Podróże zagraniczne dla klientów indywidualnych na 2019 r.

BIAŁORUŚ: ŚLADAMI WYBITNYCH POLAKÓW
01-05.05.2019 r.
10-14.09.2019 r.

DZIEŃ I: WARSZAWA – BRZEŚĆ
7.00 – spotkanie uczestników na przed Muzeum Techniki (PKiN) w Warszawie. Godz. 7.15 – odjazd na trasę Warszawa – Terespol – Brześć. Przyjazd do BRZEŚCIA, spotkanie z przewodnikiem miejscowym oraz zwiedzanie m. in. Twierdzy Brzeskiej wybudowanej w latach 1833-42 – cz. zachowany okrężny budynek koszarowy, bramy Brzeska i Terespolska, resztki ruin Pałacu Białego, cerkiew św. Mikołaja; cmentarz wojskowy; Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego – we wnętrzu kościoła umieszczony jest słynny obraz Matki Boskiej Ocalenia w sukience z pozłacanego srebra – kopia wizerunku z rzymskiej bazyliki Santa Maria Maggiore, Muzeum rzeczy skonfiskowanych na granicy. Obiadokolacja. Nocleg.
DZIEŃ II: BRZEŚĆ – SKOKI – KOSÓW POLESKI – BARANOWICZE
Po śniadaniu – wyjazd do Baranowicz oraz zwiedzanie po trasie miejscowości: SKOKI – Pałac – Muzeum rodziny Niemcewiczów (wspaniale odrestaurowany pałac zbudowany w latach 70 XVIII wieku dla Marcelego Niemcewicza, ojca Juliana Ursyna Niemcewicza); PRUŻANA – przejazd przez miasto i czas wolny; RÓŻANA – malownicze ruiny zamku Sapiehów, Muzeum Sapiehów w odrestaurowanej oficynie; kościół św. Trójcy, zespół klasztorny bazylianów; KOSÓW POLESKI – d. pałac Pusłowskich; u podnóża d. folwark Mereczowszczyzna: odbudowany dwór – miejsce urodzenia Tadeusza Kościuszki, obecnie muzeum; kościół św. Trójcy – miejsce chrztu T. Kościuszki. Przejazd do Baranowicz, obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ III: BARANOWICZE – NIEŚWIEŻ – MIR – BARANOWICZE
Po śniadaniu – wyjazd na zwiedzanie miejscowości: NIEŚWIEŻ – zespół pałacowo – parkowy, dawna rezydencja i ośrodek dóbr Radziwiłłów ( jako Rezydencja Radziwiłłów wpisana na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO w 2005 roku); kościół katolicki pw. Bożego Ciała fundacji ks. Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła„Sierotki”; Brama Słucka, Ratusz, Dom zw. „Gdańskim”. MIR – zespół zamkowo – parkowy z zamkiem najlepiej zachowanym na Białorusi; w 2000r. wpisanym na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO; zabytkowa zabudowa rynku – kościół pw. św. Mikołaja,, cerkiew, jesziwa, synagoga, domy; ZAOSIE – zrekonstruowany zespół dworski w dawnym folwarku Mickiewiczów, muzeum poświęcone Adamowi Mickiewiczowi. Powrót do Baranowicz, obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ IV: BARANOWICZE – NOWOGRÓDEK – GRODNO
Po śniadaniu – przejazd do Grodna oraz zwiedzanie miejscowości na trasie: JEZIORO ŚWITEŹ – jezioro opiewane przez Mickiewicza, o owalnym kształcie i czystej wodzie; NOWOGRÓDEK – zwiedzanie: dworek – Muzeum Adama Mickiewicza, pomnik i Kopiec Mickiewicza, ruiny zamku książąt litewskich na Górze Zamkowej, kościół farny – gdzie odbył się ślub Władysława Jagiełły z Zofią Holszańską a w wiele lat później chrzest Adama Mickiewicza. WASILISZKI – dom rodzinny Czesława Niemena – zwiedzanie. Przyjazd do GRODNA, – Obiadokolacja. Nocleg.                      DZIEŃ V: GRODNO – WARSZAWA
Po śniadaniu zwiedzanie GRODNA, m. in. Stary i Nowy Zamek, kościół farny, dom i pomnik Elizy Orzeszkowej; cerkiew prawosławna św. św. Borysa i Gleba na Kołoży. zwiedzanie cmentarza wojskowego z Krzyżem Katyńskim oraz cmentarza katolickiego z kwaterą żołnierzy poległych w latach 1919-1920 i grobowcem Elizy Orzeszkowej. Objazd miasta. Czas wolny w Grodnie. Wyjazd do Polski przez przejście graniczne Bruzgi – Kuźnica Białostocka, przyjazd do Warszawy około godz. 21.00

