wieczorny spacer na nadwiślańskie bulwary i przystań wodną gdzie znajduje się siedziba Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego (jednego z trzech najstarszych w Polsce), widok na most kratownicowy im. Edwarda Rydza-Śmigłego którego sylwetka podkreślona jest zielono-bursztynową iluminacją, śniadanie; spacer po mieście: Plac Wolności z pomnikiem Żołnierza Polskiego, gotycki kościół seminaryjny pw. św. Witalisa z XIV w. (najstarszy we Włocławku), Plac Kopernika z pomnikiem astronoma i prymasa Stefana Wyszyńskiego, most i wodospad na Zgłowiączce, Park im. Stanisława Staszica (założony w 1870 r., jeden z najstarszych parków miejskich w Polsce), „czarny spichlerz”, klasycystyczny pałac biskupi, Bulwary Marszałka Józefa Piłsudskiego, Stary Rynek z kościołem farnym św. Jana Chrzciciela z XVI w. i barokowymi kamieniczkami, „stara remiza” z wieżą z której odgrywany jest hejnał (ob. centrum kultury), Muzeum Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej (ekspozycje: „Fajans Włocławski” – przedstawiający tradycje produkcji i zdobnictwa fajansu w latach 1871-1991 oraz „Galeria portretu polskiego” – prezentująca dzieła wybitnych polskich malarzy od pocz. XIX do poł. XX w. m.in. Lampi, Simmler, Alchimowicz, Czachórski, Axentowicz, Malczewski, Wyczółkowski, Boznańska, Pronaszko); BRZEŚĆ KUJAWSKI – rynek z klasycystycznym ratuszem (1824, proj. Henryk Marconi), pomnik króla Władysława Łokietka, gotycki kościół św. Stanisława w którym w 1435 r. zostały odczytane postanowienia pokoju brzeskiego z Zakonem Krzyżackim (wewnątrz fragment gotyckiego tryptyku uczniów Wita Stwosza, secesyjne polichromie Juliusza Makarewicza), fakultatywnie fotostop: IZBICA KUJAWSKA – drewniany kościół pw. św. Floriana „na Pustyni” z 1639 r.; fundowany w miejscu kultu pogańskiego. W XVIII w. zamieszkiwali tam pustelnicy. Obiekt podniesiony z ruin przez właściciela dóbr izbickich, Ksawerego Zboińskiego (1816 r.); WIETRZYCHOWICE (lub SARNOWO) – rezerwat archeologiczny z grobami megalitycznymi sprzed 5,5 tyś. lat nazywane „polskimi piramidami”; obiad na trasie; przyjazd do Lublina ok. 22.30.
Cena: 415,-zł + 25,-zł na bilety wstępu (zaliczki do końca maja)

11.09.21 WARSZAWA – ŚLADAMI K.K.BACZYŃSKIEGO W 100-LECIE URODZIN (PIĘKNA OPOWIEŚĆ O ŻYCIU I MIEJSCACH Z NIM ZWIĄZANYCH)
7.00 – wyjazd z Lublina (Pl. Zamkowy); WARSZAWA – tablica na budynku przy ul. Tadeusza Hołówki 3, w którym mieszkał poeta w latach 1936 – 44 z matką Stefanią, potem z żoną Barbarą z Drapczyńskich; tablica na budynku przy ul. Bagatela 10, gdzie Krzysztof Kamil urodził się 22. 01.1921 r.; budynek MEN – Mauzoleum Walki i Męczeństwa – dawna katownia śledcza Gestapo; kościół Najświętszego Zbawiciela, w którym Krzysztof Kamil został ochrzczony 7.12.1922 r.( w stylu polskiego renesansu i baroku, Kaplica Matki Bożej – architektonicznie nawiązuje do kształtu kaplicy Zygmuntowskiej przy katedrze na Wawelu); przejazd przez ul. Piękną, gdzie bracia Drapczyńscy mieli drukarnię; II LO im. S. Batorego, do którego poeta uczęszczał od 1933 r. do gimnazjum, a od 1937 r. do liceum o profilu humanistycznym i zdał maturę w 1939 r.(muzeum); kościół Św. Trójcy, w którym wzięli ślub Krzysztof Kamil Baczyński i Barbara Drapczyńska 3.06.1942 r. (zbud.na przełomie XVII i XVIII w. z inicjatywy królowej Marii Kazimiery Sobieskiej); mural odsłonięty na 100 – lecie urodzin na budynku przy ul. Solec 85; ul. Pańska i Sienna – miejsce śmierci i tymczasowego pochówku żony Barbary ; Pomnik Powstania Warszawskiego; Katedra Polowa Wojska Polskiego z Kaplicą Katyńską (Mauzoleum) i Kaplicą Pamięci – miejsce jedynej powstańczej defilady 6.08.1944 r.; przejście obok pomnika Nike – Bohaterów Warszawy; Pałac Blanka- miejsce śmierci poety – żołnierza 4.08.1944 r. oraz tymczasowego pochówku – do stycznia 1947 r. na tyłach pałacu Jabłonowskich; Powązki Wojskowe miejsce wiecznego spoczynku rodziców – Stanisława i Stefanii Baczyńskich – Kwatera Legionowa oraz Krzysztofa Kamila i Barbary Baczyńskich – Kwatera Szarych Szeregów; fakultatywnie: Muzeum Powstania Warszawskiego; przyjazd do Lublina ok. 20.00.
Cena: 135,-zł

