Wycieczki krajowe dla turystów indywidualnych na 2020 r.

21.11.20 STORCZYKARNIA , DWÓR KOSSAKÓW, MUZEUM SIŁ POWIETRZNYCH W DĘBLINIE – ZAKOŃCZENIE SEZONU
7.30 – wyjazd z Lublina (Plac Zamkowy); Kośmin – dwór Kossaków z 1911 r. (salonik pisarki Zofii Kossak-Szczuckiej; Stężyca – storczykarnia – wizyta w największym w Polsce zespole szklarni produkujących kwiaty, głównie orchidee (ok. 200 gatunków), a także róże i anturium. Kościół pw. św. Marcina – perła gotyku nadwiślańskiego (XVI w.), kompleks wypoczynkowo-rekreacyjny Wyspa Wisła (starorzecze Wisły, widok z korony wału na Wisłę, możliwość zakupu storczyków); Dęblin – Muzeum Sił Powietrznych ze odmienioną wystawą „Historia Polskiego Lotnictwa Wojskowego” oraz z nowymi wystawami czasowymi: „W cieniu Katyńskiego Lasu”, „80-ta rocznica bitwy o Wielką Brytanię”, „Dęblin nad Wisłą”, „Stulecie Bitwy Warszawskiej”. Bobrowniki – renesansowy kościół Nawiedzenia NMP (XVII w.); Markuszów – zakończenie sezonu. Przyjazd do Lublina ok. 19.30-20.00.
Cena: 145,-zł

Dodaj komentarz