Cena: 1.030 PLN – 210 PLN dopłata za pokój 1-osobowy
Cena zawiera: przejazd autokarem lub busem, zakwaterowanie: hotele w Brześciu i Grodnie – pokoje 2-osobowe z łazienkami, Dom Pielgrzyma w Baranowiczach – pokoje 2-3-osobowe z łazienkami; wyżywienie: dwa posiłki dziennie od obiadokolacji w pierwszym dniu do śniadania w dniu wyjazdu, obsługę pilota na całej trasie, ubezpieczenie polskie NNW i KL.
Cena nie zawiera: białoruskiej wizy grupowej 70 PLN/ osoba, biletów wstępu do zwiedzanych obiektów i przewodników miejscowych 40 €/os. – przy grupie powyżej 25 osób i 45 €/os. – przy grupie do 25 osób

06-13.07.19    BIAŁE NOCE – ST.PETERSBURG
ŁOTWA – ROSJA – ESTONIA – ŁOTWA (8 DNI)

DZIEŃ I WARSZAWA – DYNEBURG
godz. 6.00 – spotkanie uczestników na parkingu przed Muzeum Techniki (PKiN); godz. 6.15 – wyjazd na trasę. Przejazd przez Litwę. Przyjazd do Dyneburga, zakwaterowanie w hotelu; obiadokolacja. Zwiedzanie DYNEBURGA : dawna stolica Polskich Inflant, szkoła polska , Krzyż Legionów ustawiony 11 listopada 1992r. na cześć żołnierzy polskich walczących z bolszewikami w 1920r. o wolność Łotwy; twierdza. Nocleg.
DZIEŃ II DYNEBURG – PSKÓW – NOWOGRÓD WIELKI
Po śniadaniu – wyjazd na przejście graniczne łotewsko-rosyjskie. Przyjazd do PSKOWA, miasta o ponad 700-letniej historii; spacer po centrum miasta ze zwiedzaniem: Kremla i Grodu Dowmonta datowanych na XIII w., soboru św. Trójcy – z XVII-wiecznymi freskami siedmiorzędowym ikonostasem, miejsca spoczynku wielu władców; obiadokolacja. Wyjazd do Nowogrodu Wielkiego, nocleg w hotelu .
DZIEŃ III NOWOGRÓD WIELKI – ST. PETERSBURG
Po śniadaniu – zwiedzanie NOWOGRODU: Kreml, Sobór św. Zofii z 1050r. (prawdopodobnie najstarsza budowla w Rosji) z zabytkowymi oryginalnymi drzwiami zw. płockimi, pomnik tysiąclecia Rusi, Dwór Jarosława (cz. miasta za rzeką) z Pałacem Podróżnym Katarzyny II. Wyjazd do St. Petersburga. Zakwaterowanie, obiadokolacja.
DZIEŃ IV SANKT PETERSBURG
Po śniadaniu c.d. zwiedzania ST. PETERSBURGA: Twierdza Pietropawłowska, Katedra Piotra i Pawła z grobami carów ( m.in. Mikołaja II), Monastyr Aleksandra Newskiego, cerkiew św. Mikołaja, Pole Marsowe, krążownik ”Aurora”, Admiralicja. Przejazd do CARSKIEGO SIOŁA (Puszkino) – spotkanie z przewodnikiem lokalnym oraz zwiedzanie Pałacu Katarzyny z Bursztynową Komnatą. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ V SANKT PETERSBURG
Po śniadaniu – wyjazd na zwiedzanie: pałac zimowy – Ermitaż, plac i Sobór Izaaka, Miedziany Jeździec – pomnik Piotra Wielkiego, Newski Prospekt – spacer. Czas wolny. Obiadokolacja. Wieczorna przejażdżka po Newie i kanałach. Nocleg.
DZIEŃ VI ST. PETERSBURG – PETERHOF – TALLIN
Po śniadaniu zwiedzanie PETERHOFU – port, Pałac Letni – z pałac i park z pięknymi fontannami. Wyjazd do Estonii; przejście graniczne Ivangorod – Narwa. Przyjazd do Tallina, obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ VII TALLIN – RYGA
Po śniadaniu zwiedzanie TALLINA z przewodnikiem miejscowym, m.in. Górne i Dolne Stare Miasto, Cerkiew Aleksandra Newskiego, średniowieczne wieże; ”Długi Herman” i „Gruba Małgorzata” , kościół luterański, ulice – tzw. Długa i Krótka noga , Ratusz Miejski, Wielka Gildia Kupiecka, kościół protestancki św. Ducha). Czas wolny. Wyjazd do Rygi. Obiadokolacja we własnym zakresie w kompleksie gastronomicznym LIDO z dużym wyborem regionalnych potraw i napojów (samoobsługa). Zakwaterowanie w hotelu Nocleg .
DZIEŃ VIII RYGA – WARSZAWA
Po śniadaniu zwiedzanie: RYGA – zwiedzanie Starego Miasta z udziałem przewodnika miejscowego m.in.: Ratusz, Zamek Kawale-rów Mieczowych, zespół średniowiecznych kamieniczek tzw.”Trzej Bracia”, Mała i Wielka Gildia, Katedra Domska, Dom Bractwa Czarnogłowych. Przyjazd do Warszawy ok. godz. 21.30 – 22.00