25.09.21 BIAŁYSTOK – PAŁACE, ZAMENHOF, NOWE MUZEUM PAMIĘCI SYBIRU !!!
6.00 – wyjazd z Lublina (Pl. Zamkowy); BIAŁYSTOK – pałac Lubomirskich (z zewnątrz) – dawny pałac rodziny Kruzenszternów i Rüdigierów z lat sześćdziesiątych XIX w. – późnoklasycystyczny; pałac Hasbacha (z zewnątrz) – rezydencja zbudowana została w latach 80. XIX w. przez Ewalda Hasbacha (fabrykanta – właściciela pobliskiej tkalni) w stylu neorenesansu francuskiego, niderlandzkiego i toskańskiego; Muzeum Pamięci Sybiru – nowe muzeum, dokumentuje dzieje zesłań, deportacji oraz osadnictwa Polaków i innych narodów na ziemiach rosyjskich na przestrzeni kilkuset lat. Białostocki Ośrodek Kultury/Centrum im. Ludwika Zamenhofa – wystawy to znakomite wprowadzenie w historię miasta. Ekspozycja Białystok młodego Zamenhofa przenosi nas do XIX w., w sam środek wielonarodowego, dynamicznie rozwijającego się miasta, gdzie urodził się i spędził pierwsze kilkanaście lat życia twórca języka esperanto. Pałac Branickich – zwiedzanie trasą: Muzeum Historii Medycyny i Farmacji oraz reprezentacyjne pomieszczenia pałacu- w zabytkowych wnętrzach dawnego Pałacu Branickich można poznać tajniki medycyny, proces kształtowania się przez stulecia tradycji leczniczych, poczuć zapach i atmosferę apteki z przełomu XIX i XX w.; przyjazd do Lublina ok. 21.00.
Cena: 135,-zł + 75,-zł/os na bilety wstępu

9-10.10.21 BIESZCZADY W JESIENNEJ SZACIE
6.30 – wyjazd z Lublina (Pl. Zamkowy); ŚREDNIA WIEŚ – kościół parafialny pw. Narodzenia NMP z XVI w. (najstarsza drewniana świątynia katolicka w Bieszczadach), konstrukcji zrębowej, dawna kaplica dworska rodziny Balów, wnętrze zdobione XVII-wieczną polichromią, ołtarze wykonali krośnieńscy snycerze a płaskorzeźbiona droga krzyżowa jest dziełem bieszczadzkiego artysty Jędrka Połoniny; Jest on unikalnym i jedynym tego typu zabytkiem w całych Bieszczadach. MYCZKÓW – Muzeum Kultury Bojków – placówka gromadząca przedmioty oraz dbająca o pamięć o historii, kulturze, zwyczajach i obrzędowości bieszczadzkich górali – bojków. SOLINA – rejs po Jeziorze Solińskim – największym zbiorniku w polskich Karpatach. BÓBRKAprzejście piesze (ok. 2,5 km) na wzgórze Koziniec stanowiące niegdyś strome zbocze doliny Sanu, a obecnie Jeziora Myczkowieckiego, ze szczytu w promieniach zachodzącego słońca wyjątkowo malownicza i wieloplanowa panorama z zaporą w Solinie, w tle połoniny bieszczadzkie, a u stóp kamieniołom; obiadokolacja, nocleg, śniadanie; MICHNIOWIEC – drewniana cerkiew pw. Narodzenia Bogurodzicy z 1863 r. położona w zacisznej dolinie potoku Mszanki, której wody przez Dniestr uchodzą do Morza Czarnego, a w otoczeniu przepiękne łąki, kamienne kapliczki i zalesione wzgórza z dominującym masywem Magury Łomniańskiej (wewnątrz ikonostas o nietypowym półkolistym kształcie, polichromie z XIX w.). Przy świątyni zabytkowy cmentarz z zachowanymi kamiennymi nagrobkami i żeliwnymi krzyżami oraz drewniana dzwonnica. CZARNA – dawna cerkiew greckokatolicka pw. Dymitra z 1834 r. o rzadko spotykanych w drewnianych cerkwiach klasycystycznych znamionach stylowych (m.in. 6-kolumnowy portyk), wewnątrz częściowo zachowane wyposażenie z XIX w. (ikonostas) oraz elementy z innych nieistniejących już świątyń, drewniana dzwonnica, cmentarz przycerkiewny; USTRZYKI DOLNE wycieczka piesza (ok. 4 km) na Kamienną Lawortę – najwyższe wzniesienie w okolicach Ustrzyk Dolnych porośnięte bukowym lasem, słynące z pięknych widoków na pasma Bieszczadów oraz Gór Sanocko-Turczańskich, znajduje się tu także wyciąg stacji narciarskiej; spacer po mieście: Park pod Dębami, cerkiew greckokatolicka Zaśnięcia Bogurodzicy, rynek, dawna synagoga, neogotycki kościół NMP Królowej Polski (pocz. XX w.) a przy nim odsłonięty w 2020 r. pomnik gen. Stanisława Maczka; fakultatywnie sanktuarium MB Rudeckiej (Bieszczadzkiej) w Jasieniu lub cerkiew w Równi (XVIII w.); obiad; przyjazd do Lublina ok. 21.30.
Cena: 380,- + ok. 50,-zł na bilety wstępu i przewodnika miejscowego (zaliczki do końca maja)