CENA : 2120 PLN – dopłata do pokoju 1-osobowego – 650 PLN
W ramach ceny gwarantujemy: transport klimatyzowanym autokarem , 7 noclegów w hotelach ** /***( pokoje 2-3-osobowe z łazienką); wyżywienie – 6 x obiadokolacje + 7 x śniadanie; opiekę pilota na całej trasie, ubezpieczenie NNW i KL oraz bagażu z sumą gwarancyjną 30 tys. EUR; podatek VAT, opłaty graniczne, drogowe, parkingowe
Cena nie zawiera: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów oraz obsługi przewodników miejscowych /150 EUR/. Ew. udziału w przedstawieniu; przejażdżki statkiem po Newie – 15 EUR; kosztów wizy do Federacji Rosyjskiej – 360 zł za osobę.

20 – 28.07.2019  ST. PETERSBURG – MOSKWA

DZIEŃ I WARSZAWA – DYNEBURG
5.45:00 – spotkanie na parkingu przed Muzeum Techniki przy ul. E. Plater – (PKiN); godz. 06:00 – wyjazd na trasę Warszawa – Litwa – Dyneburg. KOWNO – krótki spacer po centrum z pokazaniem m.in. pozostałości zamku kowieńskiego, ratusza, katedry… Przyjazd do DYNEBURGA, zakwaterowanie w hotelu; obiadokolacja. Zwiedzanie centrum miasta: : dawna stolica Polskich Inflant; szkoła polska, Krzyż Legionów ustawiony 11 listopada 1992r. na cześć żołnierzy polskich walczących w 1920r. o wolność Łotwy z bolszewikami. Nocleg w hotelu.
DZIEŃ II DYNEBURG – PSKÓW – ST. PETERSBURG
Śniadanie. Wyjazd na trasę: DYNEBURG – uzupełniające zwiedzanie: twierdza dyneburska. Przejście graniczne łotewsko-rosyjskie. PSKÓW – zwiedzanie miasta z przewodnikiem: Kreml, Gród Dowmonta; ST. PETERSBURG – przyjazd do St. Petersburga, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja; dla chętnych wieczorny spacer nad Newę.
DZIEŃ III SANKT PETERSBURG
Po śniadaniu – zwiedzanie: pałac zimowy – Ermitaż, plac i Sobór Izaaka, Miedziany Jeździec – pomnik Piotra Wielkiego, Newski Prospekt – spacer. Czas wolny. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. Wieczorna przejażdżka po Newie i kanałach.
DZIEŃ IV SANKT PETERSBURG
Po śniadaniu c.d. zwiedzania ST. PETERSBURGA: Twierdza Pietropawłowska, Katedra Piotra i Pawła z grobami carów ( m.in. Mikołaja II), Monastyr Aleksandra Newskiego, cerkiew św. Mikołaja, Pole Marsowe, krążownik ”Aurora”, Admiralicja. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg
DZIEŃ V ST. PETERSBURG – NOWOGRÓD – OSTASZKÓW
Po śniadaniu – zwiedzanie: CARSKIE SIOŁO – zwiedzanie Pałacu Katarzyny z Bursztynową Komnatą NOWOGRÓD WIELKI – Kreml, Sobór św. Zofii z 1050r. (prawdopodobnie najstarsza budowla w Rosji) z zabytkowymi drzwiami zw. płockimi, pomnik tysiąclecia Rusi, Dwór Jarosława (cz. miasta za rzeką) z Pałacem Podróżnym Katarzyny II. OSTASZKÓW – na jednej z wysp na Jeziorze Seliger w pomieszczeniach poklasztornych prawosławnego monastyru NIŁOWA PUSTYŃ w 1939r. został zlokalizowany obóz polskich jeńców; przede wszystkim policjantów i funkcjonariusze Służby Granicznej, Służby Więziennej, żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza. Zwiedzanie monastyru. Obiadokolacja. Zakwaterowanie w ośrodku wypoczynkowym; nocleg
DZIEŃ VI OSTASZKÓW – MIEDNOJE – TWER – MOSKWA
Po śniadaniu wyjazd do Moskwy oraz zwiedzanie na trasie: MIEDNOJE – miejscowość położona nad rzeką Twiercą; na terenie ośrodka rekreacyjnego kalinińskiego NKWD w dniach 05.04. – 14.05.1940r. pogrzebano 6288 jeńców z obozu w Ostaszkowie; 2 września 2000 r. otwarty został Polski Cmentarz Wojenny; złożenie kwiatów i zapalenie zniczy; TWER – (w latach 1931-1990 miasto Kalinin) w kwietniu i maju 1940 r. w pomieszczeniach piwnicznych siedziby zarządu obwodowego NKWD przy ul. Sowieckiej 6 wykonywano egzekucje na polskich jeńcach osadzonych w Ostaszkowie, a pogrzebanych następnie w Miednoje. Przejazd ul. Sowiecką, krótki postój w pobliżu Akademii Medycznej (b. siedziba NKWD); KLIN – dom-muzeum Piotra Czajkowskiego, twórcy Symfonii Patetycznej oraz muzyki do baletów: Śpiąca Królewna, Dziadek do orzechów, Jezioro łabędzie. Przyjazd do Moskwy; obiadokolacja; zakwaterowanie w hotelu. Dla chętnych wieczorny spacer.
DZIEŃ VII MOSKWA.
Po śniadaniu z przewodnikiem miejscowym objazdowa wycieczka po mieście: Wzgórza Worobiowe, Uniwersytet Moskiewski, Góra Pokłonna, prospekt Kutuzowa; zwiedzanie : Kreml, Plac Czerwony – Sobór Kazański, spojrzenie na Mauzoleum Lenina , cerkiew Wasyla Błogosławionego (z zewnątrz); czas wolny w centrum miasta. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ VIII MOSKWA – SMOLEŃSK – KATYŃ – ORSZA
Po śniadaniu wyjazd do Orszy oraz zwiedzanie na trasie: SMOLEŃSK – przejazd przez miasto oraz pokazanie: murów obronnych z XVII w., Soboru Uspieńskiego; miejsca katastrofy samolotu polskiego w dniu 10 kwietnia 2010r; KATYŃ – Las Katyński zwany uroczyskiem Kozie Góry leży po obu brzegach Dniepru, na 10-kilometrowym odcinku od Gniezdowa do wsi Katyń. W końcu lat 20. zlokalizowano tu ośrodek wypoczynkowy NKWD. 4 lub 5 kwietnia 1940 r. dokonano tutaj pierwszych rozstrzeliwań jeńców polskich z obozu w Kozielsku. 28 lipca 2000 r. został odsłonięty Polski Cmentarz Wojenny, na którym w sześciu mogiłach zbiorowych i dwu generalskich spoczywa 4412 oficerów WP. Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy. Przejście graniczne rosyjsko-białoruskie. Przyjazd do Orszy, zakwaterowanie w hotelu; obiadokolacja. Spacer po Orszy z pokazaniem m.in. dawnego grodziska ; kościoła katolickiego p.w. św. Józefa, d. kolegium jezuickie.
DZIEŃ IX ORSZA – MIŃSK – WARSZAWA
Po śniadaniu wyjazd na trasę w kierunku Warszawy. Przejazd przez MIŃSK z pokazaniem Uroczyska KUROPATY oraz w centrum miasta m.in.: Biblioteki Narodowej; miejskiego dworu Wańkowiczów; budynków w stylu „stalinowskiego empir’u”, „czerwonego kościoła”. Przejście graniczne białorusko-polskie. Przewidywany czas przyjazdu do Warszawy ok. godz. 22.oo – 22.30.