23.10.21 ZIEMIA KRAŚNICKA
7.30- wyjazd z Lublina (Pl. Zamkowy); RZECZYCA KSIĘŻA – drewniany kościół z tzw. „grupy kraśnickiej” z 1. poł. XVIII w. – wewnątrz m.in. manierystyczny ołtarz główny, polichromia z XIX w., drewniana dzwonnica, mogiła powstańców styczniowych; RZECZYCA ZIEMIAŃSKA – kościół drewniany (typ kraśnicki) z poł. XVIII w. z cennym wnętrzem (polichromia, rokokowe wyposażenie), drewniana dzwonnica i plebania; POTOK – STANY – pomnik powstańców styczniowych, pomnik zbrodni AL na cywilach oraz żołnierzach AK i NSZ w Puziowych Dołach; POTOK WIELKI – gotycki kościół pw. św. Mikołaja; POTOCZEK – zespół folwarczny z dworem zbudowanym przez Przanowskich (XIX w.), dawne zabudowania gospodarcze (stajnia, wozownia, spichlerz, lamus, rządcówka), kapliczka z 1755 r., liczne pomnikowe drzewa (dęby, modrzewie, lipy, kasztanowce), stawy; ZAKLIKÓW – pl. Sienkiewicza, historyczna zabudowa miasteczka, pomnik J. Piłsudskiego, kościół paraf. Trójcy Przenajświętszej, pamiątkowy słup graniczny z czasów zaborów, kościół cmentarny św. Anny, kirkut; BORÓW – drewniany kościół pw. św. Andrzeja (XVII w.), pomnik poległych w wojnie 1920 r., mogiła powstańców styczniowych, pomnik ofiar pacyfikacji Borowa w 1944 r.; SZCZECKIE DOŁYprzejście terenowe (dł. ok. 4-5 km) po malowniczych wąwozach, jarach i dolinkach w porośniętym buczyną karpacką rezerwacie Szczeckie Doły; przyjazd do Lublina ok. 18.30.
Cena: 90,-zł

6.11.21 OPATOWSKIE KORZENIE W. GOMBROWICZA + WAROWNE KOŚCIOŁY I CMENTARZE
7.30 – wyjazd z Lublina (Pl. Zamkowy); PRZYBYSŁAWICE – cmentarz z grobami rodziny Gombrowiczów; JAKUBOWICE – miejsce po dawnym dworze Jana Onufrego Gombrowicza (ojca Witolda), który gospodarzył tu po wygnaniu z Litwy; WOJCIECHOWICE – murowany kościół pw. św. Wojciecha z 1362 r., a w nim m.in. freski malowane przez Wojciecha Gersona; GIERCZYCE – drewniany kościół z XVIII w., wewnątrz cenne wyposażenie inspirowane warsztatem lwowskiej szkoły snycerstwa w duchu rokoka; OPATÓW – skwer z popiersiem Witolda Gombrowicza, romańska kolegiata św. Marcina; PTKANÓW – warowny kościół św. Idziego (XIV/XV w.), z solidnymi ścianami z kamiennych ciosów, obronną dzwonnicą (relikty romańskie) i murem okalającym przykościelny cmentarz w którym znajdują się otwory dla obrony bronią palną; MAŁOSZYCE – miejsce urodzin i pomnik Witolda Gombrowicza; WSZECHŚWIĘTE – obronny kościół pw. Wszystkich Świętych (XV w.) w którym ochrzczono Witolda Gombrowicza; BODZECHÓW – drewniany kościół św. Zofii wybudowany z fundacji Anieli Kotkowskiej i Jana Gombrowicza, pozostałości po fabryce żelaza Ignacego Kotkowskiego – dziadka Witolda, kolumna „bociania”; OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI- DENKÓW – rynek denkowski, barokowy kościół św. Stanisława – miejsce ślubu rodziców Witolda – Jana Onufrego i Marceli Antoniny z Kotkowskich, cmentarz parafialny z kaplicą Kotkowskich; przyjazd do Lublina ok. 19.30.
Cena: 100,-zł