CENA : 2.685,- PLN – dopłata za pokój 1 osobowy: 670 PLN
W ramach ceny gwarantujemy: transport autokarem (wyposażony w wc, barek, klimatyzację, video) z obsługą 2 kierowców, 8 noclegów w hotelach i ośrodkach** /***( pokoje 2-3-osobowe z łazienką) zgodnie z programem, wyżywienie – 8 x obiadokolacje + 8 x śniadania, opiekę pilota na całej trasie, ubezpieczenie KL z sumą gwarancyjną 30 tys. EUR NNW – 4 tys. EUR, bagaż – 400EUR, OC – 50 tys. EUR, Fundusz TFG, podatek VAT.
Cena nie zawiera: Biletów wstępu do zwiedzanych obiektów oraz obsługi przewodników miejscowych /ok. 140 EUR/osoba, ew. udziału w przedstawieniu i przejażdżki statkiem po Newie – oddzielnie płatne, Kosztów wizy do Federacji Rosyjskiej – 360 PLN za osobę., kosztów wizy tranzytowej białoruskiej – 50 PLN za osobę.
Dokumenty potrzebne do uzyskania wizy – paszport ważny min 6 miesięcy, 2 aktualne zdjęcia paszportowe, wypełnione wnioski wizowe należy doręczyć do biura min. 3 tygodnie przed terminem imprezy; /wnioski wizowe można otrzymać w naszym biurze lub wydrukować ze strony www.poland.mid.ru /.

04-14.08.2019 ROSJA: WYSPY SOŁOWIECKIE

W czasie wyprawy na malownicze wyspy jezior Onega i Ładoga oraz Morza Białego, do prawie niezamieszkałej Karelii zapraszamy na spotkanie z surową przyrodą tego dzikiego i niezniszczonego przez cywilizację zakątka Europy. Symbolem Sołowek były przez wieki prawosławne monastery, centra życia nie tylko duchowego, ale też całkiem świeckiego handlu, rybołówstwa czy pozyskiwania soli. Niestety w XX w. słowo Sołowki nabrało nowego, złowrogiego znaczenia. To tutaj powstał zalążek GUŁAG-u, pierwowzór łagru, doskonale w swej grozie zorganizowanego radzieckiego obozu pracy przymusowej. Stąd zaraza rozlała się na cały kraj.
Dzień 1
WARSZAWA, zbiórka na lotnisku im. F. Chopina 2 godziny przed wylotem. Wylot do PETERSBURGA samolotem rejsowym. Transfer do hotelu, zakwaterowanie, kolacja w restauracji hotelu. Nocleg.
Dzień 2
PETERSBURG, śniadanie. Poranny wyjazd do PRIOZIERSKA (ok. 2,5 godz.). Dalej transfer wodolotem (ok. 1,5 godz.) na wyspę WAŁAAM na jeziorze Ładoga. Wycieczka po głównych atrakcjach wyspy ze zwiedzaniem Monasteru Wałaamskiego, koncert pieśni cerkiewnych. Obiad w klasztornym refektarzu. Transfer wodolotem do SORTAWALI. Zakwaterowanie w ośrodku wypoczynkowym, kolacja, nocleg.
Dzień 3
Śniadanie. Transfer do SORTAWALI. Wycieczka po mieście połączona ze zwiedzaniem galerii drewnianej rzeźby Kronida Gogolewa. Wycieczka do GÓRSKIEGO PARKU RUSKEALA z przystankiem na Ruskealskich wodospadach. Spacer marmurowym kanionem. Powrót do hotelu. Kolacja.
Fakultatywnie wycieczka stateczkiem po ładożskich szkierach – skalistych wysepkach, powstałych w wyniku niszczenia podłoża przez lodowiec, a następnie zalania.
Dzień 4
Wczesne śniadanie. Poranny wyjazd do Pietrozawodska. Zostawienie bagaży w hotelu. Wycieczka wodolotem na wyspę KIŻY. Zwiedzanie kompleksu architektonicznego oraz XIX-wiecznej wioski / muzeum „Kiży”. Powrót wodolotem do PIETROZAWODSKA. Zakwaterowanie, kolacja, nocleg w hotelu.
Dzień 5
Śniadanie. Wycieczka po PIETROZAWODSKU. Następnie wyjazd nad wodospad KIWACZ, drugi co do wielkości na terenie równinnej Europy. Spacer po parku dendrologicznym.
Fakultatywnie możliwe także dołożenie do programu wycieczki po rezerwacie Bór Saposki z zachowaną w nieruszonym stanie tajgą. Długość trasy 7 km, czas przejścia 3h.
Powrót do Pietrozawodska. Kolacja. Transfer na dworzec. Około północy odjazd nocnym pociągiem do miasta KIEM.. Nocleg w pociągu.

Dzień 6
Poranny przyjazd do miasta KIEM, transfer na przystań. Śniadanie w postaci suchego prowiantu. Wypłynięcie na WYSPY SOŁOWIECKIE. Przypłynięcie po około czterech godzinach na Sołowki, transfer do hotelu, zakwaterowanie. Zwiedzanie centralnego kompleksu architektonicznego. Wycieczka umożliwi zwiedzającym zapoznanie się z historią klasztoru Sołowieckiego, katedry Przemienienia Pańskiego, budynków gospodarstwa domowego, refektarza, wieżyczek itp. Kolacja. Nocleg.
Dzień 7
Śniadanie. Wycieczka na PRZYLĄDEK BIELUŻY.
Piesza wycieczka na Przylądek „Bieluży” szlakiem ekologicznym nad brzeg Morza Białego. Wycieczkowicze zapoznają się z różnorodnością krajobrazów, ze szczególnymi cechami klimatu, dowiedzą się o świecie roślin i zwierząt Wysp Sołowieckich, przy odrobinie szczęścia będą mieli możliwość zobaczyć wieloryby. Wyspy Sołowieckie to jedno z niewielu miejsc na świecie, dokąd przypływają na swoje gody białe wieloryby. Oglądanie wielorybów możliwe jest w czasie odpływu, ponieważ w płytkiej wodzie łatwiej je dostrzec. W związku z tym wycieczki odbywają się wczesnym rankiem, późnym wieczorem, a nawet w nocy. W przypadku złych warunkach pogodowych, w tym podczas zagrożenia burzowego, wieloryby trzymają się wówczas z dala od brzegu i nie można ich zobaczyć. Biorąc pod uwagę fakt, iż wieloryby nie znajdują się w delfinarium, tylko w warunkach naturalnych, nie ma 100% gwarancji obejrzenia ich.
Dystans pomiędzy wsią i początkiem ścieżki ekologicznej (7 km) turyści pokonują autokarem, zaś szlak ekologiczny (5 km) pokonują pieszo w towarzystwie przewodnika. Dla wycieczki szlakiem ekologicznym należy mieć wygodne buty oraz ubranie sportowe oraz ew. środki przeciw insektom. Dobrze mieć przy sobie lornetkę. Powrót do hotelu na kolację i nocleg.
Dzień 8
Śniadanie. Wycieczka na WIELKĄ ZAJĘCZĄ WYSPĘ (ok. 3 godz.). Dopłynięcie na wyspę statkiem. Następnie zwiedzanie miejsc kultu pogańskiego z II-I tysiąclecia p.n.e., zobaczymy kamienne labirynty, pozostałości budowli świątynnych i związanych z pochówkiem, pierwszą w Rosji kamienną przystań. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg.
Dzień 9
Śniadanie. Wycieczka piesza na SEKIRNĄ GÓRĘ, podczas której wejdziemy na najwyższy punkt wyspy, z którego roztacza się widok na Morze Białe. Podczas wycieczki zobaczymy klasztory-pustelnie WIELKIEJ WYSPY SOŁOWIECKIEJ i poznamy ich bogatą historią. Turyści przejdą starą klasztorną drogą i zobaczą zabytkowy monastyr Wniebowstąpienia, unikatową cerkiew-latarnię morska, Krzyż Czci oraz będą mogli oglądać panoramę północnej części Wielkiej Wyspy Sołowieckiej z najwyższego jej punktu. Druga część dnia poświęcona będzie historii funkcjonującego tu łagru. Wystawa „Historia Sołowieckiego Obozu Robót Przymusowych Specjalnego Przeznaczenia”. Transfer na przystań. Wypłynięcie do BIEŁOMORSKA. Zakwaterowanie w hotelu, kolacja, nocleg.
Dzień 10
Śniadanie. Wycieczka nad KANAŁ BIAŁOMORSKI, gdzie zobaczymy m.in. jedną z 19 śluz zbudowanych przez więźniów. Oglądanie białomorskich petroglifów. Czas wolny. Kolacja. Transfer na dworzec. Odjazd nocnym pociągiem do PETERSBURGA.
Dzień 11
Około południa przybycie do PETERSBURGA. Transfer na lotnisko. Wylot do WARSZAWY.