20.11.21 ZAKOŃCZENIE SEZONU: ZIEMIA STĘŻYCKA I MUZEUM SIŁ POWIETRZNYCH
7.00 – wyjazd z Lublina (Pl. Zamkowy); KOŚMIN – dwór Kossaków z 1911 r. położony tuż przy silnie meandrującym korycie rzeki Wieprz, nowy most na rzece Wieprz w ciągu drogi ekspresowej S-17 im. Zofii Kossak, wielkiej pisarki i najwybitniejszej mieszkanki Kośmina. Izba pamięci pisarki Zofii Kossak-Szczuckiej, która urodziła się 10.08.1889 r. w Kośminie gdzie spędziła pierwszych 20 lat swojego życia. Mieszkała tutaj w dworku, który wybudował jej ojciec, Tadeusz Kossak, brat bliźniak Wojciecha, słynnego malarza batalisty. Na ścianach w salonie głównym odsłonięto spod tynku malowidła autorstwa prawdopodobnie samego Wojciecha Kossaka. To scena, nawiązująca przypuszczalnie do tematu powstania styczniowego z 1863 r. PIOTRÓWEK – pomnik oraz krzyż upamiętniające miejsce w którym zginął tragicznie mjr Marian Bernaciak „Orlik” – żołnierz AK i WiN; DĘBLIN – Muzeum Sił Powietrznych – wystawa historii powstania oraz dziejów polskiego lotnictwa wojskowego, wystawa plenerowa przedstawiająca niemal setkę statków powietrznych m.in. myśliwskie MiG-i, bojowe śmigłowce (w tym potężny Mi-6) oraz prezydencki samolot Jak-40; BOBROWNIKI – renesansowy kościół Nawiedzenia NMP (XVII w.); OLESIN – klasycystyczny pałac Potockich (k. XVIII w., przebudowany w 1922 r.) wzniesiony wg proj. Stanisława Kostki Potockiego i Christiana Piotra Aignera, od frontu posiada 4-kolumnowy portyk i kamienne rzeźby lwów, otaczają go pozostałości parku angielskiego oraz stawy. Jednym z zarządców majątku Olesin był Władysław Jaruzelski, tu w pałacu na świat w 1923 r. przyszedł jego syn Wojciech. MARKUSZÓW – cmentarz parafialny (nagrobki znanych markuszowian: poety Jana Pocka, księdza Feliksa Troszczyńskiego, Wadi Guzmana – ostatniego Żyda z Markuszowa, żołnierzy poległych z niemieckim okupantem), kościół szpitalny Świętego Ducha którego architektura wzorowana jest na kazimierskiej farze, kapliczka z 1608 r. (jedna z najstarszych w województwie), jeżeli warunki epidemiologiczne pozwolą – biesiada i konkurs krajoznawczy na zakończenie sezonu. Przyjazd do Lublina ok. 18.00-18.30.
Cena: 140,-zł

B.T. EL-TUR Lublin, tel. 603 40 40 64, e-mail: info@el-tur.pl, www.el-tur.pl

Informacje dla klientów:

 1. Cena zawiera: przejazd autokarem lub mikrobusem, obsługę pilota, przewodnika, ubezpieczenie
  NNW (w wyjazdach zagranicznych dodatkowo KL, bagaż), składkę na Turystyczny Fundusz
  Gwarancyjny, Turystyczny Fundusz Pomocowy, w wycieczkach kilkudniowych dodatkowo
  śniadania, obiadokolacje, noclegi w pokojach 2-, 3-os. z łazienkami (wg programu).
 2. Cena nie zawiera biletów wstępu w przypadku wycieczek krajowych i zagranicznych – płatne
  w biurze w przypadku biletów w złotówkach, w innych walutach pobiera pilot w dniu rozpoczęcia
  wycieczki. W cenę biletów wliczone są koszty usług lokalnych przewodników.
 3. Przy zapisie wpłata zaliczki 30% wartości imprezy.
 4. Godziny przyjazdu podane są orientacyjnie.
 5. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
 6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany cen imprezy w przypadku wzrostu cen:
  np. transportu – paliw, podatków oraz kursów walut, nie później jednak niż na 21 dni przed
  rozpoczęciem imprezy.
  WIĘCEJ INFORMACJI O PRAWACH I OBOWIĄZKACH PODRÓŻNEGO NA STRONIE BIURA

Dodaj komentarz