Cena: 9450 PLN
Cena zawiera: bilet lotniczy Warszawa – Petersburg – Warszawa; zakwaterowanie: 1 nocleg w Petersburgu w hotelu***, pokoje 2-os. z łazienkami, 7 noclegów w ośrodkach wypoczynkowych lub hotelach, pokoje 2-os. z łazienkami lub 2-os. z łazienkami w studio, 2 noclegi w pociągu w przedziałach 4 osobowych, wyżywienie zgodnie z programem: 9 x śniadania, 1 x obiad, 10 x kolacja; transport na transfery oraz wycieczki wg programu; transfery wodolotem Prioziersk – Wałaam – Sortawala, na wyspę Kiży i z powrotem; wycieczki statkiem wg programu; bilety na pociągi Pietrozawodsk – Kiem i Biełomorsk – Petersburg; opiekę pilota; wycieczki z przewodnikiem rosyjskojęzycznym na wyspach; bilety wstępu do zwiedzanych obiektów; ubezpieczenie NNW i KL.
Cena nie zawiera: kosztów wizy rosyjskiej – ok. 400 PLN; ustawowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości 10 PLN; wycieczek fakultatywnych: statkiem po Ładożskim szkieram (cena: ok. 25 euro/os.); do Boru Saposkiego (cena: ok. 39 euro/os.)

13-18.08.2019 MIŃSK – WITEBSK – POŁOCK

DZIEŃ I WARSZAWA – BARANOWICZE
6.15 – spotkanie uczestników – parking przy Muzeum Techniki PKiN Godz. 6.30 – odjazd na trasę Warszawa – Baranowicze przez przejście graniczne Terespol – Brześć. Po drodze zwiedzanie: folwark Mereczowszczyzna – miejsce urodzenia Tadeusza Kościuszki. Przejazd do Baranowicz. Zakwaterowanie. Obiadokolacja. nocleg.
DZIEŃ II BARANOWICZE – MIŃSK
Po śniadaniu zwiedzanie: NIEŚWIEŻ – zespół pałacowo – parkowy , dawna rezydencja i ośrodek dóbr Radziwiłłów; kościół katolicki pw. Bożego Ciała fundacji ks. Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła „Sierotki”; Brama Słucka, Ratusz. Przyjazd do MIŃSKA. Spotkanie z miejscowym przewodnikiem oraz zwiedzanie miasta: kościół św. św. Szymona i Heleny zw. „czerwonym kościołem’, katedra, cerkiew śś. Piotra i Pawła, d. dwór Wańkowiczów, dom – miejsce kilkunastoletniego pobytu Stanisława Moniuszki, Przedmieście Troickie, Wyspa Łez; Biblioteka Narodowa. Zakwaterowanie w hotelu; obiadokolacja na mieście. Czas wolny.
DZIEŃ III MIŃSK – WITEBSK
BORYSÓW – spojrzenie na Sobór Zmartwychwstania Pańskiego i pomnik założyciela miasta księcia Borysa. Przejazd na POLE BRYLOWSKIE i STUDZIANKI– to właśnie tu ponad 200 lat temu doszło do walk amii napoleońskiej wycofującej się spod Moskwy z nacierającymi jednostkami rosyjskimi. W tej bitwie ważną rolę odegrały wojska polskie będące w składzie armii napoleońskiej. BEREZYŃSKI PARK NARODOWY – zwiedzanie i spacer z miejscowym przewodnikiem. Przyjazd do hotelu. Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg.
DZIEŃ IV WITEBSK – POŁOCK
Po śniadaniu zwiedzanie miasta: WITEBSK – prawa miejskie z 1503 r.; neoromański kościół św. Barbary, klasztor bazylianów fundacji A.F. Kisiela w miejscu śmierci św. Józefata Kuncewicza, cerkiew prawosławna z XII w.; Muzeum Marca Chagalla. Przejazd do Połocka. POŁOCK – sobór św. Sofii (XI – XVII), klasztor prawosławny Św. Eufrosynii Połockiej z cennymi freskami (XII w.) oraz inne zabytki kultury religijnej i świeckiej. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.
DZIEŃ V POŁOCK – POSTAWY – LIDA
Po śniadaniu wyjazd w trasę i zwiedzanie: GŁĘBOKIE – zespół klasztoru karmelitów, kościół katolicki, klasztor bazylianów w Berezweczu. POSTAWY zespół pałacowo – parkowy Antoniego Tyzenhauza, zabytkowy rynek z kamienicami z czasów Tyzenhauza. ZALESIE – odrestaurowany zespół pałacowo-parkowy – siedziba Michała Kleofasa Ogińskiego. Przyjazd do LIDY. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.
DZIEŃ VI LIDA – GRODNO – WARSZAWA
Po śniadaniu zwiedzanie LIDY: zamek Gedymina z zewnątrz, Kościół Farny, cerkiew prawosławna – dawny kościół pijarów, wycieczka objazdowa po mieście. Wyjazd w trasę i zwiedzanie GRODNA: m. in. Stary i Nowy Zamek, kościół farny, , dom Elizy Orzeszkowej, cmentarz katolicki ,cerkiew prawosławna św. św. Borysa i Gleba na Kołoży. Wyjazd do Polski przez przejście graniczne Bruzgi – Kuźnica Białostocka, przyjazd do W-wy około godz. 21.00

Cena : 1295 PLN – dopłata za pokój 1-osobowy 370 PLN
Cena zawiera: przejazd autokarem lub busem, zakwaterowanie: hotele pokoje 2-osobowe z łazienkami. wyżywienie: dwa posiłki dziennie od obiadokolacji w pierwszym dniu do śniadania w dniu wyjazdu, obsługa pilota na całej trasie, ubezpieczenie polskie NNW i KL; ubezpieczenie NNW i KL białoruskie; opłaty miejscowe.
Cena nie zawiera: białoruskiej wizy grupowej 70 PLN / osoba, przewodników miejscowych i biletów wstępu – 45 euro/osoba

14-15.12.19 BAJECZNY LWÓW Z JARMARKIEM BOŻONARODZENIOWYM

I dzień
5.00 – wyjazd z Lublina, krótkie zwiedzanie Żółkwi (Kolegiata św. Wawrzyńca, pozostałości zamku, kościół Dominikanów, kościół i klasztor Bazylianów, synagoga, drewniana cerkiew),
przejazd do Lwowa i zwiedzanie miasta (cmentarz Łyczakowski i Orląt Lwowskich, objazd panoramiczny miasta – Cerkiew św. Jura, kościół św. Elżbiety, Uniwersytet Lwowski, pałac Potockich, Ossolineum), obiadokolacja, nocleg w hotelu (pokoje 2-osobowe z łazienkami)
II dzień
śniadanie, c.d. zwiedzania Lwowa (Kopiec Unii Lubelskiej, Starówka: m.in. Katedra Łacińska, Katedra Ormiańska, rynek z kamienicami, Opera Lwowska, deptak od opery do pomnika A. Mickiewicza – Jarmark Bożonarodzeniowy), obiad. Wyjazd do Polski, przyjazd w późnych godzinach nocnych.

Na życzenie uczestników program może ulec zmianie np. zamiennie za któryś z punktów programu można zwiedzić Muzeum S. Kruszelnickiej lub Kasyno Szlacheckie lub zamówić w kawiarni najlepsze strudle we Lwowie lub pójść do palarni kawy i wypić pyszną kawę lub zwiedzić Browar Lwowski – połączone z degustacją lub spektakl w Operze Lwowskiej.

Koszt: 350,-zł/os (autokar, pilot, przewodnik, noclegi i wyżywienie wg programu, ubezpieczenie, opłaty graniczne, bilety wstępu do wymienionych w programie obiektów)

Dodaj komentarz